Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Bruxelles, den 13. september 2010

30. november 2010: Sidste udkald for virksomheder, der skal have deres kemikalier registreret

Kommissionen minder virksomhederne i kemikalieindustrien om, at de mest anvendte eller farligste kemikalier skal være registreret inden fristens udløb den 30. november i år, altså mindre end 12 uger fra i dag. Registreringen er en af milepælene i tidsplanen for REACH, EU-forordningen om kemikalier og sikker brug heraf. Virksomhederne gøres samtidig opmærksom på, at de senest den 3. januar næste år skal underrette Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) om, hvordan de klassificerer og mærker deres kemikalier.

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, der også er EU-kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, og Janez Potočnik, EU-kommissær for miljø, udtaler: "Vores kemikalieindustri skal være bæredygtig. Vi appellerer derfor til alle de pågældende virksomheder om at færdiggøre deres dossierer og indsende dem i tide. Det er skrappe krav, der stilles til virksomhederne, men der er tale om en investering, der vil svare sig, fordi kemikalieindustrien i EU derigennem får en førende stilling. Gevinsterne er større konkurrenceevne, øget innovation og flere job til EU-borgerne i et renere og sundere miljø."

Pr. 10. september havde ECHA modtaget omkring 4 000 dossierer, og antallet stiger meget hurtigt. Virksomhederne opfordres indtrængende til at gøre dossiererne færdige og indsende dem snarest muligt. Ledende registranter opfordres til at registrere deres kemikalier inden den 30. september, så der er en sikkerhedsmargen i tilfælde af problemer med registreringen, og således at andre registranter får tilstrækkelig tid til at forelægge deres dossierer inden udgangen af november. Virksomhederne skal indgive deres dossier elektronisk ved hjælp af det it-redskab, der er udviklet til REACH.

Kommissionen og ECHA gør alt, hvad de kan for at støtte industrien i denne proces. En gruppe ledende medarbejdere fra Kommissionen, ECHA og branche­organisationerne har udført et stort arbejde for at gøre registreringsprocessen mere gnidningsløs. ECHA har ydet en stor indsats for at offentliggøre detaljerede vejledninger på 22 EU-sprog.

Industrien skal også roses for sin indsats. Sidste frist nærmer sig hurtigt, og det er en udfordring at tilrettelægge og lede arbejdet i de fora for informationsudveksling om stoffer, hvor virksomhederne kan udveksle data om kemikalier med henblik på registrering.

Registreringsprocessen vedrører ikke kun kemikalieindustrien, men også aktører, der ikke direkte tilhører kemikaliesektoren, f.eks. metal- eller tekstilproducenterne.

Brugerne af kemikalier er afhængige af, at stofferne findes på markedet, og at de er registreret i ordentlig tid. Desuden skal brugerne efter registreringen overholde de henstillinger om bedre sikkerhed, som leverandørerne udsteder, eller i visse tilfælde foretage deres egne risikovurderinger i forbindelse med bestemte anvendelsesformål.

Frister i forbindelse med de nye regler om klassificering af stoffer

Virksomhederne gøres desuden opmærksom på, at de senest den 1. december 2010 i overensstemmelse med de nye regler om klassificering og mærkning skal omklassificere de stoffer, de sælger, og at de inden den 3. januar 2011 skal underrette ECHA om klassificeringerne. Geert Dancet, administrerende direktør for ECHA, tilføjer: "Vores råd til de virksomheder, der er i gang med klassificerings- og mærkningsprocessen, er, at de skal sørge for at være klar til at underrette os i god tid. Der er oprettet en ECHA-helpdesk og nationale helpdeske, som skal være industrien, særlig de små og mellemstore virksomheder, behjælpelige med at opfylde deres forpligtelser." Klassificeringen er væsentlig, for at det kan fastslås, om et kemisk stof er sundheds- og miljøskadeligt, og for at klarlægge, hvilke oplysninger der skal stå på etiketten på de produkter, som arbejdstagere og forbrugere anvender. Det er vigtigt at bemærke, at der også skal gives oplysninger om små mængder kemikalier. Det betyder, at en hel del flere virksomheder er omfattet af reglerne, også små og mellemstore virksomheder.

Yderligere oplysninger: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_da.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar