Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Brüsszel, 2010. szeptember 13.

Tengeri közlekedésbiztonság: az új uniós szabályok pellengérre állítják a rossz biztonsági mutatókkal rendelkező hajótársaságokat

Az Európai Bizottság a mai napon új szabályokat fogadott el a hajók biztonsági teljesítményének növelése érdekében. E szabályok értelmében 2011. január 1-jétől – megszégyenítés céljából – új online nyilvántartás készül azokról a hajótársaságokról, amelyek rosszul szerepelnek a kikötő szerinti állam által végzett alapvető biztonsági ellenőrzéseken. Ezzel párhuzamosan nyilvánosságra hozzák a megfelelő biztonsági adatokkal rendelkező társaságokról alkotott kedvező véleményt is. A kikötő szerinti állam ellenőrző tevékenysége döntő jelentőségű a hajóbalesetek, az ezekből adódó nagymérvű környezeti károk és a tragikus halálesetek megelőzésében. A gyenge biztonsági teljesítményt nyújtó társaságokat és államokat a jövőben alaposabb és koordináltabb ellenőrzés alá fogják vonni az európai uniós kikötőkben. A gyártóknak és a különféle iparágak képviselőinek ettől kezdve lehetősége lesz az összes biztonsági adat ismeretében válogatni az áru- és utasszállító társaságok között.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Az EU számára a biztonság az első számú prioritás. Láttuk, milyen pusztító következményei vannak az olyan tengeri baleseteknek, mint amilyen az Estonia komp vagy az Erika és a Prestige elsüllyedése volt: a tragikus halálesetek mellett a környezeti kár mértéke is megdöbbentő. Mint általában, ezúttal is meg vagyok győződve az átláthatóság jelentőségéről. Nyilvánosságra kívánjuk hozni a hajótársaságok, a lobogó szerinti államok és a tanúsítási szervezetek biztonsági adatait. Azzal, hogy nagyobb átláthatóságot teremtünk az ágazatban, a jó biztonsági eredményt felmutató társaságok kitűnhetnek a többiek közül, ami versenyelőnyt jelent a számukra. A nyilvántartás ugyanakkor a rosszul teljesítőkre is ráirányítja a figyelmet. A szigorúbb vizsgálati mechanizmusok és a nyilvánosság nyomása együttesen talán be fogja láttatni velük, hogy jobban járnak, ha fokozzák erőfeszítéseiket, mintsem ha kockáztatják az EU vizeiről való kitiltást.”

Az új szabályok

2011. január 1-jétől jelentősen megváltozik az Európai Unióban a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzések mechanizmusa (a kikötői technikai biztonsági vizsgálat), melyet jelenleg a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv szabályoz. Az új mechanizmus nemcsak összehangolja a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos jelenlegi normákat, de az EU-ban végrehajtott összes ilyen jellegű vizsgálatra nézve első ízben hoz létre átfogó módon koordinált rendszert.

Az új uniós rendszer azon az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség által működtetett fejlett információs eszközön alapul, amely THETIS néven vált ismertté. A THETIS nyomon követi az uniós kikötőkben végzett valamennyi biztonsági vizsgálatot, majd kockázatelemzést nyújt. Ez alapján kerül meghatározásra, milyen gyakorisággal és mely prioritások mentén végezzék a tagállamok illetékes hatóságai a vizsgálatokat. A Bizottság által ma elfogadott rendelkezések rögzítik azokat a kritériumokat, amelyek segítségével a hajók kockázati profilját – a társaságok és a lobogó szerinti államok THETIS-ben mért teljesítményének felhasználásával – értékelni fogják.

A koordináció és elemzés összeurópai rendszere nemcsak a kikötői vizsgálati erőforrások hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé, de hatékonyabb célzott intézkedések meghozatalát is a magas kockázati faktorú hajókra és az alacsony biztonsági teljesítményű társaságokra vonatkozóan. Az online nyilvántartás nevesíteni fogja a társaságokat, amelyek biztonsági teljesítménye legalább három hónapon át alacsony vagy rendkívül alacsony volt. A nyilvántartásban szereplő hajók közül azokat, amelyeket gyenge biztonsági mutatókkal rendelkező társaság üzemeltet, rendszeres vizsgálat alá fogják vonni, míg a jól teljesítő társaságok által üzemeltetett hajók esetében csökkentik a vizsgálatok számát.

Előzmények: a kikötői biztonsági vizsgálatok jelenlegi szabályai

Évente több mint 80 000 egység fut be az európai kikötőkbe. A hajók kikötőkben végzett biztonsági vizsgálata (tehát a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés) döntő fontosságú a tengeri balesetek megelőzése szempontjából. Az EU jelenlegi szabályai szerint a vizsgálatokra összehangolt normák alapján kerül sor, és a tagállamok kötelesek a kikötőikben megforduló hajómennyiség 25%-át ellenőrizni. A komoly hiányosságokkal rendelkező és visszatartott hajók az EU-jogszabályoknak megfelelően tiltólistára kerülnek – ezek a továbbiakban nem közlekedhetnek az EU vizein.

A jelenlegi mechanizmus azonban még az ún. „nemzeti logika” alapján működik, vagyis azt a bizonyos 25%-nyi hajómennyiséget, amelyet vizsgálat alá vonnak a nemzeti kikötőkben, a különféle nemzeti hatóságok választják ki. Bár e hatóságok között van EU-szintű koordináció, annak mértéke igen alacsony. Az egyes nemzeti vizsgálatok eredményeinek szisztematikus elemzésére összeurópai szinten nem kerül sor, mint ahogyan közzétételükre sem az európai országokban.

További információk a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzésekről:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

A társaságok teljesítménykalkulátora:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Bővebben az EU tengeri közlekedési politikájáról:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Lásd még: MEMO/10/401


Side Bar