Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Bryssel 13. syyskuuta 2010

Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta kannattaa edelleen kehitysapua

Eurooppalaiset kannattavat vakaasti kehitysyhteistyötä. Tänään viikkoa ennen YK:n vuosituhattavoitteita käsittelevää kokousta julkaistusta eurobarometritutkimuksesta ilmenee, että 89 prosenttia vastaajista pitää kehitysapua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista katsoo, että EU:n olisi vähintäänkin täytettävä lupauksensa nostaa kehitysapunsa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, joka on vuosituhattavoitteen takaraja. Kansalaisten suuri enemmistö kaikissa EU-maissa seisoo vankkumatta kehitysavun takana talouskriisistä huolimatta. Kolme neljästä eurooppalaisesta katsoo, että EU-maiden yhteistyö tuo lisäarvoa vähentämällä kehitysavun päällekkäisyyttä ja varmistamalla sen tehokkuuden.

Eurooppalaiset ovat viestittäneet hyvin selvästi, että EU:n on kannettava vastuunsa hädänalaisten auttamisesta taantumasta huolimatta", totesi EU:n kehitysapukomissaari Andris Piebalgs. "Tämä tulos vahvistaa uskoani siihen, että EU:n on edelleen toimittava määrätietoisesti vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. EU on maailman suurin kehitysavun antaja, ja sen avun vaikutusta on tehostettava kaikin keinoin."

Kehitysapua koskeva eurobarometritutkimus toteutettiin kesäkuussa 2010, ja siihen osallistui 26 500 henkeä kaikista EU-maista. Keskeinen päätelmä tutkimustuloksista on se, että talouskriisi ei ole heikentänyt kehitysavun yleistä kannatusta. Kehitysapua erittäin tärkeänä pitävien määrä on jopa noussut edellisvuoden 39 prosentista 45 prosenttiin.

Tuloksista käy ilmi myös, että ennen vuotta 2004 EU:hun liittyneiden 15 jäsenmaan ja sen jälkeen liittyneiden 12 maan väliset erot asenteissa kehitysapuun ovat pienentymässä. Jakolinja tuntuu nyt kulkevan ennemminkin kriisistä pahimmin kärsineiden ja taloudeltaan vakaampien jäsenmaiden välillä. Lisäksi käy epäsuorasti ilmi, että eurooppalaiset mieltävät kehityspolitiikan ja EU:n muiden politiikkojen täydentävän toisiaan ja kannattavat komission linjaa: 43 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että EU:n kauppa- ja talouspolitiikalla on myönteinen vaikutus EU:n kauppakumppaneihin. Myös EU:n rauhanedistämispolitiikka saa vahvan tuen (42 %). Seuraavaksi tärkeimpinä EU:n kehitysyhteistyötä tukevina politiikkoina pidetään maatalouspolitiikkaa (33 %) ja maahanmuuttopolitiikkaa (22 %).

Muita tutkimustuloksia

Vastaajista 42 prosenttia piti kehitysmaiden suurimpana haasteena köyhyyttä. Muita keskeisiä haasteita ovat tutkimuksen mukaan talouskriisi (36 %), elintarvikehuolto (20 %) ja terveys (19 %).

Vapaaehtoistyötä ja raha-apua kehitysavun muotoina kannatti 42 % vastaajista, ja 30 prosenttia ilmoitti itse antavansa rahaa tai tekevänsä vapaaehtoistyötä.

Vastaajista 63 % katsoi, että kansainvälisillä järjestöillä on parhaat mahdollisuudet auttaa kehitysmaita. Järjestöjen keskinäisessä vertailussa EU sijoittui kolmanneksi (17 %) YK:n (27 %) ja Maailmanpankin jälkeen (19 %).

Taustaa

Erityisbarometritutkimuksen Eurooppalaiset, kehitysapu ja vuosituhattavoitteet avulla pyrittiin arvioimaan eurooppalaisten sitoutumista kehitysapuun talouskriisin oloissa ja New Yorkissa 20.–22. syyskuuta pidettävän huippukokouksen alla. Kokouksessa tarkastellaan sitä, miten YK:n vuosituhattavoitteina tunnetun köyhyyden poistamista koskevan aloitteen toteuttamisessa on edistytty. Kaikki 27 EU-maata ovat sitoutuneet vuosituhattavoitteisiin.

Vuonna 2009 Euroopan unioni ja sen jäsenmaat antoivat yhteensä 49 miljardia euroa kehitysapua. EU on ylivoimaisesti suurin avunantaja maailmassa, sillä sen osuus koko maailman kehitysavusta on 56 prosenttia. Euroopan komission hallinnoiman ulkoisen avun kokonaismäärä vuonna 2009 oli 12 miljardia euroa.

Ks. myös MEMO/10/403

Erityiseurobarometri nro 352:

Englanninkielien teksti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

Kehitysapukomissaari Andris Piebalgsin nettisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kehitysavun pääosaston nettisivut:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Yhteistyötoimisto EuropeAidin nettisivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar