Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Bruksela, dnia 13 września 2010 r.

30 listopada 2010 r.: ostatni dzwonek dla przedsiębiorstw na zarejestrowanie chemikaliów

Komisja przypomina przedsiębiorstwom, że do 30 listopada bieżącego roku, czyli za niespełna 12 tygodni, muszą zarejestrować najpowszechniej używane lub najbardziej niebezpieczne chemikalia. Rejestracja jest jednym z kamieni milowych unijnego rozporządzenia REACH dotyczącego chemikaliów i ich bezpiecznego użycia. Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że do 3 stycznia przyszłego roku muszą zgłosić do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) klasyfikację i oznakowanie swoich chemikaliów.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, oraz Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, powiedzieli: „Nasz przemysł chemiczny musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Dlatego apelujemy do wszystkich odnośnych przedsiębiorstw o terminowe złożenie pełnej dokumentacji. Ustanowione wymagania wobec przedsiębiorstw są surowe, lecz są również inwestycją, która przyniesie korzyści w postaci wiodącej pozycji europejskiego przemysłu chemicznego. Korzyści te będą obejmować wzrost konkurencyjności, innowacyjności i liczby miejsc prac dla obywateli Europy, którzy będą żyli w czystszym i zdrowszym środowisku”.

Do 10 września do ECHA wpłynęło około 4 000 kompletów dokumentacji i liczba ta rośnie bardzo szybko. Przedsiębiorstwa powinny przyspieszyć kompletowanie swojej dokumentacji, aby dostarczyć ją jak najszybciej. Czołowe podmioty objęte rejestracją zachęca się do przeprowadzenia rejestracji do dnia 30 września, aby zachować margines bezpieczeństwa w przypadku problemów z ich wnioskami oraz zapewnić wystarczająco dużo czasu na rejestrację innym podmiotom składającym swoją dokumentację. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do rejestracji swoich akt elektronicznie za pośrednictwem narzędzia REACH-IT.

Komisja i ECHA dokładają wszelkich starań, aby wspierać przemysł w tym zadaniu. Grupa kierowników wyższego szczebla z Komisji, ECHA i stowarzyszeń branżowych skutecznie pracuje nad sprawniejszym przebiegiem procesu rejestracji. ECHA zintensyfikowała starania w celu opublikowania szczegółowych wytycznych w 22 językach UE.

Należy również wyrazić uznanie dla starań ze strony przemysłu. Ostateczny termin zbliża się szybko, tak więc wyzwaniem jest utworzenie forów wymiany informacji o substancjach oraz kierowanie tymi forami, dzięki którym przedsiębiorstwa wymieniają się danymi na temat chemikaliów do celów rejestracji.

Proces rejestracji dotyczy nie tylko przemysłu chemicznego, lecz również podmiotów, które nie należą bezpośrednio do sektora chemicznego, na przykład producentów metali lub wyrobów włókienniczych.

Dostępność chemikaliów na rynku i ich terminowa rejestracja ma ogromne znaczenie dla użytkowników tych substancji. Co więcej, po rejestracji również oni muszą spełnić zaostrzone zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane przez dostawców, a w niektórych przypadkach przeprowadzić własną ocenę ryzyka w odniesieniu do własnych, konkretnych zastosowań.

Terminy dotyczące nowych zasad klasyfikacji substancji

Przedsiębiorstwom przypomina się również, że do dnia 1 grudnia 2010 r. muszą przeklasyfikować sprzedawane substancje zgodnie z nowymi zasadami klasyfikacji i oznakowania, a następnie do dnia 3 stycznia 2011 r. zgłosić te klasyfikacje do ECHA. Dyrektor wykonawczy ECHA, Geert Dancet, dodał: „Przedsiębiorstwom przygotowującym się do nowych zasad klasyfikacji i oznakowania swoich produktów radzimy, aby były gotowe do terminowego zgłoszenia. ECHA i krajowe biura informacyjne są gotowe udzielić pomocy i wsparcia przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, aby mogły wypełnić obowiązujące je wymogi. Klasyfikacja jest niezbędna w celu ustalenia, czy dane chemikalia są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska oraz pozwoli określić informacje umieszczane na etykietach produktów używanych przez pracowników i konsumentów. Co ważne, wspomniane zgłoszenia należy również przesłać w przypadku małych ilości chemikaliów. Oznacza to, że proces rejestracji dotyczy znacznie większej liczby przedsiębiorstw, w tym MŚP.

Dodatkowe informacje: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar