Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 9 στους 10 Ευρωπαίους τάσσονται σταθερά υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας

Οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά τη βοήθεια που παρέχεται σε αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ με θέμα τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι το 89% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι σημαντική ή πολύ σημαντική. Δύο στους τρεις Ευρωπαίους θεωρούν ότι η ΕΕ οφείλει να τηρεί ή ακόμη και να βελτιώσει την υπόσχεσή της να αυξήσει στο 0,7% του ΑΕΕ την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί, μέχρι το 2015, έτος που έχει ορισθεί ως διορία για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Η υποστήριξη αυτή, την οποία συμμερίζεται η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών ανεξαρτήτως ιθαγένειας, παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση και την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σχετικά με το θέμα αυτό, τα τρία τέταρτα (76%) των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η ανάπτυξη κοινών προσπαθειών από τις χώρες της ΕΕ θα απέφερε οφέλη, από την άποψη ότι θα συντελούσε στην αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και στην καλύτερη αποδοτικότητα της βοήθειας.

Ο Andris Piebalgs, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής: «Οι ευρωπαίοι πολίτες έστειλαν σε όλους μας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: παρά την κάμψη της οικονομίας, η αλληλεγγύη και η ευθύνη της ΕΕ έναντι εκείνων που χρειάζονται βοήθεια πρέπει να συνεχισθούν. Προσωπικά, εκλαμβάνω το μήνυμα αυτό ως εντολή να παραμείνω απαρασάλευτα προσηλωμένος στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Αναμφισβήτητα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια την οποία παρέχει η ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως, θα έχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο

Για την εν λόγω ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 26.500 πολίτες και από τα 27 κράτη μέλη κλήθηκαν τον Ιούνιο του 2010 να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με θέματα ανάπτυξης. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι η γενική υποστήριξη υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας δεν εξασθένησε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα, το ποσοστό των ανθρώπων που τη θεωρούν πολύ σημαντική αυξήθηκε σε 45% από 39% πέρυσι.

Η ίδια δημοσκόπηση αποκαλύπτει επίσης ότι, για πρώτη φορά, η διαφορά στάσης μεταξύ των δύο ομάδων κρατών μελών που είναι γνωστές ως ΕΕ 15 και ΕΕ 12 αμβλύνεται σαφώς. Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική δυσπραγία και των χωρών όπου η οικονομική κατάσταση είναι καλύτερη. Οι πολίτες τάσσονται επίσης εμμέσως υπέρ μιας συνεκτικής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης: το 43% θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική και η χρηματοδοτική πολιτική της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο για τις χώρες εταίρους. Οι ειρηνευτικές πολιτικές επιτυγχάνουν επίσης ένα ποσοστό 42%, ακολουθούμενες από τη γεωργία (33%) και τη μετανάστευση (22%).

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης τα εξής:

Το 42% των ερωτηθέντων θεωρεί τη φτώχεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ακολουθούν η οικονομική κρίση (36%), η κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών (20%) και ο τομέας της υγείας (19%).

Το 42% τάσσεται υπέρ του να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με εθελοντική εργασία ή παροχή χρημάτων. Το 30% είτε παρέχει χρήματα είτε εργάζεται εθελοντικά.

Το 63% θεωρεί ότι οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν τον πλέον κατάλληλο δίαυλο για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο θέμα αυτό, η ΕΕ κατατάσσεται τρίτη (17%), με πρώτον τον ΟΗΕ (27%) και δεύτερη την Παγκόσμια Τράπεζα (19%).

Ιστορικό

Η ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τον τίτλο «Ευρωπαίοι, αναπτυξιακή βοήθεια και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» έχει ως σκοπό να καταγράψει την αποδοχή της αναπτυξιακής βοήθειας από τους πολίτες με δεδομένο τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ενόψει της επικείμενης συνάντησης υψηλού επιπέδου σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Κατά την εν λόγω σύνοδο κορυφής, θα εξετασθεί η πρόοδος που έχει συντελεσθεί σε σχέση με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για την εξάλειψη της φτώχειας, η οποία είναι γνωστή με την ονομασία «Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» και υπέρ της οποίας έχουν ταχθεί και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διέθεσαν συνολικά 49 δισεκ. ευρώ ως αναπτυξιακή βοήθεια, ποσό που καθιστά την ΕΕ με διαφορά τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως, δεδομένου ότι η βοήθεια της ΕΕ αντιστοιχεί στο 56% του συνόλου της βοήθειας. Η εξωτερική βοήθεια την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθε το 2009 σε 12 δισεκ. ευρώ.

Βλ. επίσης MEMO/10/403

Σύνδεσμος προς την πλήρη ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αριθ. 352:

Στα αγγλικά - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

Στα γαλλικά - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την ανάπτυξη επιτρόπου Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Δικτυακός τόπος της υπηρεσίας EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm


Side Bar