Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 13 d.

Įmonės paskutinį kartą raginamos iki 2010 m. lapkričio 30 d. užregistruoti chemines medžiagas

Komisija primena įmonėms, kad iki šių metų lapkričio 30 d. jos privalo užregistruoti plačiausiai naudojamas arba pavojingiausias chemines medžiagas ir kad iki šio termino liko mažiau nei 12 savaičių. Registracija yra vienas iš REACH – ES reglamento dėl cheminių medžiagų ir jų saugaus naudojimo – reikalavimų. Įmonėms taip pat primenama, kad iki kitų metų sausio 3 d. jos turi pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) apie savo cheminių medžiagų klasifikaciją ir ženklinimą.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani, ir už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Mūsų chemijos pramonė turi būti darni. Todėl kviečiame visas susijusias įmones laiku pateikti visus dokumentus. Šie reikalavimai kelia sunkumų įmonėms, tačiau tai – atsipirksianti investicija. Ji padės Europos chemijos pramonei siekti lyderio pozicijos. Padidėjęs konkurencingumas, daugiau inovacijų ir daugiau Europos piliečiams sukurtų darbo vietų švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje bus atlygis už įdėtas pastangas.“

Iki rugsėjo 10 d. Europos cheminių medžiagų agentūrai pateikta apie 4000 dokumentų rinkinių ir šis skaičius labai greitai didėja. Įmonės raginamos kuo greičiau baigti rengti ir pateikti dokumentus. Pagrindiniai registruotojai skatinami užregistruoti chemines medžiagas iki rugsėjo 30 d., kad būtų laiko galimiems registracijos sunkumams išspręsti, o kitiems registruotojams liktų pakankamai laiko pateikti savo dokumentus iki lapkričio pabaigos. Įmonės turi pateikti dokumentus elektroniniu būdu naudodamos REACH-IT priemonę.

Komisija ir ECHA daro viską, ką gali, kad padėtų chemijos pramonės įmonėms įgyvendinti šiuos reikalavimus. Dėl sėkmingo Komisijos, ECHA ir pramonės asociacijų aukšto rango vadovų grupės darbo registracijos procesas tapo sklandesnis. Didelėmis ECHA pastangomis paskelbtos išsamios gairės 22 ES kalbomis.

Be to, reikėtų įvertinti ir chemijos pramonės sektoriaus dedamas pastangas: terminas sparčiai artėja, o sukurti informacijos apie chemines medžiagas mainų forumus, kuriuose keičiamasi duomenimis apie registruotinas chemines medžiagas, ir administruoti jų darbą nėra lengva.

Registracijos procese dalyvauja ne tik chemijos pramonės atstovai, bet ir šiam sektoriui tiesiogiai nepriklausantys ūkinės veiklos vykdytojai, pavyzdžiui, metalo ar tekstilės gamintojai.

Cheminių medžiagų naudotojams svarbu, kad būtų užtikrinta šių medžiagų pasiūla rinkoje ir laiku atlikta jų registracija. Be to, užregistruotų medžiagų naudotojai turi laikytis griežtesnių tiekėjų saugos rekomendacijų arba – tam tikrais specifinio naudojimo atvejais – turi patys įvertinti riziką.

Naujose medžiagų klasifikavimo taisyklėse nustatyti terminai

Primenama, kad iki 2010 m. gruodžio 1 d. įmonės turi iš naujo suklasifikuoti parduodamas medžiagas pagal naujas klasifikavimo ir ženklinimo taisykles. Iki 2011 m. sausio 3 d. įmonės apie šias klasifikacijas turi pranešti ECHA. ECHA generalinis direktorius Geeras Dancetas klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimus įgyvendinančioms įmonėms pataria „pasirengti laiku pranešti apie naujas klasifikacijas. ECHA ir nacionalinės pagalbos tarnybos pasiruošusios padėti chemijos pramonės įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, vykdyti įsipareigojimus“. Klasifikavimas labai svarbus nustatant cheminės medžiagos pavojingumą sveikatai ir aplinkai. Nuo jo priklausys, kokia informacija bus pateikta darbuotojų ir vartotojų naudojamų produktų etiketėse. Svarbu pažymėti, kad pranešimai turi būti siunčiami ir dėl nedidelių cheminių medžiagų kiekių. Tai reiškia, kad naujus reikalavimus privalo vykdyti daug daugiau įmonių, taip pat ir MVĮ.

Daugiau informacijos MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar