Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Bruselj, 13. septembra 2010

Posebna raziskava Eurobarometra kaže, da devet od desetih Evropejcev trdno podpira razvojno pomoč

Kot je razvidno iz danes objavljene posebne raziskave Eurobarometra, evropski državljani še vedno odločno podpirajo pomoč državam v razvoju. Teden dni pred srečanjem ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja je 89 % vprašanih odgovorilo, da se jim zdi razvojna pomoč pomembna ali zelo pomembna. Dva od treh Evropejcev menita, da bi morala EU spoštovati ali celo nadgraditi svojo zavezo, da bo do leta 2015, ko morajo biti doseženi razvojni cilji tisočletja, razvojno pomoč povečala na 0,7 % BND. Kljub finančni krizi in neugodnim gospodarskim razmeram v Evropi se ta podpora večine državljanov različnih narodnosti ne zmanjša. Tri četrtine (76 %) Evropejcev verjame v dodano vrednost sodelovanja držav EU, ki preprečuje podvajanje in zagotavlja učinkovitost pomoči.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Evropski državljani nam jasno sporočajo, da je kljub upočasnitvi gospodarske rasti treba ohranjati solidarnost EU in njeno odgovornost do tistih, ki so v stiski. Osebno to razumem kot zahtevo, da ostanemo neomajni pri izpolnjevanju razvojnih ciljev tisočletja. Ni dvoma, da moramo zagotoviti največji možni učinek pomoči EU, ki je najobsežnejša v svetovnem merilu.“

V tokratni posebni raziskavi Eurobarometra iz junija 2010 je 26 500 sodelujočih iz vseh 27 držav odgovarjalo na vprašanja glede razvoja. Glavna ugotovitev raziskave je, da se splošna podpora razvoju med gospodarsko krizo ni zmanjšala. Število ljudi, ki jo pojmujejo kot zelo pomembno, se je v primerjavi z lanskim letom celo povečalo z 39 % na 45 %.

Pokazalo se je tudi, da se razlike med stališči tako imenovanih EU‑15 in EU‑12 prvič očitno zmanjšujejo. Zdi se, da obstaja razkorak med državami, ki jih je upad gospodarske rasti najbolj prizadel, in tistimi z boljšo gospodarsko situacijo. Državljani posredno podpirajo tudi skladnost politik na področju razvoja: 43 % jih verjame, da trgovinska in finančna politika EU pozitivno vplivata na partnerske države. Podpora politikam vzpostavljanja miru dosega 42 %, sledita pa jim kmetijska (33 %) in migracijska (22 %) politika.

Iz raziskave je razvidno tudi, da:

42 % vprašanih vidi revščino kot največji izziv za države v razvoju, sledijo pa ji gospodarska kriza (36 %) ter problematika v zvezi s hrano (20 %) in zdravjem (19 %);

42 % vprašanih podpira pomoč državam v razvoju s prostovoljnim delom ali v denarju; 30 % vprašanih daruje denar ali opravlja prostovoljno delo;

63 % vprašanih meni, da so mednarodne organizacije najprimernejše za zagotavljanje pomoči državam v razvoju; EU se je uvrstila na tretje mesto (17 %), in sicer za OZN (27 %) in Svetovno banko (19 %).

Ozadje

Namen posebne raziskave Eurobarometra „Evropejci, razvojna pomoč in razvojni cilji tisočletja“ je bil proučiti zavezanost javnosti razvojni pomoči glede na trenutno gospodarsko krizo in bližajoče se srečanje ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja v New Yorku (20.–22. september). Udeleženke srečanja bodo proučile napredek pri izpolnjevanju pobude ZN za izkoreninjenje revščine, znane pod imenom razvojni cilji tisočletja – pobude, kateri se je zavezalo vseh 27 držav članic EU.

V letu 2009 so Evropska unija in njene države članice dodelile skupaj 49 milijard EUR razvojne pomoči, kar predstavlja 56 % celotne dodeljene pomoči v svetovnem merilu ter EU uvršča na prvo mesto med donatorkami. Zunanja pomoč, ki jo upravlja Evropska komisija, je leta 2009 dosegla 12 milijard EUR.

Glej tudi MEMO/10/403

Povezava na posebno raziskavo Eurobarometra št. 352:

v angleščini: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

v francoščini http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Spletna stran Andrisa Piebalgsa, komisarja za razvoj:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran GD za razvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Spletna stran EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar