Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

V Bruseli 13. septembra 2010

Podľa špeciálneho prieskumu Eurobarometer 9 z 10 Európanov vyjadruje stálu podporu rozvojovej pomoci

Podľa dnes uverejneného špeciálneho prieskumu Eurobarometer európski občania naďalej prejavujú rozhodnú podporu pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám. Týždeň pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia z prieskumu vyplýva, že 89 % respondentov považuje rozvojovú pomoc za dôležitú alebo veľmi dôležitú. Dvaja z troch Európanov sa domnievajú, že EÚ by mala splniť alebo aj zlepšiť svoje sľuby, že zvýši rozvojovú pomoc na 0,7 % HNP do roku 2015, čo je konečný termín na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, . Táto podpora, ktorú prejavuje veľká väčšina občanov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pretrváva na vysokej úrovni, a to aj napriek finančnej kríze a hospodárskej situácii v Európe. V tomto kontexte sa tri štvrtiny (76 %) Európanov domnievajú, že krajiny EÚ, ktoré navzájom spolupracujú, vytvárajú pridanú hodnotu, ktorá prispieva k zabráneniu duplicity a zaisteniu účinnosti pomoci.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: Európski občania nám všetkým poslali veľmi jasný odkaz: Aj napriek hospodárskemu spomaleniu musí EÚ prejavovať solidaritu a zodpovednosť voči tým, ktorí sú v núdzi. Osobne to beriem ako mandát na to, aby sme aj naďalej s vytrvalým odhodlaním dosahovali rozvojové ciele tisícročia. Je jasné, že potrebujeme zaistiť čo najvyšší vplyv pomoci EÚ, ktorá je najväčšia na svete.“

V júni 2010 v rámci tohto špeciálneho prieskumu Eurobarometer odpovedalo 26 500 občanov vo všetkých 27 členských štátoch na rad otázok týkajúcich sa rozvojových problémov. Hlavným výsledkom vyplývajúcim z prieskumu je, že všeobecná podpora pre rozvoj sa neoslabila ani počas hospodárskej krízy. Počet osôb, ktoré túto oblasť považujú za veľmi dôležitú, dokonca vzrástol z 39 % v minulom roku na súčasných 45 %.

Počas prieskumu sa takisto zistilo, že sa zreteľne zmenšil rozdiel v postojoch medzi takzvanými krajinami EÚ 15 a EÚ 12. Zdá sa, že deliaca čiara vedie medzi krajinami, ktoré najviac zasiahol hospodársky pokles a tými, v ktorých je lepšia hospodárska situácia. Občania takisto nepriamo podporujú politickú súdržnosť pri rozvoji: 43 % sa domnieva, že obchodná a finančná politika EÚ má pozitívny vplyv na partnerské krajiny. Podporu 42 % dosiahli takisto politiky posilňovania mieru, po ktorých nasledovalo poľnohospodárstvo (33 %) a migrácia (22 %).

Z prieskumu takisto vyplýva, že:

42 % respondentov považuje za najväčšiu výzvu pre rozvojové krajiny chudobu, po ktorej nasleduje hospodárska kríza (36 %), otázky výživy (20 %) a zdravotné otázky (19 %).

42 % respondentov je za pomoc rozvojovým krajinám prostredníctvom vysielania dobrovoľníkov alebo finančnej pomoci. 30 % by poskytlo peniaze alebo pracovalo ako dobrovoľníci.

63 % sa domnieva, že na pomoc rozvojovým krajinám sú najvhodnejšie medzinárodné organizácie. Tu je EÚ na treťom mieste (17 %), za OSN (27 %) a Svetovou bankou (19 %).

Kontext

Špeciálny prieskum Eurobarometer „Európania, rozvojová pomoc a rozvojové ciele tisícročia“ sa zameriava na posúdenie verejného záväzku rozvojovej pomoci so zreteľom na prebiehajúcu hospodársku krízu a vzhľadom na nadchádzajúce zasadnutie OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia v New Yorku (20. – 22. septembra). Na samite sa bude skúmať pokrok dosiahnutý v rámci iniciatívy OSN na odstraňovanie chudoby známej ako rozvojové ciele tisícročia (RCT): iniciatívy, ku ktorej sa samostatne zaviazalo všetkých 27 členských štátov EÚ.

V roku 2009 poskytla Európska únia a jej členské štáty na rozvojovú pomoc spolu 49 miliárd EUR, čo predstavuje 56 % celosvetovej pomoci a vďaka čomu je EÚ jednoznačne najväčší darca na celom svete. Vonkajšia pomoc, ktorú spravuje Európska komisia, v roku 2009 dosiahla 12 miliárd EUR.

Pozri aj MEMO/10/403

Odkaz na celý prieskum špeciálny Eurobarometer číslo 352:

V angličtine – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

Vo francúzštine – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Webová stránka komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka GR rozvoja:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webová stránka Úradu pre spoluprácu EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar