Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

2010 m. rugsėjo 13 d., Briuselis

Žinios apie jūras 2020 m. Geresnės žinios apie mūsų jūras ir vandenynus – konkurencingumui ir ekonomikos augimui skatinti

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki šiandien pristatė Komisijos pasiūlymą dėl žinių apie jūras 2020 m., kuriuo siekiama išnaudoti Europos žinių apie jūras potencialą. Šia trijų krypčių strategija visų pirma siekiama išplėsti mūsų žinias apie Europos jūras ir vandenynus, palengvinti naudojimąsi duomenimis apie jūras ir kartu sumažinti su tuo susijusias išlaidas, ir paskatinti šių duomenų naudotojų konkurencingumą.

Komisijos narės M. Damanaki nuomone, šis pasiūlymas teikiamas laiku ir yra labai naudingas. „Žinių apie jūras 2020 m. strategija – tiesioginis atsakas į duomenų apie jūras naudotojų prašymą, kad ES imtųsi veiksmų. Todėl parengėme šį išsamų pasiūlymą, kuriuo siekiama trijų pagrindinių tikslų. Pirma, pašalindami kliūtis ir sumažindami duomenų apie jūras naudotojų veiklos išlaidas galime padėti privačiam sektoriui konkuruoti pasaulio ekonomikoje ir siekti tvarumo, galime pagerinti visais lygmenimis priimamų viešųjų sprendimų kokybę ir sustiprinti jūrų mokslinius tyrimus. Antra, suteikdami platesnę prieigą prie patikrintų, kokybiškų ir greitai prieinamų darnių duomenų apie jūras, galime paspartinti vartotojų konkurenciją ir inovacijų diegimą. Trečia, sumažindami duomenų apie vandenynus ir jūras nepatikimumą, galime sukurti tvirtesnį ateities pokyčių valdymo pagrindą. Taip verslo ir viešosioms institucijoms bus suteikta galimybių pasiekti svarbiausius strategijos „Europa 2020 m.“ tikslus.“

Žvejybos intensyvumo pokyčiai, pakrančių plėtra, laivyba, jūrų energijos infrastruktūra ir didėjanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio koncentracija atmosferoje daro vis didesnį poveikį jūroms ir vandenynams, sudarantiems du trečdalius mūsų planetos. Šios žmonių veiklos sukeliami pokyčiai turi ypač didelę įtaką natūraliam jūrų pasaulio ritmui ir ciklams. Kadangi vandenynų cirkuliacija yra pagrindinis Europos metų laikų švelnumą arba atšiaurumą lemiantis veiksnys, šių pokyčių poveikį jaučia ne tik mūsų pakrančių bendruomenės, bet ir tie, kurie gyvena ir dirba toli nuo jūrų. Nepaisant to, technologijų pažanga siūlo naujų galimybių tvariai ir atsakingai naudoti turtingus ir daugiausia dar neištirtus jūros išteklius žmonių gerovei.

Kad galėtume suprasti šias permainas, numatyti ateities pokyčius ir išnaudoti šias galimybes, turime stebėti jūrų dabarties pokyčius ir atsižvelgti į praeities pokyčius. Europos viešosios institucijos tai gerai supranta ir kasmet bendrai išleidžia daugiau nei milijardą eurų duomenims apie jūrą rinkti, o tuos duomenis panaudoja įvairiems tikslams, pavyzdžiui, saugiai jūrų laivybai užtikrinti, pakrantėms apsaugoti, naujoms biologinės kilmės medžiagoms žvalgyti ar žuvų ištekliams vertinti. Tačiau per neseniai vykusias viešas konsultacijas su subjektais, kuriems tokie duomenys reikalingi dirbant pramonės sektoriuje, su mokslo darbuotojais ir viešųjų paslaugų teikėjais paaiškėjo, kad šie duomenys nėra tinkami naudoti. Duomenų naudotojams sudėtinga sužinoti, kokių duomenų jau sukaupta. Yra prieigos prie duomenų ir duomenų naudojimo apribojimų. Kitos kliūtys – fragmentiškai taikomi standartai, formatai ir nomenklatūra, informacijos apie duomenų tikslumą stoka, kai kurių tiekėjų kainų politika ir nepakankama laiko ir erdvinė skiriamoji geba. Todėl prarandama galimybė kurti šiais duomenimis grindžiamus naujoviškus produktus ir paslaugas. Didžioji dalis šios srities darbuotojų mano, kad tie, kurių verslas grindžiamas naudoti tinkamais duomenimis apie jūras, strategijos „Europa 2020 m.“ tikslus galės įgyvendinti tik jei bus imtasi ES lygmens veiksmų.

Komisijos pasiūlyme paaiškinama, kaip taikant integruotą požiūrį ir naudojantis teisinėmis priemonėmis palaipsniui sukuriama struktūra, pagal kurią stebėjimų duomenys renkami ir kaupiami, kad būtų sukurti suinteresuotųjų asmenų poreikius atitinkantys išsamūs duomenų apie jūrų baseinus rinkiniai.

Nuoroda į pasiūlymą http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar