Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Brussels, 13 September 2010

Prognoza intermediară a UE: Redresarea avansează într-un context mondial nesigur

Relansarea economică a UE a câştigat teren în ultima perioadă. Creşterea PIB a fost deosebit de puternică în trimestrul al doilea 2010 şi mai bine susținută de cererea internă decât se prevăzuse. Impulsul din trimestrul II se va răsfrânge parţial în a doua jumătate a anului, când, deşi se preconizează o moderare a activităţii, profilul trimestrial se arată a fi ceva mai bun comparativ cu previziunile din primăvară. Potrivit aşteptărilor actuale, PIB real ar urma să crească, pe ansamblul anului 2010, cu 1,8% în UE şi cu 1,7% în zona euro, o creştere mult mai solidă decât se anticipase. Redresarea rămâne totuşi fragilă, marcată de mari incertitudini şi de evoluţii neomogene la nivelul statelor membre. Previziunile din primăvară ale Comisiei rămân, în mare, neschimbate în privinţa inflaţiei pe 2010, care urmează să se situeze la 1,8% în UE şi 1,4% în zona euro.

Economia europeană este clar angajată pe calea redresării şi mai puternic decât se prevedea în primăvară, iar relansarea cererii interne este de bun augur pentru piaţa locurilor de muncă”, a declarat comisarul pentru afaceri economice şi monetare, Olli Rehn. „Cu toate acestea, persistă o serie de incertitudini, iar menţinerea stabilităţii financiare şi continuarea consolidării fiscale rămân principalele priorităţi. În acelaşi timp, trebuie să grăbim reformele structurale, ca să ne majorăm potenţialul de creştere. Cu cât acţionăm mai repede şi mai energic în acest domeniu, cu atât putem conta mai mult pe durabilitatea creșterii şi a creării de locuri de muncă.”

Previziunile de creştere economică pentru UE şi zona euro înregistrează o corecție pozitivă

Ca urmare a unor rezultate care au depășit așteptările în primele șase luni și care vor continua să aibă un ecou pozitiv în a doua jumătate a anului, se așteaptă o creștere a PIB real pe 2010 de 1,8% în UE și de 1,7% în zona euro (cu circa ¾ de punct procentual mai mult decât se prevedea în primăvară). Această imagine de ansamblu se bazează pe actualizarea proiecțiilor pentru Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania și Regatul Unit, care generează împreună aproximativ 80% din produsul intern brut al UE. La nivelul statelor membre, evoluțiile rămân inegale, în frunte detașându-se economiile Germaniei și Poloniei – cele mai performante. Lipsa de omogenitate reflectă diferențele dintre structurile de producție, amploarea problemelor de adaptare și reechilibrările care continuă să aibă loc în UE și în zona euro.

Relansarea mondială pierde viteză

O dată cu scăderea sprijinului din partea acumulării de stocuri și a măsurilor de stimulare, relansarea mondială urmează să-și încetinească ritmul în a doua parte a anului, deși o repetare a crizei pare puțin probabilă. În ciuda încetinirii, PIB mondial (fără cel al UE) este așteptat să crească cu aproximativ 5% în 2010, cu un ¼ de punct procentual mai mult decât se anticipa în primăvară. Este urmarea unei activități economice peste așteptări în primele șase luni din 2010. Din nou, ca și în primăvară, redresarea se anunță inegală, cu creșteri puternice în economiile emergente, dar cu situații încă fragile în unele economii avansate.

Reechilibrarea creșterii în UE în sensul cererii interne

În a doua jumătate a anului, creșterea PIB va slăbi și în UE, pe fondul încetinirii economiei mondiale și al epuizării factorilor temporari care au servit la anclanșarea redresării. Cu toate acestea, impulsul înregistrat în trimestrul al doilea va continua să se facă parțial simțit și în restul anului, ducând la rezultate trimestriale ceva mai bune decât se preconiza în primăvară. Pentru trimestrul III, se anticipează o majorare a PIB de 0,5% atât pe ansamblul UE, cât și în zona euro, urmată de o creștere de 0,4%, respectiv 0,3%, în ultimul trimestru. Această perspectivă mai favorabilă decât se prevedea este confirmată, printre altele, și de indicatorii climatului economic care anunță o extindere continuă a activității economice în următoarele luni.

În plus, redresarea pare să-și lărgească sfera de acțiune, antrenând mai multe sectoare și componente ale cererii. În particular, în trimestrul II 2010, consumul și investițiile private au contribuit mai mult la PIB decât contribuția cumulată a stocurilor și a exporturilor nete. Este o reechilibrare încurajatoare, în special pentru a doua parte a anului, când creșterea exporturilor UE ar urma să fie frânată de încetinirea așteptată în mediul extern. Pe de altă parte, piețele financiare, care nu și-au revenit decât parțial după tensiunile din luna mai, sunt încă fragile.

Inflația rămâne sub control

În prima jumătate a lui 2010, inflația IAPC a urcat moderat ca urmare a creșterii prețurilor mondiale la materiile prime și a efectelor de bază ascendente asupra prețurilor la alimente și la energie. În perspectivă, încetinirea care mai persistă în economie, creșterea limitată a salariilor și previziunile de inflație redusă ar urma să mențină inflația sub control, în ciuda recentelor evoluții ale cursului de schimb și majorării prețurilor la unele produse agricole ca urmare a condițiilor meteorologice. Pe ansamblul anului 2010, se anticipează o medie a inflației IAPC de 1,8% în UE și de 1,4% în zona euro, cifre foarte apropiate de cele prevăzute în primăvară.

Evaluarea riscurilor

Pe fondul unei incertitudini ridicate care persistă, perspectiva de creștere a economiei UE pe 2010 pare expusă unor riscuri grosso modo echilibrate. În sens pozitiv, reechilibrarea creșterii PIB pe partea cererii interne și efectul relansării activității în Germania asupra celorlalte state membre s-ar putea face simțite mai mult decât se estimează acum. În sens negativ, nu se poate exclude posibilitatea unor noi tensiuni pe piețele financiare, cererea externă ar putea să scadă mai drastic decât se prevede, în timp ce consolidarea fiscală ar putea, în țările afectate, să submineze cererea internă mai serios decât se anticipează. Riscurile par relativ echilibrate și în privința perspectivelor inflației pe 2010.

Un raport mai detailat poate fi consultat la:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar