Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Brüsszel, 2010. szeptember 13.

10 uniós polgár közül 9 rendíthetetlenül kiáll a fejlesztési segély mellett – állítja egy speciális Eurobarométer felmérés

A ma nyilvánosságra hozott speciális Eurobarométer felmérés azt mutatja, hogy az Unió polgárai továbbra is határozottan támogatják a fejlődő országoknak nyújtott támogatást. A felmérés egy héttel az ENSZ-közgyűlés millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó magas szintű ülése előtt rávilágít arra, hogy a válaszadók 89 %-a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja a fejlesztési segélyt. Az európaiak kétharmada véli úgy, hogy az EU-nak be kell tartania, sőt inkább javítania kellene azon ígéretén, amely szerint 2015-re – azaz a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez kitűzött határidőre – a fejlesztési segélyt a GNI 0,7 %-ára emeli. A polgárok nagy többsége a pénzügyi válság és az európai gazdasági helyzet ellenére, nemzetiségtől függetlenül továbbra is következetesen kiáll e segély mellett. Ezzel összefüggésben az uniós polgárok háromnegyede (76 %) úgy gondolja, hogy az EU-tagállamok együttműködése valós hozzáadott értéket jelent, ennek köszönhetően elkerülhetőek a párhuzamos erőfeszítések és biztosítható a segélyezés hatékonysága is.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos a következőket nyilatkozta: „Az Unió polgárai világosan kinyilvánították, hogy az Európai Uniónak a gazdasági visszaesés ellenére is szolidaritást és felelősséget kell vállalnia a szükséget szenvedők iránt. Mindezt a magam részéről megbízásnak tekintem arra, hogy hajthatatlanul kiálljunk a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása mellett. Nyilvánvalóan biztosítanunk kell, hogy az EU segélye, amely méretét tekintve világszinten az élen jár, egyben a leghatékonyabb is legyen.”

A szóban forgó, 2010 júniusában végzett speciális Eurobarométer felmérés során 27 tagállamból 26 500 polgárhoz intéztek fejlesztésre vonatkozó kérdéseket. A felmérésből legfőképpen az derül ki, hogy a fejlesztés a gazdasági válság alatt is általános és tartós támogatottságot élvez. Sőt, a tavalyi 39 %-ról idén 45 %-ra emelkedett azoknak a száma, akik a fejlesztést nagyon fontosnak tartják.

A közvélemény-kutatás azt is kimutatta, hogy az ún. EU-15 és EU-12 gondolkodása a fejlesztést illetően, most első alkalommal közeledik egymáshoz. Úgy tűnik hogy a választóvonal a gazdasági hanyatlás által leginkább sújtott és a jobb gazdasági helyzetet élvező országok között húzódik. A polgárok indirekt módon a fejlesztési politikák koherenciáját is támogatják. A megkérdezettek 43 %-a úgy véli, hogy az EU kereskedelmi és pénzügyi szakpolitikái pozitív hatást gyakorolnak a partnerországokra. A békeépítési politikák esetében 42 %-uk, a mezőgazdaság esetében 33 %-uk, míg a migráció esetében 22 %-uk gondolkodik hasonlóképpen.

A felmérés rámutatott továbbá arra, hogy:

a fejlődő országok számára a legnagyobb kihívást a megkérdezettek 42 %-a szerint a szegénység, 36 %-a szerint a gazdasági válság, 20 %-a szerint az élelmiszerellátás és 19 %-a szerint az egészségügyi kérdések jelentik.

A megkérdezettek 42 %-a önkéntesként vagy pénzzel segítené a fejlődő országokat. 30 %-uk adományoz pénzbeli segélyt vagy végez önkéntes munkát.

63 %-uk szerint a nemzetközi szervezetek a legalkalmasabbak a fejlődő országok segítésére. E tekintetben az ENSZ (27 %) és a Világbank (19 %) után az EU a harmadik (17 %).

Előzmények

Az európaiakról, a fejlesztési segélyről és a millenniumi fejlesztési célokról szóló speciális Eurobarométer felmérés célja, hogy az aktuális gazdasági válságra tekintettel és a New York-ban hamarosan megrendezésre kerülő, millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó magas szintű ülés (szeptember 20-22.) fényében feltérképezze a nyilvánosság fejlesztési segély iránti elkötelezettségét. A csúcstalálkozón megtárgyalják, hogy milyen előrelépések történtek az ENSZ szegénység felszámolására irányuló kezdeményezésének (azaz a millenniumi fejlesztési célok) elérése irányába. Valamennyi EU-27 tagállam kötelezettséget vállalt e kezdeményezésre.

Az Európai Unió és tagállamai 2009-ben összesen 49 milliárd EUR-t költöttek fejlesztési segélyre, ami a globális segély 56 %-át jelenti, ezzel az EU messze a legjelentősebb adományozó. Az Európai Bizottság által kezelt külső segély 2009-ben 12 milliárd EUR-t tett ki.

Lásd még MEMO/10/403

A 352. számú speciális Eurobarométer felmérés teljes szövege az alábbi honlapon található:

Angolul - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352.

Franciául - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

A Fejlesztési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm.

Az EuropeAid (AIDCO) honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.


Side Bar