Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Bryssel 13. syyskuuta 2010

Viimeinen kemikaalien rekisteröintimahdollisuus yrityksille: 30. marraskuuta 2010

Komissio muistuttaa yrityksiä, että vaarallisimpien tai eniten käytettyjen kemikaalien rekisteröinnin määräaika umpeutuu tämän vuoden marraskuun 30. päivänä, eli alle 12 viikon kuluttua. Rekisteröinti on kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU:n REACH-asetuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Lisäksi yrityksiä muistutetaan siitä, että kemikaalien luokitus ja merkinnät on ilmoitettava kemikaalivirastolle ensi vuoden tammikuun 3. päivään mennessä.

”Kemianteollisuutemme on oltava kestävää. Sen vuoksi vetoamme yrityksiin, joita asia koskee, että ne jättäisivät rekisteröintiasiakirjansa ajoissa ja täydellisinä, totesivat teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. ”Yrityksiltä vaaditaan paljon, mutta rekisteröiminen on myös sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin vahvistamalla Euroopan kemianteollisuuden johtoasemaa. Palkintona on kilpailukyvyn parantuminen, innovoinnin lisääntyminen ja uusien työpaikkojen syntyminen Euroopan kansalaisille puhtaammassa ja terveellisemmässä ympäristössä.”

Syyskuun 10. päivään mennessä kemikaalivirastolle oli jätetty noin 4 000 rekisteröintihakemusta, ja määrä kasvaa nopeasti. Yrityksiä kehotetaan viimeistelemään aineistonsa ripeästi ja jättämään hakemuksensa mahdollisimman pian. Päärekisteröijiä kehotetaan jättämään aineistonsa 30. syyskuuta mennessä, jotta mahdollisten ongelmien käsittelyyn jää aikaa ja jotta muille rekisteröijille jää riittävästi aikaa jättää omat rekisteröintiasiakirjansa ennen marraskuun loppua. Asiakirja-aineistot toimitetaan sähköisesti REACH-IT-tietojärjestelmän kautta.

Komissio ja kemikaalivirasto tekevät kaikkensa auttaakseen teollisuutta rekisteröinnissä. Komission, kemikaaliviraston ja teollisuusjärjestöjen ylemmästä johdosta koostuva ryhmä on tehnyt työtä hyvin tuloksin sujuvoittaakseen rekisteröintiprosessia. Kemikaalivirasto ponnistelee entistä enemmän pystyäkseen julkaisemaan yksityiskohtaisen oppaan 22 EU-kielellä.

Myös teollisuuden ponnisteluille on annettava tunnustusta. Määräaika on pian umpeutumassa, ja on haastava tehtävä osallistua ainetta koskevan tietojenvaihdon foorumeihin, joilla jaetaan kemikaaleihin liittyvää tietoa rekisteröintiä varten.

Rekisteröintiprosessi vaikuttaa kemianteollisuuden lisäksi toimijoihin, jotka eivät ole suoranainen osa kemian sektoria, kuten metallin- ja tekstiilinvalmistajiin.

Kemikaalien käyttäjät ovat riippuvaisia aineen saatavuudesta markkinoilla ja ajoissa tehdystä rekisteröinnistä. Tämän lisäksi niiden on rekisteröinnin jälkeen noudatettava toimittajien antamia tiukennettuja turvallisuussuosituksia. Joissakin tapauksissa ne myös tekevät omat riskinarviointinsa tiettyjä käyttötarkoituksia varten.

Aineiden uusia luokittelusääntöjä koskevat määräajat

Yrityksiä muistutetaan myös siitä, että niiden on tarpeen luokitella myymänsä aineet uudelleen uusien luokitus- ja merkintäsääntöjen mukaisesti 1. joulukuuta 2010 mennessä ja ilmoitettava nämä luokitukset kemikaalivirastolle 3. tammikuuta 2011 mennessä. ”Neuvomme luokituksia valmistelevia yrityksiä olemaan valmiita ilmoittamaan niistä ajoissa”, lisäsi kemikaaliviraston pääjohtaja Geert Dancet. ”Kemikaalivirasto ja kansalliset neuvontapalvelut auttavat ja tukevat teollisuutta ja erityisesti pk-yrityksiä velvoitteiden täyttämisessä.” Luokitus on tarpeen, jotta voidaan määritellä, onko kemikaali vaarallinen terveydelle ja ympäristölle. Luokituksen perusteella määritellään, mitä tietoja työntekijöiden ja kuluttajien käyttämien tuotteiden merkinnöissä on oltava. On syytä huomata, että ilmoitus on tehtävä myös pienestä määrästä kemikaalia. Tästä syystä vaikutukset ulottuvat moniin yrityksiin, myös pk-yrityksiin.

Lisätietoja: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar