Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Брюксел, 13 септември 2010 г.

Морска безопасност: нови европейски правила за публично изобличаване на корабни компании със системни пропуски в безопасността

Днес Европейската комисия прие нови правила за повишаване и подобряване на безопасността на корабите. С тези правила от 1 януари 2011 г. се въвежда нов онлайн регистър, в който публично ще бъдат изобличавани корабни компании, показали незадоволителни резултати при основните проверки за безопасност (държавен пристанищен контрол). Същевременно вниманието на обществото ще бъде насочвано към компаниите с доказани положителни показатели по отношение на безопасността. Държавният пристанищен контрол е основен фактор за предотвратяване на произшествията с кораби и свързаните с тях трагични човешки загуби и огромни екологични щети. Компаниите и държавите, които покажат незадоволителни резултати, ще бъдат подлагани на по-чести и координирани проверки в европейските пристанища. Както производителите, така и представителите на други отрасли ще могат да избират корабни компании за превоз на товари или пътници при пълна прозрачност на техните показатели за безопасност.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви следното: „Безопасността представлява първостепенен приоритет за ЕС. Свидетели сме на опустошителните последици от морски катастрофи като потъването на ферибота „Естония“, на танкерите „Ерика“ и „Престиж“, които причиниха трагични човешки загуби и огромни екологични щети. Както винаги, твърдо съм убеден в ползата от това подобна информация да бъде направена публично достояние. Стремежът ни е да извадим на светло данните за безопасността на корабните компании, на държавите на флага и на организациите за сертифициране. По-голямата прозрачност в този сектор ще изведе на преден план компаниите, доказали системно спазване на стандартите за безопасност, и ще им осигури конкурентно предимство. Заедно с това регистърът ще посочва поименно компаниите, допускащи пропуски в тези стандарти. Те ще станат обект на по-строг инспекционен режим и обществен натиск, което по-скоро ще ги мотивира да положат усилия за повишаване на безопасността, отколкото да рискуват забрана за опериране в европейски води“.

Новите правила

От 1 януари 2011 г. в ЕС се въвеждат значителни промени в режима за държавния пристанищен контрол (технически проверки за безопасност в пристанищата) в съответствие с Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол. Новият режим не само ще запази вече съществуващата хармонизация на стандартите, засягащи проверките по държавния пристанищен контрол в целия ЕС, но също така ще въведе напълно координирана система за всички проверки по държавния пристанищен контрол, извършвани в Съюза.

Този режим ще обхваща цялата територия на ЕС и ще се основава на информационна система от най-ново поколение за събиране и обработка на данни, известна като THETIS (под ръководството на Европейската агенция за морска безопасност). С помощта на THETIS ще се проследяват всички проверки за безопасност на корабите в пристанищата на ЕС и ще се изготвя анализ на риска, който ще определя колко често и с какъв приоритет да се провеждат инспекции от компетентните органи на държавите-членки. В правилата, приети днес от Комисията, се определят критериите за оценка на риска при корабите въз основа на данните в THETIS относно показателите за безопасност на дадена компания и държава на флага.

Благодарение на европейската система за координация и анализ ще бъде постигнато не само по-ефективното използване на инспекционните ресурси в пристанищата, но и по-успешното идентифициране на високорискови кораби и компании с незадоволителни резултати по отношение на безопасността. В онлайн регистъра ще се посочват компаниите, които в продължение на три или повече месеца са показвали ниски или крайно незадоволителни резултати при проверките за безопасност. На особено чести инспекции ще бъдат подлагани изброените в регистъра кораби, експлоатирани от компании с незадоволителни резултати и с данни за пропуски и задържания, докато корабите на компании с положителни резултати ще бъдат проверявани по-рядко.

Контекст — действащите в момента правила за държавен пристанищен контрол

Всяка година през европейските пристанища преминават над 80 000 кораба. Проверките за тяхната безопасност (държавен пристанищен контрол) са от първостепенно значение за предотвратяването на морските катастрофи. Сега действащите правила в ЕС установяват хармонизирани стандарти за проверки, като държавите-членки са задължени да инспектират 25 % от корабите, акостиращи в техните пристанища. Съгласно правото на ЕС корабите, при които са установени сериозни пропуски и които са били обект на задържане, могат да бъдат включвани в черен списък и да им бъде налагана забрана за опериране във водите на Съюза.

Съществуващият режим обаче все още се основава на „национална логика“ — т.е. подборът на 25 % от проверяваните в националните пристанища кораби се извършва от органи на съответната държава. Установена е известна координация на равнище ЕС между различните национални органи, но тя е в ограничен мащаб. Все още резултатите от всички национални проверки не се систематизират на европейско равнище, нито се разпространяват във вид, достъпен в целия ЕС.

Допълнителна информация относно държавния пристанищен контрол е публикувана на:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Калкулатор за изчисляване на показателите за безопасност на компаниите:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Повече подробности за политиката на ЕС в областта на морския транспорт са публикувани на:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Вж. също: MEMO/10/401


Side Bar