Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Bruselj, 13. septembra 2010

Pomorska varnost: nova pravila EU za objavo imen ladjarskih družb, ki imajo nizko stopnjo varnosti

Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za okrepitev in izboljšanje varnosti ladij. V skladu s pravili bo 1. januarja 2011 uveden nov spletni register za objavo imen ladjarskih družb, ki pri ključnih inšpekcijskih pregledih (pomorske inšpekcije države pristanišča) dosegajo slabe rezultate, za tiste z visoko stopnjo varnosti pa bo ta register dobra javna promocija. Pomorske inšpekcije so ključne za preprečevanje brodolomov in tragičnih smrti ter velike okoljske škode, ki jo lahko takšni brodolomi povzročijo. V družbah in državah, ki bodo imele slabe rezultate glede varnosti, se bodo izvajale intenzivnejše, usklajene inšpekcije v pristaniščih EU. Proizvajalci in druga industrijska podjetja bodo lahko izbrali ladjarske družbe za prevoz tovora ali potnikov ob popolnem poznavanju njihove stopnje varnosti.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: Varnost je prva prednostna naloga EU. Videli smo uničujoče učinke nesreč na morju, kot je potop trajekta Estonia ter ladij Erika in Prestige, kar zadeva tragične smrti in veliko okoljsko škodo. Bolj kot kdaj koli sem prepričan, da je preglednost zelo pomembna. Želimo odkriti stopnjo varnosti ladjarskih družb, držav zastave in certifikacijskih organizacij. Zaradi večje preglednosti v tem sektorju bodo promovirane družbe z visoko stopnjo varnosti, ki bodo dobile komparativno prednost. Register bo tudi izpostavil tiste s slabimi rezultati, tako da bodo s strožjimi inšpekcijskimi pregledi in javnim pritiskom spodbujene, naj se poboljšajo, saj jim bo v nasprotnem primeru prepovedano plutje po vodah EU.

Nova pravila

Režim pomorske inšpekcije (pregledi tehnične varnosti v pristaniščih) v Evropski uniji se bo 1. januarja 2011 znatno spremenil v skladu z Direktivo EU 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča. Nov režim ne bo vseboval samo obstoječe uskladitve standardov za pomorsko inšpekcijo na ravni EU, ampak prvič tudi v celoti usklajen sistem vseh pomorskih inšpekcij, izvedenih v EU.

Novi sistem na ravni EU bo temeljil na naprednem informacijskem orodju, imenovanem THETIS (ki ga upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost). Z orodjem THETIS se bodo beležili vsi inšpekcijski pregledi na ladjah, ki se izvedejo v pristaniščih EU, in pripravila se bo analiza tveganja, s katero se bodo določili pogostnost in prednostne naloge za preglede, ki jih izvedejo pristojni organi v državah članicah. Pravila, ki jih je danes sprejela Komisija, določajo merila za oceno profila tveganja ladij, in sicer na podlagi rezultatov družbe in države zastave, kot so zabeleženi v THETIS.

Evropski sistem za usklajevanje in analizo bo zagotovil učinkovitejšo uporabo inšpekcijskih virov v pristaniščih in zlasti učinkovitejšo ciljno usmerjenost na ladje in družbe z visokim tveganjem in nizko stopnjo varnosti. V spletnem registru bodo navedene družbe, katerih stopnja varnosti je bila nizka ali zelo nizka vsaj tri mesece. Ladje iz registra, ki jih upravljajo družbe z nizko stopnjo varnosti, kar zadeva pomanjkljivosti in zadržanja, se bodo zelo pogosto pregledovale, medtem ko se bodo ladje, ki jih upravljajo družbe z dobrimi rezultati glede varnosti, pregledovale redkeje.

Ozadje – sedanja pravila glede inšpekcijskih pregledov pomorske varnosti

Vsako leto pristane v evropskih pristaniščih več kot 80 000 ladij. Inšpekcijski pregledi ladij, ki se izvajajo v pristaniščih (pomorske inšpekcije države pristanišča), so ključnega pomena za preprečevanje nesreč na morju. V skladu s sedanjimi pravili v EU obstajajo usklajeni standardi za inšpekcijske preglede in države članice morajo pregledati 25 % ladij, ki pristanejo v njihovih pristaniščih. Ladje z resnimi pomanjkljivostmi in zadržanji se lahko uvrstijo na črno listo v skladu s pravom EU in se jim prepove plutje po vodah EU.

Vendar sedanji režim še vedno deluje po nacionalni logiki, kar pomeni, da različni nacionalni organi izberejo 25 % ladij za inšpekcijski pregled v nacionalnih pristaniščih. Med različnimi nacionalnimi organi obstaja usklajevanje na ravni EU, ki pa je omejeno. Rezultati vseh različnih nacionalnih inšpekcijskih pregledov se sedaj ne analizirajo sistematično na evropski ravni in ne objavljajo na ravni EU.

Za več informacij o pomorskih inšpekcijah glej:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Kalkulator uspešnosti družbe:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Več podrobnosti o politiki EU glede pomorskega prometa:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Glej tudi: MEMO/10/401


Side Bar