Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Брюксел, 13 септември 2010 г.

9 от всеки 10 европейци подкрепят твърдо помощта за развитие според специално проучване на Евробарометър

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, показа, че европейските граждани продължават да демонстрират силна подкрепа по отношение на помощта за развиващите се страни. Седмица преди срещата на високо равнище на ООН по въпросите на целите на хилядолетието за развитие проучването сочи, че 89 % от участниците в него считат помощта за развитие за важна или за много важна. Двама от всеки трима европейци вярват, че ЕС трябва да спази, и дори да завиши, обещанията си за увеличаване на помощта за развитие на 0,7 % от БНП до 2015 г. — срока за постигането на целите на хилядолетието. Тази подкрепа, споделена от по-голямата част от гражданите независимо от тяхната националност, се запазва на постоянно високи равнища въпреки финансовата криза и икономическата ситуация в Европа. В този контекст три четвърти (76 %) от европейските граждани вярват в добавената стойност на сътрудничеството между страните от ЕС, което спомага да се избегнат припокриванията и да се осигури ефективност на помощта.

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Европейските граждани изпратиха ясно послание до всички нас: въпреки икономическото забавяне ангажиментът на ЕС за солидарност и отговорност към нуждаещите се трябва да продължи. Аз лично възприемам това като поръчение да запазим своята твърда решителност за постигането на целите на хилядолетието за развитие. Ясно е, че трябва да осигурим максимален ефект от помощта на ЕС, която е най-голяма по размер в световен план.“

За специалното проучване на Евробарометър през юни 2010 г. 26 500 граждани от всички 27 държави-членки трябваше да отговорят на поредица от въпроси в областта на развитието. Главният резултат от проучването е, че общата подкрепа за развитието не е намаляла по време на икономическата криза. Броят на хората, които считат развитието за много важно, дори е нараснал на 45 % в сравнение с 39 % през миналата година.

Проучването показва също, че за първи път ясно намаляват разликите в настройките между т.нар. страни от ЕС 15 и ЕС 12. Изглежда, че различията се наблюдават между страните, които бяха най-сериозно засегнати от икономическата криза, и тези в по-добро икономическо състояние. Освен това гражданите индиректно подкрепят политическата съгласуваност в областта на развитието. 43 % смятат, че търговската и финансовата политика на ЕС имат положително влияние върху страните партньорки. Политиките за изграждане на мира също достигат 42 %, следвани от земеделието (33 %) и миграцията (22 %).

Проучването показа също така, че:

42 % от участниците смятат бедността за най-голямото предизвикателство за развиващите се страни, следвана от икономическата криза (36 %), прехраната (20 %) и здравните въпроси (19 %).

42 % подкрепят идеята за подпомагане на развиващите се страни като доброволци или чрез финансова помощ. 30 % предоставят парични дарения или работят като доброволци.

63 % смятат международните организации за най-подходящия актьор за подпомагане на развиващите се страни. В това отношение ЕС се нарежда на трето място (17 %) след ООН (27 %) и Световната банка (19 %).

Контекст

Специалното проучване на Евробарометър „Европейските граждани, помощта за развитие и целите на хилядолетието за развитие“ има за цел да оцени обществената подкрепа за помощта за развитие предвид продължаващата икономическа криза и с оглед на предстоящата среща на високо равнище на ООН по въпросите на целите на хилядолетието за развитие в Ню Йорк (20—22 септември). На срещата ще бъде направен преглед на напредъка в постигането на целите на инициативата на ООН за премахване на бедността, известна като „Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)“ — инициатива, подкрепяна от всички 27 държави-членки на ЕС.

През 2009 г. Европейският съюз и неговите държави-членки предоставиха помощ за развитие на обща стойност 49 млрд. EUR, което прави ЕС най-големия донор, предоставящ 56 % от помощта в световен план. През 2009 г. външните помощи, управлявани от Европейската комисия, възлизаха на 12 млрд. EUR.

За допълнителна информация вж. също MEMO/10/403

Уебстраница на пълното специално проучване на Евробарометър № 352:

На английски език: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

На френски език: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Уебстраница на комисаря по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебстраница на ГД „Развитие“:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Уебстраница на EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm


Side Bar