Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Bruselj, 13. septembra 2010

Vmesna napoved za EU: okrevanje gospodarstva v negotovem globalnem okolju

Okrevanje gospodarstva v EU se je nedavno pospešilo. Rast BDP v drugem četrtletju leta 2010 je bila posebej velika in je bila bolj usmerjena k domačemu povpraševanju, kot je bilo sprva pričakovano. Medtem ko bo po pričakovanjih gospodarska dejavnost v drugi polovici leta še vedno skromna, se napoveduje nekoliko izboljšan četrtletni rezultat v primerjavi s spomladansko napovedjo, in sicer zaradi vpliva določenega zagona v drugem četrtletju. Za leto 2010 se sedaj pričakuje realna rast BDP v višini 1,8 % v EU in 1,7 % v evrskem območju, kar pomeni precejšen popravek navzgor. Vendar okrevanje gospodarstva ostaja šibko, saj je negotovost velika in razvoj po državah članicah neenakomeren. Napovedana inflacija za leto 2010 s strani Komisije je od pomladi večinoma nespremenjena in znaša 1,8 % v EU in 1,4 % v evrskem območju.

Komisar EU za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn je dejal: Očitno je, da evropsko gospodarstvo okreva, in sicer hitreje kot je bilo napovedano spomladi, povečanje domačega povpraševanja je dobra napoved za trg dela. Vendar negotovosti ostajajo, varovanje finančne stabilnosti in nadaljevanje fiskalne konsolidacije pa ostajata temeljni prednostni nalogi. Hkrati moramo izvajati strukturne reforme, da bi povečali naš potencial rasti. Prej in odločneje bomo ukrepali na tem področju, večja je verjetnost, da bomo dosegli trajnostno rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Navzgor popravljena napoved rasti za EU in evrsko območje

Ker je bila prva polovica leta boljša od pričakovane in zaradi vpliva tega zagona na drugo polovico leta, bo rast realnega BDP leta 2010 po napovedih znašala 1,8 % v EU in 1,7 % v evrskem območju (popravek navzgor za okoli 0,75 odstotne točke v primerjavi s spomladansko napovedjo). Ta skupen rezultat temelji na posodobljenih napovedih za Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Poljsko, Španijo in Združeno kraljestvo, ki skupaj ustvarijo približno 80 % bruto domačega proizvoda EU. Na razčlenjeni ravni ostaja razvoj po državah članicah neenakomeren, in sicer sta najuspešnejši nemško in poljsko gospodarstvo. Ta neenakost je odraz razlik v proizvodnih strukturah, obsegu potrebnih prilagoditev in sedanje preusmeritve v EU in evrskem območju.

Globalno okrevanje izgublja zagon

Ker bodo podpora v zvezi z zalogami in spodbujevalni ukrepi slabeli, se bo globalno okrevanje nekoliko upočasnilo v drugi polovici leta, čeprav pojav nove, še hujše krize ni verjeten. Kljub tej upočasnitvi se pričakuje, da se bo svetovni BDP (brez EU) leta 2010 povečal za okoli 5 %, kar je 0,25 odstotne točke več kot v spomladanski napovedi. Razlog za to je, da je bila gospodarska dejavnost v prvi polovici leta večja od pričakovane. Tako kot spomladi se napoveduje neenakomerno okrevanje gospodarstva z veliko rastjo v hitro rastočih gospodarstvih, vendar še vedno občutljivo situacijo v več razvitih gospodarstvih.

Preusmeritev rasti EU k domačemu povpraševanju

Pričakuje se, da se bo tudi rast BDP v EU upočasnila v drugi polovici leta 2010, kar odraža oslabitev svetovnega gospodarstva in vse manjši vpliv začasnih dejavnikov, ki so sprožili okrevanje gospodarstva. Kljub temu vpliv določenega zagona iz drugega četrtletja pomeni majhen popravek četrtletnega rezultata navzgor v primerjavi s spomladansko napovedjo. Sedaj se predvideva, da se bo BDP v tretjem četrtletju povečal za 0,5 % v EU in evrskem območju ter v četrtem četrtletju za 0,4 % v EU in 0,3 % v evrskem območju. Ta bolj optimistična napoved temelji med drugim na kazalcih gospodarske klime, ki kažejo na nadaljnje povečanje gospodarske dejavnosti v prihajajočih mesecih.

Poleg tega se zdi, da se okrevanje gospodarstva širi na vse sektorje in elemente povpraševanja. Zlasti prispevek zasebnih naložb in potrošnje k rasti BDP v drugem četrtletju leta 2010 je presegel skupne prispevke zalog in neto izvoza. Ta preusmeritev je spodbudna, zlasti ker šibkejše zunanje okolje v drugi polovici leta zmanjšuje rast izvoza EU. Po drugi strani so finančni trgi še vedno šibki, saj so si le delno opomogli od šokov maja letos.

Inflacija ostaja omejena

V prvi polovici leta 2010 se je inflacija po HICP nekoliko povečala in sicer zaradi naraščajočih svetovnih cen surovin in vse večjih baznih učinkov hrane in energije. V prihodnosti pa se lahko pričakuje, da bodo še trajajoča stagnacija gospodarstva, omejena rast plač in nizka pričakovana inflacija zadržali inflacijo, ne glede na nedavni razvoj menjalnega tečaja in povišanja cen nekaterih kmetijskih pridelkov zaradi vremenskih razmer. Inflacija po HICP za celotno leto 2010 bo po napovedih znašala 1,8 % v EU in 1,4 % v evrskem območju, kar se večinoma ujema s spomladansko napovedjo.

Ocena tveganja

Kljub trajno visoki negotovosti se tveganja glede napovedane rasti v EU za leto 2010 zdijo dokaj uravnotežena. Po eni strani bosta lahko preusmeritev rasti BDP k domačemu povpraševanju in vpliv izboljšanja gospodarske dejavnosti v Nemčiji na druge države članice večja, kot je sedaj predvideno. Po drugi strani pa ni mogoče izključiti, da bo zunanje povpraševanje manjše od pričakovanega, ter nadaljnjih šokov na finančnih trgih, medtem ko bi lahko fiskalna konsolidacija bolj vplivala na domače povpraševanje v zadevnih državah, kot je bilo sprva pričakovano. Kar zadeva napovedano inflacijo, se tveganja za leto 2010 tudi zdijo razmeroma uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar