Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Brussel, 13 september 2010

Tussentijdse EU-prognoses: herstel vordert in een onzekere mondiale omgeving

Het economisch herstel in de EU heeft de laatste tijd terrein gewonnen. De bbp-groei in het tweede kwartaal van 2010 was bijzonder sterk en werd meer door de binnenlandse vraag gedreven dan eerder verwacht. Hoewel nog steeds verwacht wordt dat de bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar zal matigen, wordt ten opzichte van de voorjaarsprognoses een iets beter kwartaalprofiel in het vooruitzicht gesteld als gevolg van enige doorwerking van de dynamiek van het tweede kwartaal. Voor 2010 als geheel wordt de reële bbp-groei nu geraamd op 1,8% in de EU en 1,7% in het eurogebied, een forse opwaartse bijstelling. Het herstel blijft echter kwetsbaar, de onzekerheid hoog en de ontwikkelingen in de lidstaten ongelijk. De inflatieverwachtingen van de Commissie voor 2010 zijn grotendeels ongewijzigd sinds het voorjaar: 1,8% in de EU en 1,4% in het eurogebied.

EU-commissaris voor Economische en monetaire zaken Olli Rehn: "De Europese economie bevindt zich duidelijk op een pad naar herstel, is sterker dan in het voorjaar voorspeld en de heropleving van de binnenlandse vraag is een goed voorteken voor de arbeidsmarkt. Er blijven echter onzekerheden bestaan en de bescherming van de financiële stabiliteit en de verdere budgettaire consolidatie blijven kernprioriteiten. Tegelijkertijd moeten we de structurele hervormingen sneller doorvoeren om ons groeipotentieel te verhogen. Hoe sneller en krachtiger wij handelen op dit front, des te zekerder kunnen wij zijn van duurzame groei en schepping van werkgelegenheid".

Groeiprognose voor de EU en het eurogebied opwaarts herzien

Als gevolg van een beter dan verwachte eerste jaarhelft en enige doorwerking van deze dynamiek in het tweede semester zal het reële EU-bbp in 2010 naar verwachting met 1,8% en in het eurogebied met 1,7% groeien (een opwaartse herziening van ongeveer ¾ procentpunt in vergelijking met de voorjaarsprognose). Bij dit totaalbeeld is uitgegaan van de actuele prognoses voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, samen goed voor circa 80% van het bbp van de EU. Uitgesplitst per lidstaat blijven de ontwikkelingen ongelijk in de lidstaten en zetten de Duitse en Poolse economie de sterkste prestaties neer. Die ongelijke ontwikkelingen weerspiegelen de verschillen in productiestructuren, de omvang van de door te voeren aanpassingen en het aan de gang zijnde evenwichtsherstel binnen de EU en het eurogebied.

Mondiaal herstel mindert vaart

Nu het effect van de voorraadopbouw en de stimuleringsmaatregelen afneemt, gaat het mondiale herstel wat gas terugnemen in de tweede helft van het jaar, hoewel een 'dubbele dip' onwaarschijnlijk lijkt. Ondanks deze verzwakking zal het mondiale bbp (excl. EU) in 2010 naar verwachting groeien met ongeveer 5%, of ¼ procentpunt meer dan volgens de voorjaarsprognoses. Een en ander volgt uit het feit dat de economische activiteit in de eerste helft van het jaar sterker was dan verwacht. Zoals in het voorjaar zijn de vooruitzichten een ongelijk herstel, met een robuuste groei in de opkomende economieën, maar een nog steeds broze situatie in verschillende ontwikkelde economieën.

Herstel van de door de binnenlandse vraag gedreven EU-groei

Ook de groei van het bbp in de EU zal in de tweede helft van 2010 naar verwachting afnemen als gevolg van de verzwakking van de wereldeconomie en het uitgewerkt zijn van de tijdelijke factoren die het herstel een nieuwe impuls gaven. Toch zorgt enige doorwerking van de dynamiek van het tweede kwartaal voor een lichte opwaartse herziening van het kwartaalprofiel vergeleken met de voorjaarsprognoses. Het bbp zou in het derde kwartaal in de EU en het eurogebied met 0,5% en in het vierde kwartaal met 0,4% respectievelijk 0,3% toenemen. Deze meer rooskleurige vooruitzichten worden onder meer ondersteund door de sentimentindicatoren, die op een aanhoudende uitbreiding van de economische activiteit wijzen de komende maanden.

Bovendien lijkt het herstel zich wat de sectoren en vraagcomponenten betreft te verbreden. Met name de bijdrage van de privé-investeringen en -consumptie aan de bbp-groei in het tweede kwartaal van 2010 overschreed de gezamenlijke bijdragen van de voorraden en de netto-uitvoer. Dit herstel is bemoedigend, vooral omdat de zwakkere externe omgeving in de tweede helft van het jaar een temperend effect op de groei van de EU-uitvoer gaat hebben. Aan de andere kant zijn de financiële markten nog steeds kwetsbaar en zijn zij slechts ten dele hersteld van de spanningen waaraan ze in mei jongstleden hebben blootgestaan.

Inflatie blijft onder controle

De eerste helft van 2010 kende een gematigde toename van de GICP-inflatie door de stijgende mondiale grondstoffenprijzen en de opwaartse basiseffecten op het gebied van levensmiddelen en energie. Vooruitblikkend, zouden de blijvende verslapping in de economie, de gematigde loonstijging en de lage inflatieverwachtingen de inflatie in toom moeten houden, dit ondanks recente wisselkoersontwikkelingen en met het weer samenhangende prijsstijgingen in een aantal agrogrondstoffen. Voor 2010 als geheel wordt de GICP-inflatie geraamd op gemiddeld 1,8% in de EU en 1,4% in het eurogebied en ligt deze dus grosso modo in de lijn van de voorjaarsprognoses.

Risicobeoordeling

Te midden van voortdurende hoge onzekerheid lijken de risico's voor de vooruitzichten inzake de groei in de EU voor 2010 in grote lijnen in evenwicht. Positief is dat het herstel van de door de binnenlandse vraag aangedreven bbp-groei en de doorwerking van de Duitse opleving van de bedrijvigheid in andere lidstaten zich sterker kunnen doorzetten dan nu wordt gedacht. Negatief is dat de externe vraag slapper is dan verwacht en dat verdere spanningen op de financiële markten niet uit te sluiten zijn, terwijl de budgettaire consolidatie in de betrokken landen misschien meer op de binnenlandse vraag zou kunnen wegen dan verwacht. Wat de inflatievooruitzichten betreft lijken ook de risico's voor 2010 in grote lijnen in evenwicht.

Een meer gedetailleerd verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar