Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

V Bruselu dne 13. září 2010

Eurobarometr: devět z deseti Evropanů neochvějně podporuje rozvojovou pomoc

Podle dnes zveřejněného zvláštního průzkumu Eurobarometru se pomoc poskytovaná rozvojovým zemím těší u evropských občanů vytrvale silné podpoře. Z průzkumu, provedeného týden před zasedáním OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech tisíciletí, vyplývá, že rozvojová pomoc je důležitá nebo velmi důležitá pro 89 % respondentů. Dvě třetiny Evropanů se domnívají, že EU by měla plnit či dále rozšířit své sliby ohledně navýšení rozvojové pomoci na 0,7 % HND do roku 2015, což je termín pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Navzdory finanční krizi a hospodářské situaci v Evropě zůstává uvedená podpora stabilně vysoká a vyjadřuje ji velká většina občanů bez ohledu na státní příslušnost. V této souvislosti spatřují tři čtvrtiny (76 %) Evropanů přínos ve vzájemné spolupráci zemí EU, kterou se zajistí efektivnost pomoci a zabrání se zdvojení činností.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Vzkaz Evropských občanů pro nás všechny je jasný: solidarita EU a odpovědnost vůči potřebným musí být i přes hospodářský útlum zachovány. Osobně to vnímám jako pokyn k další odhodlané práci na plnění rozvojových cílů tisíciletí. Přitom musíme samozřejmě zajistit, aby pomoc EU, jež je nevětší na světě, byla i nejúčinnější.“

V tomto zvláštním průzkumu Eurobarometru odpovídalo letos v červnu na sérii dotazů na téma rozvojové pomoci 26 500 občanů ve všech 27 členských státech. Nejdůležitějším poznatkem vyplývajícím z průzkumu je skutečnost, že všeobecná podpora rozvojové pomoci nezeslábla ani během ekonomické krize. Podíl lidí, kteří ji považují za velmi důležitou, dokonce vzrostl z loňských 39 % na 45 %.

Průzkum rovněž odhalil, že poprvé dochází k jasnému sblížení rozdílných postojů mezi tzv. EU 15 a EU 12. Zdá se, že dělicí čára vede mezi zeměmi, které byly zasaženy hospodářským poklesem nejvíce, a zeměmi, jejichž ekonomiky se nacházejí v lepší kondici. Občané rovněž nepřímo podporují soudržnost politiky v rozvojové oblasti: podle 43 % má obchodní a finanční politika EU pozitivní dopad na partnerské země. Mírotvorné politiky dosahují podpory 42 %, následuje zemědělská politika (33 %) a migrační politika (22 %).

Další zjištění průzkumu:

42 % respondentů vnímá chudobu jako největší problém pro rozvojové země, následuje hospodářská krize (36 %), potraviny (20 %) a zdravotnictví (19 %).

42 % se vyslovuje pro dobrovolnickou nebo finanční pomoc rozvojovým zemím, přičemž 30 % nějak finančně přispívá nebo pracuje jako dobrovolník.

63 % se domnívá, že nejlépe jsou rozvojovým zemím s to pomáhat mezinárodní organizace. Zde se EU se 17 % umístila na třetím místě po OSN (27) a Světové bance (19 %).

Souvislosti

Cílem zvláštního průzkum Eurobarometru „Evropané, rozvojová pomoc a rozvojové cíle tisíciletí“ je „změřit“ angažovanost veřejnosti v otázkách rozvojové pomoci v souvislosti se současnou hospodářskou krizí a nadcházejícím zasedáním OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech tisíciletí v New Yorku ve dnech 20.–22. září. Na této vrcholné schůzce se bude hodnotit pokrok při plnění iniciativy OSN týkající se vymýcení chudoby a známé jako rozvojové cíle tisíciletí. Plnit tuto iniciativu se zavázalo všech 27 členů EU.

V roce 2009 poskytly Evropská unie a její členské státy celkem 49 miliard EUR na rozvojovou pomoc, což EU činí největším dárcem na světě – její podíl na celosvětové pomoci dosahuje 56 %. Vnější pomoc řízená Evropskou komisí v roce 2009 obnášela 12 miliard EUR.

Viz také MEMO/10/403

Odkaz na úplné znění zvláštního průzkumu Eurobarometru č. 352:

v angličtině: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

ve francouzštině: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Internetová stránka komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka GŘ pro rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Internetová stránka EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar