Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Bruxelles, 13 septembrie 2010

Siguranța maritimă: UE stabilește noi norme privind identificarea și reprobarea companiilor de transport maritim cu performanțe slabe în materie de siguranță

Comisia Europeană a adoptat astăzi noi norme destinate să sporească și să amelioreze performanța navelor în materie de siguranță. Aceste norme prevăd introducerea, începând de la 1 ianuarie 2011, a unui nou registru online prin care să fie aduse în atenția opiniei publice companiile de transport maritim ce obțin rezultate mediocre la inspecțiile vizând elemente de siguranță vitale (controale efectuate de statul portului) și să se acorde, totodată, o bună vizibilitate companiilor cu performanțe solide în materie de siguranță. Controalele efectuate de statul portului sunt cruciale pentru prevenirea catastrofelor maritime și a consecințelor acestora – pierderile tragice de vieți omenești și daunele ecologice de proporții. Companiile și statele cu performanțe slabe în materie de siguranță vor fi supuse unor inspecții coordonate și mai amănunțite în porturile UE. Astfel, producătorii și alte sectoare industriale vor putea alege în deplină cunoștință de cauză companiile de transport maritim care să le asigure servicii de transport de marfă și de pasageri.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Siguranța reprezintă principala prioritate a UE. Am fost martorii consecințelor devastatoare ale unor dezastre maritime, precum naufragiul feribotului Estonia sau catastrofele în care au fost implicate petrolierele Erika și Prestige, care s-au soldat cu pierderi tragice de vieți omenești și cu daune ecologice de proporții. Am fost întotdeauna ferm convins de puterea transparenței. Dorim să facem cunoscute performanțele în materie de siguranță ale companiilor de transport maritim, ale statelor de pavilion și ale organizațiilor de certificare. Creșterea transparenței în acest sector va aduce în prim plan companiile cu performanțe solide în materie de siguranță și le va conferi un avantaj concurențial. De asemenea, registrul va permite evidențierea companiilor cu performanțe mediocre în materie de siguranță, astfel încât acestea, supuse presiunii combinate a regimurilor mai dure de inspecții și a opiniei publice, vor avea tot interesul să-și îmbunătățească performanțele, pentru a nu se vedea excluse din apele UE.”

Noile norme

La 1 ianuarie 2011, regimul de control al statului portului (inspecții tehnice de siguranță în porturi) din Uniunea Europeană se va modifica considerabil în temeiul Directivei 2009/16/CE a UE privind controlul statului portului. Pe lângă armonizarea la nivelul întregii UE a normelor de inspecție privind controalele efectuate de statul portului, în vigoare în prezent, noul regim prevede și introducerea, în premieră, a unui sistem pe deplin coordonat pentru toate inspecțiile de siguranță efectuate de statul portului în UE.

Noul sistem aplicabil în întreaga UE se va baza pe un instrument informatic avansat, cunoscut sub denumirea de „THETIS” [operat de Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)]. Acesta va ține evidența tuturor inspecțiilor efectuate pe nave în porturile UE și va genera o analiză a riscurilor care va determina frecvența și prioritățile inspecțiilor realizate de autoritățile competente ale statelor membre. Reglementările adoptate astăzi de Comisie prezintă criteriile care permit evaluarea profilului de risc al navelor pe baza datelor privind performanța companiilor și a statelor de pavilion, așa cum sunt consemnate în THETIS.

Sistemul paneuropean de coordonare și analiză va permite o mai bună utilizare a resurselor în materie de inspecții din porturi și, în special, identificarea mai eficientă a navelor cu risc ridicat și a companiilor cu performanțe slabe în materie de siguranță. În registrul online vor fi înscrise companiile a căror performanță în materie de siguranță a fost slabă sau foarte slabă pe o perioadă de cel puțin trei luni. Navele din registru exploatate de companii care au înregistrat un număr mare de deficiențe și rețineri în materie de siguranță vor face obiectul unor inspecții foarte frecvente, în timp ce navele exploatate de companii cu performanțe bune în materie de siguranță vor fi inspectate mai rar.

Context – normele actuale privind inspecțiile de siguranță efectuate în porturi

În porturile europene intră anual peste 80 000 de nave. Inspecțiile de siguranță ale navelor, efectuate în porturi (controale efectuate de statul portului), sunt de o importanță crucială pentru prevenirea accidentelor maritime. Actualele norme ale UE prevăd standarde armonizate pentru inspecții și obligă statele membre să inspecteze 25% din navele care intră în porturile lor. În temeiul legislației UE, navele cu deficiențe și rețineri grave pot fi trecute pe o listă neagră și li se poate interzice operarea în apele UE.

Cu toate acestea, regimul actual funcționează încă pe baza unei „logici naționale”, potrivit căreia sarcina de a selecta cele 25% dintre nave care urmează să fie inspectate în porturile naționale le revine diferitelor autorități naționale. Între autoritățile respective există un anumit grad de coordonare la nivelul UE, însă acesta este foarte limitat. În prezent, rezultatele diferitelor inspecții naționale nu sunt analizate sistematic la nivel paneuropean, nici publicate în întreaga UE.

Pentru mai multe informații cu privire la controalele efectuate de statul portului:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Instrumentul de calculare a performanței companiilor:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Mai multe informații despre politica UE în domeniul transporturilor maritime:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

A se vedea, de asemenea: MEMO/10/401


Side Bar