Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 13 d.

Saugi jūrų laivyba. Naujomis ES taisyklėmis siekiama paviešinti ir sugėdinti sauga nesirūpinančias laivybos bendroves

Šiandien Europos Komisija priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama pagerinti laivų saugą. Taisyklėse numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. internete pradės veikti naujas registras, kuriame bus viešinamos ir taip sugėdinamos per labai svarbius saugos patikrinimus (vadinamąją uosto valstybės kontrolę) prastai įvertintos laivybos bendrovės, o drauge visuomenė sužinos, kurios bendrovės tinkamai rūpinasi sauga. Uosto valstybės kontrolė yra labai svarbi siekiant išvengti laivų katastrofų, per kurias tragiškai žūva žmonės ir gali būti padaryta milžiniškos žalos aplinkai. Prastai įvertintos bendrovės ir valstybės ES uostuose bus tikrinamos dažniau, ir tai bus daroma koordinuotai. Gamintojai ir kiti pramonės subjektai galės rinktis krovinių arba keleivių vežimo laivybos bendroves žinodami visą tiesą apie jų reputaciją saugos srityje.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Sauga yra pagrindinis ES prioritetas. Žinome, kokios skaudžios buvo nelaimingų atsitikimų jūroje pasekmės nuskendus keltui „Estonia“, „Erikai“ arba „Prestige“, – žuvo daug žmonių ir padaryta didelė žala aplinkai. Kaip ir anksčiau, tvirtai tikiu skaidrumo galia. Tegul visi mato, kaip laivybos bendrovės, vėliavos valstybės ir sertifikavimo organizacijos rūpinasi sauga. Padidinus šio sektoriaus skaidrumą, taps aišku, kurios bendrovės skiria saugai deramą dėmesį, ir taip jos įgys konkurencinį pranašumą. Registre bus atkreipiamas dėmesys ir į tuos, kurie prastai rūpinasi sauga, kad griežtesni patikrinimai ir visuomenės spaudimas jiems būtų akstinas pasitaisyti, kad neprarastų galimybės plaukioti ES vandenyse.“

Naujosios taisyklės

Nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal ES direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės Europos Sąjungoje labai pasikeis uosto valstybės kontrolės tvarka (techniniai saugos patikrinimai uostuose). Įvedus naująją tvarką visoje ES ne tik bus vienodi uosto valstybės kontrolės patikrinimų standartai (kurie yra jau dabar), bet ir visi uosto valstybės saugos patikrinimai ES bus pirmą kartą atliekami pagal visiškai suderintą sistemą.

Naujoji ES sistema pagrįsta pažangia informacijos priemone THETIS, kurią tvarko Europos jūrų saugumo agentūra. THETIS seks visus ES uostuose atliktus laivų saugos patikrinimus ir pateiks rizikos analizę, pagal kurią bus nustatomas valstybių narių kompetentingų institucijų atliktinų patikrinimų dažnumas ir prioritetai. Šiandien Komisijos priimtose taisyklėse nustatyti laivų rizikingumo vertinimo kriterijai pagal bendrovės ir vėliavos valstybės rodiklius, įvestus į THETIS sistemą.

Naudojantis šia Europos masto koordinavimo ir analizės sistema bus efektyviau naudojami tikrinimo ištekliai uostuose, o svarbiausia, kad bus galima veiksmingiau tikrinti didesnės rizikos laivus ir bendroves, kurių saugos rodikliai yra prastesni. Internetiniame registre bus pateikiamas bendrovių, kurių saugos rodikliai per tris mėnesius ar ilgiau buvo blogi arba labai blogi, sąrašas. Registre nurodyti laivai, kuriuos eksploatuoja blogą reputaciją dėl laivų trūkumų ar sulaikymo turinčios bendrovės, bus tikrinami itin dažnai, o geros reputacijos bendrovių eksploatuojami laivai – rečiau.

Pagrindiniai faktai. Dabartinės saugos tikrinimo uostuose taisyklės

Kasmet į Europos uostus atplaukia daugiau kaip 80 000 laivų. Laivų saugos patikrinimai uostuose (uosto valstybės kontrolė) yra labai svarbūs siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų jūroje. Pagal šiuo metu galiojančias ES taisykles yra nustatyti darnieji kontrolės standartai ir reikalaujama, kad valstybės narės patikrintų 25 % į jų uostus atplaukusių laivų. Pagal ES teisę didelių trūkumų turintys arba sulaikyti laivai gali būti įrašomi į juodąjį sąrašą, o tai reiškia, kad jiems uždraudžiama plaukioti ES vandenyse.

Tačiau kol kas vis dar vadovaujamasi „nacionaline logika“, t. y. 25 % valstybių narių uostuose tikrintinų laivų atrenka skirtingos nacionalinės institucijos. Savo veiksmus atskirų valstybių narių institucijos koordinuoja tik iš dalies. Atskirų nacionalinių patikrinimų rezultatai kol kas nėra sistemingai analizuojami visos ES mastu ir visoje ES neskelbiami.

Daugiau informacijos apie uosto valstybės kontrolę rasite

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Bendrovės rodiklių skaičiuoklė

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Išsamiau apie ES Jūrų transporto politiką

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/10/401


Side Bar