Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Bruxelles, den 13. september 2010

9 ud af 10 europæere giver udtryk for stærk støtte til udviklingsbistand ifølge særlig Eurobarometer-undersøgelse

De europæiske borgere giver fortsat udtryk for stærk støtte til bistand til udviklingslande ifølge en særlig Eurobarometer-undersøgelse, der offentliggøres i dag. En uge før FN-mødet på højt plan om årtusindudviklingsmålene viser undersøgelsen, at 89 % af de adspurgte betragter udviklingsbistand som vigtig eller meget vigtig. To ud af tre europæere mener, at EU bør indfri sit løfte om at øge udviklingsbistanden til 0,7 % af BNP inden 2015, som er fristen for at opfylde årtusindudviklingsmålene, eller endda øge denne procentsats yderligere. Et stort flertal af borgerne uanset nationalitet støtter fortsat bistanden på trods af finanskrisen og den økonomiske situation i Europa. I den henseende mener trefjerdedele (76 %) af europæerne, at det skaber merværdi, når EU-landene samarbejder, da det bidrager til at undgå dobbeltarbejde og sikre bistandseffektivitet.

EU-kommissær med ansvar udvikling, Andris Piebalgs, udtalte: "De europæiske borgere har sendt os en meget klar melding: på trods af den økonomiske afmatning skal EU fortsat vise solidaritet og ansvar over for de personer, der har behov for det. Personligt ser jeg dette som en opfordring til ufortøvet at forfølge årtusindudviklingsmålene. Vi skal selvfølgelig sikre, at EU-bistanden, som er den højeste i verden, udnyttes på den mest optimale måde."

I denne særlige Eurobarometer-undersøgelse blev 26 500 borgere i alle 27 medlemsstater stillet en række spørgsmål om udviklingsforhold i juni 2010. Det vigtigste resultat af undersøgelsen er, at den generelle støtte til udviklingsbistand ikke er aftaget under den økonomiske krise. Det antal borgere, der betragter udviklingsbistand som meget vigtig, er endda steget fra 39 % sidste år til 45 %.

Undersøgelsen viser også, at for første gang er holdningsforskellen mellem de såkaldte EU 15-lande og EU 12-lande klart aftagende. Skillelinjen ser ud til at løbe mellem de lande, der har været mest ramt af den økonomiske afmatning, og dem der er i en bedre situation. Borgerne støtter også indirekte en sammenhængende udviklingspolitik: 43 % mener, at EU's handels- og finanspolitik har positive følger for partnerlande. Fredsskabende politikker støttes af 42 % af de adspurgte, efterfulgt af landbrug (33 %) og migration (22 %).

Undersøgelsen viser også, at:

42 % af de adspurgte ser fattigdom som den største udfordring for udviklingslande, efterfulgt af den økonomiske krise (36 %), fødevarer (20 %) og sundhedsspørgsmål (19 %).

42 % er rede til at hjælpe udviklingslande som frivillige eller med penge. 30 % bidrager allerede med penge eller arbejder frivilligt.

63 % mener, at internationale organisationer bedst kan hjælpe udviklingslande. EU kommer ind på en tredjeplads (17 %) efter FN (27 %) og Verdensbanken (19 %).

Baggrund

Formålet med den særlige Eurobarometer-undersøgelse "Europeans, development aid and the Millennium Development Goals" er at vurdere borgernes støtte til udviklingsbistand i lyset af den nuværende økonomiske krise og det kommende FN-møde på højt plan om årtusindudviklingsmålene i New York (20.-22. september). Mødet vil gøre status over, hvilke fremskridt der er gjort med at nå FN's mål om udryddelse af fattigdom kendt som årtusindudviklingsmålene, et initiativ, som alle 27 medlemsstater har forpligtet sig til at efterleve.

I 2009 gav Den Europæiske Union og medlemsstaterne i alt 49 mia. EUR i udviklingsbistand, hvilket globalt gør EU til langt den største donor, der står for 56 % af udviklingsbistanden. Den eksterne bistand, som forvaltes af Europa-Kommissionen, androg 12 mia. EUR i 2009.

Se også MEMO/10/403

Link til hele den særlige Eurobarometer-undersøgelse nummer 352:

På engelsk - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

På fransk - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Website for EU-kommissæren for udvikling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website for Generaldirektoratet for Udvikling:
http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Website for EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar