Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Bruselj, 13. septembra 2010

30. november 2010: zadnji rok za registracijo kemikalij

Evropska komisija opozarja podjetja, da morajo najpogosteje uporabljane ali najbolj nevarne kemikalije registrirati najpozneje do 30. novembra letos; za registracijo je torej ostalo manj kot 12 tednov. Registracija je eden od mejnikov t.i. uredbe REACH o kemikalijah in njihovi varni uporabi. Komisija podjetja opozarja tudi, da morajo Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) do 3. januarja prihodnje leto priglasiti razvrstitev in označitev kemikalij, ki jih prodajajo.

Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije ter komisar za industrijo in podjetništvo, in komisar za okolje Janez Potočnik sta ob tem povedala: „Prizadevati si moramo za dolgoročno vzdržnost evropske kemične industrije. Zato pozivamo vsa podjetja, ki jih to zadeva, da podatke predložijo pravočasno in v celoti. Te zahteve do podjetij so sicer stroge, po drugi strani pa pomenijo naložbo v krepitev vodilne vloge evropske kemične industrije. Ta naložba se bo obrestovala s povečano konkurenčnostjo, več inovacijami ter več delovnimi mesti za evropske državljane v čistejšem in bolj zdravem okolju.“

Do 10. septembra je bilo vloženih okoli 4000 vlog za registracijo, njihovo število pa hitro narašča. Komisija poziva podjetja, naj pohitijo s pripravo vlog in jih vložijo čim prej. Glavni registracijski zavezanci naj vloge vložijo do 30. septembra, da bo v primeru zapletov na voljo dovolj časa in da bodo tudi drugi registracijski zavezanci lahko vložili vloge pred koncem novembra. Podjetja morajo svoje vloge vložiti elektronsko z orodjem REACH-IT.

Komisija in ECHA si na vse načine prizadevata podpreti industrijo pri tej nalogi. Pri poenostavitvi postopka registracije so uspešno sodelovali skupina visokih vodstvenih delavcev Komisije, ECHA in industrijska združenja. ECHA je v ta namen objavila podrobne smernice v 22 jezikih EU.

Prav tako ni zanemarljiv trud, ki ga je vložila industrija. Glede na to, da se rok hitro približuje, sta vzpostavitev forumov za izmenjavo informacij o snoveh, kjer za namene registracije poteka izmenjava podatkov o kemikalijah, in organizacija dela v njih gotovo pravi izziv.

Postopek registracije ne zadeva le kemične industrije, temveč tudi subjekte, ki ne spadajo neposredno v ta sektor, npr. proizvajalce kovinskih in tekstilnih izdelkov.

Uporabniki kemikalij so odvisni od razpoložljivosti snovi na trgu in njihovi pravočasni registraciji. Po registraciji morajo upoštevati priporočila za izboljšanje varnosti, ki jih izdajo dobavitelji snovi, v nekaterih primerih pa tudi pripraviti lastno oceno tveganja za svojo posebno uporabo.

Roki za nove predpise o razvrstitvi snovi

Podjetja ne smejo pozabiti tudi, da morajo snovi, ki jih prodajajo, do 1. decembra 2010 v skladu z novimi predpisi o razvrstitvi in označevanju ponovno razvrstiti ter svoje razvrstitve priglasiti ECHA do 3. januarja 2011. Geert Dancet, izvršni direktor Agencije, je ob tem dodal: „Podjetjem, ki se pripravljajo na izpolnitev svojih obveznosti v skladu z uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju, svetujemo, da poskrbijo za pravočasno priglasitev. ECHA in pristojne nacionalne službe so industriji, zlasti malim in srednjim podjetjem, na voljo za pomoč in podporo pri izpolnjevanju obveznosti.“ Razvrstitev je bistvenega pomena za določitev nevarnosti, ki jo neka kemikalija pomeni za zdravje in okolje, od nje pa bodo odvisne tudi informacije na etiketah izdelkov, ki jih uporabljajo delavci in potrošniki. Ob tem je treba opozoriti, da je treba te priglasitve opraviti tudi za manjše količine kemikalij. To pomeni, da ukrep zadeva veliko več podjetij, vključno z MSP.

Dodatne informacije: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar