Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Brussel, 13 september 2010

30 november 2010: Laatste oproep aan bedrijven om chemische stoffen te registreren

De Commissie wijst bedrijven er nogmaals op dat zij uiterlijk op 30 november van dit jaar, dus binnen 12 weken, de meest gebruikte of gevaarlijkste chemische stoffen moeten registreren. Deze registratie is een van de kernpunten van Reach, de EU-verordening betreffende chemische stoffen en het veilige gebruik ervan. Bovendien worden bedrijven eraan herinnerd dat zij tot 3 januari 2011 de tijd hebben om de indeling en etikettering van hun chemische stoffen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) mede te delen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, en commissaris Janez Potočnik voor Milieu zeiden hierover: “Onze chemische industrie moet duurzaam zijn. Daarom verzoeken we alle betrokken bedrijven hun dossiers op tijd in te dienen en ervoor te zorgen dat deze compleet zijn. Er worden pittige eisen aan de bedrijven gesteld, maar het gaat ook om een investering die zich zal uitbetalen: de Europese chemische industrie zal een leidende rol kunnen blijven spelen. De beloning zal bestaan in een groter concurrentievermogen, meer innovatie en meer banen voor de Europese burgers, in een schonere en gezondere leefomgeving.”

Op 10 september waren zo’n 4 000 dossiers bij het ECHA ingediend en dit aantal neemt zeer snel toe. Bedrijven worden aangespoord hun dossiers zo snel mogelijk af te ronden en in te dienen. Bij gezamenlijke registratie wordt de leidende registrant aanbevolen zijn registratie uiterlijk op 30 september in te dienen, zodat er een veiligheidsmarge is voor het geval zich problemen voordoen en de andere registranten voldoende tijd hebben om hun dossiers voor eind november in te dienen. Bedrijven moeten hun dossier elektronisch indienen via het systeem REACH-IT.

De Commissie en het ECHA doen al het mogelijke om het bedrijfsleven bij deze taak te helpen. Een groep bestaande uit hoge managers van de Commissie, het ECHA en brancheorganisaties is erin geslaagd het registratieproces te stroomlijnen. Het ECHA heeft zich sterk ingezet om uitvoerige richtsnoeren in 22 EU-talen te publiceren.

Ook de inzet van de industrie mag niet onvermeld blijven. De deadline nadert snel en het vergt veel inspanning om informatie-uitwisselingsfora voor stoffen (SIEF’s) op te zetten en de werkzaamheden binnen deze fora, waarin bedrijven gegevens over chemische stoffen met elkaar delen met het oog op registratie, in goede banen te leiden.

Het registratieproces heeft niet alleen gevolgen voor de chemische industrie, maar ook voor actoren die niet rechtstreeks tot de chemische bedrijfstak behoren, zoals metaal- en textielproducenten.

Voor gebruikers van chemische stoffen zijn de beschikbaarheid van stoffen op de markt en de tijdige registratie van groot belang. Bovendien moeten gebruikers na de registratie voldoen aan de verbeterde veiligheidsaanbevelingen van hun leveranciers en in bepaalde gevallen zelf een evaluatie uitvoeren van de risico’s die hun specifieke gebruik van de stof oplevert.

Uiterste termijnen voor nieuwe voorschriften voor de indeling van stoffen

Bedrijven worden er ook aan herinnerd dat zij uiterlijk op 1 december 2010 de door hen verkochte stoffen volgens de nieuwe indelings- en etiketteringsvoorschriften moeten herindelen en de indelingen vervolgens uiterlijk op 3 januari 2011 aan het ECHA moeten meedelen. Geert Dancet, uitvoerend directeur van het ECHA, vult aan: “Wij adviseren bedrijven die zich op de CLP-verordening voorbereiden de kennisgeving tijdig in te dienen. Het ECHA en de nationale helpdesks kunnen bedrijven, en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, hierbij helpen en ondersteunen.” De indeling is cruciaal om te bepalen of een stof gevaarlijk is voor de gezondheid en het milieu. Hiervan hangt af welke informatie moet worden vermeld op de etiketten van de producten die in bedrijven en huishoudens worden gebruikt. Overigens zijn deze kennisgevingen ook voor kleine hoeveelheden chemische stoffen verplicht. Dit betekent dat hierbij veel meer bedrijven betrokken zijn, waaronder ook het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar