Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Brüssel, 13. september 2010

Ettevõtted peavad registreerima kemikaalid hiljemalt 30. novembriks 2010

Komisjon tuletab ettevõtjatele meelde, et nad peavad registreerima sagedasti kasutatavad ja eriti ohtlikud kemikaalid käesoleva aasta 30. novembriks, selle tähtajani on jäänud vähem kui 12 nädalat. Registreerimine on üks etapp kemikaale ja nende turvalist kasutamist käsitleva REACH määruse kohaldamisel. Lisaks tuletatakse ettevõtetele meelde, et järgmise aasta 3. jaanuariks peavad nad teatama Euroopa Kemikaaliametile ka oma kemikaalide klassifikatsiooni ja märgistuse.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ja keskkonnavolinik Janez Potočnik kinnitasid: „Meie keematööstus peab olema jätkusuutlik. Seepärast kutsume kõiki asjaomaseid ettevõtteid üles esitama oma registreerimistoimikud õigeaegselt ja täielikul kujul. Nõuded on küll ranged aga nende täitmine on ka investeering tulevikku, mis toetab Euroopa keemiatööstuse juhtivat rolli. Tulemuseks on konkurentsivõime ja innovaatilisuse suurenemine ning rohkemate töökohtade loomine Euroopa kodanikele puhtamas ja tervislikumas keskkonnas”.

10. septembriks oli kemikaaliametile esitatud ligikaudu 4000 toimikut ning nende arv kasvab kiiresti. Ettevõtted peavad kiirustama oma toimikute koostamisega ja esitama need nii ruttu kui võimalik. Suurtel ettevõtetel soovitatakse esitada toimikud 30. septembriks, et probleemide ilmnemisel oleks piisavalt aega nende lahendamiseks ning ka teiste ettevõtete toimikute vastuvõtmiseks veel enne novembri lõppu. Ettevõtted peavad esitama oma toimikud elektrooniliselt REACH-IT portaali kaudu.

Komisjon ja kemikaaliamet teevad kõik nendest sõltuva, et toetada tööstusettevõtteid selle ülesande täitmisel. Komisjoni, kemikaaliameti ja ametiliitude tippjuhtidest koosnev töörühm on teinud head tööd, et registreerimine sujuks tõrgeteta. Kemikaaliamet on kiirendanud tööd üksikasjalike suuniste avaldamiseks ELi 22 ametlikus keeles.

Tunnustada tuleb ka tööstusharu jõupingutusi. Registreerimistähtaeg läheneb kiiresti ning see avaldab tugevat survet ettevõtjatele oma tegevuse korraldamisel kemikaale käsitleva teabe vahetamise foorumitel, kus nad kemikaalide kohta registreerimiseks vajalikku teavet vahetavad.

Registreerimine mõjutab lisaks kemikaalitööstusele ka neid ettevõtteid, kes ei ole otseselt kemikaalide sektoriga seotud, näiteks metalli- ja tekstiiliettevõtteid.

Kemikaalide kasutajad sõltuvad kemikaalide kättesaadavusest turul ja nende õigeaegsest registreerimisest. Lisaks peavad kasutajad pärast kemikaali registreerimist täitma tarnijate koostatud täiendavaid ohutusalaseid soovitusi ning teatavatel juhtudel tegema ise riskihindamise kemikaali eriotstarbelise kasutamise kohta.

Ainete klassifitseerimist käsitlevate uute eeskirjade rakendamisega seotud tähtajad

Ettevõtetele tuletatakse meelde, et 1. detsembriks 2010 tuleb kemikaalid, mida nad müüvad, uuesti klassifitseerida vastavalt klassifitseerimise ja märgistamise uutele eeskirjadele ning 3. jaanuariks 2011 peavad nad esitama kõnealused klassifikatsioonid ka kemikaaliametile. Kemikaaliameti tegevdirektor Geert Dancet lisas:„Soovitan klassifitseerimist ja märgistamist ettevalmistavatel ettevõtetel esitada teave õigeaegselt. Kemikaaliamet ja riiklikud kasutajatoed aitavad ja toetavad ettevõtteid, eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, nende kohustuste täitmisel.” Klassifitseerimine on oluline, sest see võimaldab kindlaks määrata kemikaali tervise- ja keskkonnaohtlikkuse. Sellest omakorda sõltub, milline teave esitatakse töötajate ja tarbijate poolt kasutatavate toodete märgistusel. Tähtis on meeles pidada, et teatis tuleb saata ka väikeste kemikaalikoguste kohta. See tähendab, et kohustus mõjutab paljusid ettevõtteid, ka väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Lisateave: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar