Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

V Bruselu dne 13. září 2010

30. listopad 2010: poslední výzva společnostem k registraci chemických látek

Komise připomíná společnostem, že konečný termín pro povinnou registraci nejrozšířenějších nebo nejnebezpečnějších chemických látek byl stanoven na 30. listopad 2010, což je za necelé tři měsíce. Registrace je jedním z milníků REACH, nařízení EU o chemických látkách a jejich bezpečném používání. Společnostem se také připomíná, že do 3. ledna příštího roku musí Evropské agentuře pro chemické látky oznámit klasifikaci a označení svých chemických látek.

Místopředseda Evropské komise, komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani a komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedli: „Náš chemický průmysl musí být udržitelný. Proto vyzýváme všechny dotčené společnosti, aby předložily svoji dokumentaci včas a v požadovaném rozsahu. Naše požadavky na ně jsou náročné; jedná se však o investici, která se vyplatí. Výsledkem bude posílení vedoucí role evropského chemického průmyslu, zvýšená konkurenceschopnost, více inovací a více pracovních příležitostí v čistším a zdravějším prostředí pro občany Evropy.“

Ke dni 10. září přijala Evropská agentura pro chemické látky přibližně 4 000 složek a jejich počet nadále rychle vzrůstá. Společnosti se vyzývají, aby urychlily dokončování svých dokumentací a  co nejdříve je předložily. Vedoucí společnosti na trhu by se měly zaregistrovat do 30. září, aby zůstal prostor pro případné řešení problémů s jejich registracemi a aby ostatní žadatelé měli dostatek času k předložení svých dokumentací do konce listopadu. Společnosti musí zaslat svoji dokumentaci elektronicky prostřednictvím portálu REACH-IT.

Komise a Evropská agentura pro chemické látky činí vše pro to, aby průmyslu tento proces ulehčily. Skupina vedoucích pracovníků z Komise, Evropská agentura pro chemické látky a průmyslové svazy dosáhly toho, že proces registrace je nyní ještě jednodušší. Evropská agentura pro chemické látky zvýšila své úsilí, aby zveřejnila podrobné pokyny v 22 jazycích EU.

Je třeba také uznat úsilí ze strany průmyslu. Lhůta brzy vyprší a stanovení a řízení práce v rámci fór pro výměnu informací o látkách, kde jsou sdíleny údaje o chemických látkách za účelem registrace, není jednoduché.

Proces registrace se netýká pouze chemického průmyslu, ale také provozovatelů, kteří jsou na něj nepřímo napojeni, jako například výrobci kovů a textilu.

Uživatelé chemických látek jsou závislí na jejich dostupnosti na trhu a na včasné registraci. Kromě toho musí po registraci vyhovovat přísnějším bezpečnostním doporučením vydaným jejich dodavateli; v některých případech musí pro své zvláštní účely přikročit k posouzení rizik sami.

Lhůty pro nová pravidla klasifikace látek

Společnostem se také připomíná, že do 1. prosince 2010 musí prodávané látky překlasifikovat podle nových pravidel o klasifikaci a označování, a klasifikace pak musí do 3. ledna 2011 oznámit Evropské agentuře pro chemické látky, jejíž výkonný ředitel Geert Dancet k tomu dodal: „Naše rada společnostem, které se připravují na proces klasifikace a označování, zní, aby své klasifikace včas oznámily. Evropská agentura pro chemické látky a národní kontaktní místa jsou připraveny pomoci odvětví a zvláště malým a středním podnikům s plněním jejich povinností.“ Klasifikace je nezbytná k posouzení, zda je chemická látka nebezpečná pro zdraví a životní prostředí, a k určení, jaká informace bude uvedena na etiketách pracovníky a spotřebiteli používaných výrobků. Je třeba poznamenat, že tato oznámení musí být zasílána také pro malá množství chemických látek. To znamená, že záležitost se týká mnohem většího počtu společností včetně malých a středních podniků.

Další informace: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar