Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Brussel, 13 september 2010

Negen op tien Europeanen blijven ontwikkelingshulp steunen, meldt een speciale Eurobarometer

De Europese burgers blijven vastberaden in de steun voor ontwikkelingslanden, zegt een speciale Eurobarometer die vandaag is uitgekomen. Een week vóór de bijeenkomst op hoog niveau van de Verenigde Naties over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling plaatsvindt, blijkt uit de peiling dat 89% van de respondenten ontwikkelingshulp belangrijk of zeer belangrijk vindt. Twee op de drie Europeanen vinden dat de EU haar beloften om tegen 2015, de deadline voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelstellingen, de hulp te hebben opgeschroefd tot 0,7% van het BNI moet nakomen of zelfs nog moet verhogen. Ondanks de financiële crisis en de economische situatie in Europa staat een grote meerderheid van de inwoners, ongeacht hun nationaliteit, nog steeds achter deze steun. In dit verband ziet driekwart (76%) van de Europeanen meerwaarde in samenwerking tussen EU-landen, waardoor dubbel werk kan worden vermeden en effectiever hulp kan worden geboden.

Het lid van de Europese Commissie, belast met ontwikkeling, de heer Andris Piebalgs, verklaarde: "De inwoners van Europa hebben ons allen een heel duidelijke boodschap meegegeven: ondanks de economische terugval moeten wij verder blijven vasthouden aan de Europese solidariteit en verantwoordelijkheid ten opzichte van wie in behoeftige omstandigheden verkeert. Persoonlijk zie ik dit als een opdracht om vastbesloten te blijven de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te halen. Het is duidelijk dat de Europese hulp zo zwaar mogelijk moet blijven wegens een hulp die nu al de grootste ter wereld is."

Voor deze speciale Eurobarometer werden in juni 2010 26 500 burgers in alle 27 lidstaten bevraagd over een hele reeks ontwikkelingskwesties. Hieruit is vooral gebleken dat de algemene steun voor ontwikkelingshulp niet geleden heeft onder de economische crisis. Het aantal mensen dat dit soort hulp heel belangrijk vindt is zelfs van 39% vorig jaar naar 45% dit jaar gestegen.

Uit de peiling komt ook naar voren, en wel voor de eerste keer, dat het verschil in opvatting tussen de zogenaamde EU 15 en de EU 12 duidelijk is afgenomen. Als er al een scheidslijn is, dan loopt die eerder tussen de landen die het meest door de economische terugval zijn geraakt en die welke er economisch beter voorstaan. Indirect steunen de bevraagden ook de samenhang in het ontwikkelingsbeleid: 43% vindt dat de handel en het financieel beleid van de EU positief op de partnerlanden uitwerken. Ook vredesopbouw komt tot 42%, gevolgd door landbouw met 33% en migratie met 22%.

Ook volgens de peiling:

42% van de respondenten ziet armoede als de grootste uitdaging voor ontwikkelingslanden, gevolgd door de economische crisis (36%), voedselvoorziening (20%) en volksgezondheid (19%).

42% is voor hulp aan ontwikkelingslanden als vrijwilliger of door geldelijke steun. 30% geeft ofwel geld of werkt als vrijwilliger.

63% ziet internationale organisaties als de best geplaatsten om de ontwikkelingslanden te helpen. Hier komt de EU met 17% na de VN met 27% en de Wereldbank met 19%.

Achtergrond

De speciale Eurobarometer "Europeanen, ontwikkelingshulp en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkelingshulp" wil de verbondenheid van het publiek met ontwikkelingshulp peilen, tegen de achtergrond van de huidige economische crisis en de aanstaande bijeenkomst op hoog niveau over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, van 20 tot 22 september te New York. Op deze topconferentie zal gekeken worden hoeveel vooruitgang er geboekt is bij het behalen van het initiatief van de Verenigde Naties om armoede uit te roeien, bekend als de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, een initiatief waar alle 27 lidstaten van de EU zich toe verbonden hebben.

In 2009 hebben de Europese Unie en haar lidstaten in totaal 49 miljard euro ontwikkelingshulp gegeven. Dat maakt dat de EU wereldwijd verreweg de grootste donor is, met 56% van alle ontwikkelingshulp. De externe hulp die door de Europese Commissie wordt beheerd, beliep in 2009 12 miljard euro.

Zie ook MEMO/10/403

Link naar de complete speciale Eurobarometer nummer 352:

In het Engels - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

In het Frans - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Website van de commissaris voor Ontwikkeling, Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van DG Ontwikkeling

http://ec.europa.eu/development/index_en.htm

Website of EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm


Side Bar