Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 13 d.

Specialiajame „Eurobarometro“ tyrime teigiama: 9 iš 10 europiečių tvirtai pasisako už paramą vystymuisi

Kaip teigiama šiandien paskelbtame specialiajame „Eurobarometro“ tyrime, Europos piliečiai ir toliau ryžtingai pasisako už paramos teikimą besivystančioms šalims. Tyrimo duomenimis, likus savaitei iki JT aukščiausiojo lygio susitikimo dėl tūkstantmečio vystymosi tikslų, 89 % respondentų paramą vystymuisi laiko svarbia arba labai svarbia. Du iš trijų europiečių įsitikinę, kad ES privalo laikytis savo pažadų iki 2015 m., t. y. tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo termino, paramą vystymuisi padidinti iki 0,7 % BNP arba dar daugiau. Didžioji dalis Europos piliečių, nesvarbu, kokios pilietybės, palaiko tokios paramos skyrimą, ir šis palaikymas išlieka labai tvirtas nepaisant finansų krizės ir ekonominės padėties Europoje. Esant tokioms aplinkybėms trys ketvirtadaliai (76 %) europiečių įsitikinę, kad ES šalių pastangos dirbti kartu prasmingos, nes taip išvengiama pagalbos dubliavimosi ir užtikrinamas jos veiksmingumas.

Europos piliečiai mums visiems aiškiai parodė, kad, nors ekonomika sulėtėjo, ES turi išlikti solidari ir atsakinga už tuos, kuriems reikia pagalbos, – kalbėjo už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas. – Aš tai suvokiu kaip įpareigojimą nepaliaujamai su pasiryžimu siekti tūkstantmečio vystymosi tikslų. Akivaizdu – turime užtikrinti, kad ES pagalbos, kuri yra didžiausia pasaulyje, poveikis būtų didžiausias.“

Rengiant specialųjį „Eurobarometro“ tyrimą, 2010 m. birželio mėn. 26 500 piliečių visose 27 valstybėse narėse atsakė į klausimus vystymosi tema. Pagrindinis tyrimo rezultatas – bendras teigiamas požiūris į paramą vystymuisi per ekonominę krizę nesusilpnėjo. Respondentų, manančių, kad parama vystymuisi yra labai svarbi, dalis (45 %) netgi padidėjo, palyginti su praėjusiais metais (39 %).

Iš apklausos matyti, kad pirmą kartą akivaizdžiai sumažėjo vadinamųjų ES-15 ir ES-12 šalių gyventojų požiūrių skirtumas. Atrodo, kad didesnis požiūrių skirtumas atsirado tarp šalių, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės, ir tų, kurių ekonominė padėtis geresnė. Be to, piliečiai netiesiogiai remia vystymosi ir kitų politikos sričių derinimą: 43 % mano, kad ES prekybos ir finansų politika daro teigiamą poveikį šalims partnerėms. Taikos kūrimo politiką teigiamai vertina 42 %, žemės ūkio – 33 %, o migracijos politiką – 22 % respondentų.

Kiti tyrimo rezultatai

42 % respondentų mano, kad didžiausias besivystančių šalių rūpestis yra skurdas, po jo – ekonominė krizė (36 %), maistas (20 %) ir sveikatos klausimai (19 %).

42 % respondentų teigiamai žiūri į pagalbą, teikiamą besivystančioms šalims savanoriška veikla arba aukojant pinigus. 30 % aukoja pinigus arba užsiima savanoriška veikla.

63 % respondentų nuomone, geriausiai padėti besivystančioms šalims gali tarptautinės organizacijos. Tarp tarptautinių organizacijų ES yra trečia (17 %) – po JT (27 %) ir Pasaulio banko (19 %).

Pagrindiniai faktai

Specialiuoju „Eurobarometro“ tyrimu „Europiečiai, parama vystymuisi ir tūkstantmečio vystymosi tikslai“ siekiama įvertinti viešus paramos vystymuisi įsipareigojimus atsižvelgiant į dabartinę ekonominę krizę ir rengiantis greitai (rugsėjo 20–22 d.) Niujorke vyksiančiam JT aukščiausiojo lygio susitikimui dėl tūkstantmečio vystymosi tikslų. Aukščiausiojo lygio susitikime bus nagrinėjam JT kovos su skurdu iniciatyvos, dar vadinamos „Tūkstantmečio vystymosi tikslais“, kuriuos yra įsipareigojusios įgyvendinti visos 27 ES valstybės narės, įgyvendinimo pažanga.

2009 m. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės paramai vystymuisi iš viso skyrė 49 mlrd. EUR, tai reiškia, kad ES teikia didžiausią dalį pasaulinės paramos – 56 %. 2009 m. Europos Komisijos valdoma išorės pagalba sudarė 12 mlrd. EUR.

Taip pat žr. MEMO/10/40

Visas specialiojo „Eurobarometro“ tyrimo (Nr. 352) tekstas

anglų k. – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

prancūzų k. – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Vystymosi generalinio direktorato interneto svetainė http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Bendradarbiavimo biuro „EuropeAid“ (AIDCO) interneto svetainė http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm


Side Bar