Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 13 d.

Tarpinė ES prognozė. Nors situacija pasaulyje dar nėra tvirta, ekonomikos atsigavimas tęsiasi

Pastaruoju metu ES ekonomika vis labiau atsigauna. Antrąjį 2010 m. ketvirtį BVP augo ypač smarkiai, ir tai buvo labiau susiję su vidaus paklausa, negu anksčiau tikėtasi. Nors vis dar manoma, kad antroje metų pusėje ekonominė veikla sulėtės, prognozuojama, kad, palyginti su pavasario prognoze, ketvirčio rodikliai bus šiek tiek geresni dėl antrąjį ketvirtį įsibėgėjusio ekonomikos atsigavimo. Šiuo metu prognozuojama, kad 2010 m. realusis BVP augs sparčiau – ES jis pasieks 1,8 proc., o euro zonoje – 1,7 proc. Vis dėl to atsigavimas tebėra trapus, nes dar yra daug netikrumo, o pažanga valstybėse narėse yra nevienoda. Komisijos infliacijos 2010 m. prognozė nuo pavasario iš esmės nepasikeitė ir išlieka 1,8 proc. ES ir 1,4 proc. euro zonoje.

Už ES ekonomikos ir pinigų politiką atsakingas Komisijos narys Olli Rehnas sakė:Akivaizdu, kad Europos ekonomika atsigauna sparčiau, negu prognozuota pavasarį, o vidaus paklausos didėjimas – geras ženklas darbo rinkai. Tačiau netikrumo išlieka, todėl finansinio stabilumo užtikrinimas ir tolesnis fiskalinis konsolidavimas tebėra svarbiausi prioritetai. Drauge turime spartinti struktūrines reformas, kad būtų galima padidinti ekonomikos augimo galimybes. Kuo anksčiau ir aktyviau imsimės veikti šioje srityje, tuo greičiau ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas taps tvarus.“

Geresnės ES ir euro zonos augimo prognozės

Atsižvelgiant į sėkmingesnį, negu tikėtasi, pirmąjį šių metų pusmetį ir tikintis, kad šio pagerėjimo poveikis bus juntamas ir antrąjį pusmetį, prognozuojama, kad 2010 m. realusis BVP 1,8 proc. augs ES ir 1,7 proc. – euro zonoje (tai maždaug ¾ procentinio punkto padidėjimas, palyginti su pavasario prognoze). Šie bendri duomenys grindžiami atnaujintomis Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės, kurios sukuria apie 80 % ES BVP, projekcijomis. Vertinant atskirų šalių rodiklius, akivaizdu, kad pokyčiai valstybėse narėse nevienodi – šiuo metu stipriausia Vokietijos ir Lenkijos ekonomika. Šis nevienodumas atspindi gamybos struktūrų skirtumus, koregavimo uždavinių mastą ir ES bei euro zonoje vykstantį perorientavimą.

Visuotinis ekonomikos atsigavimas lėtėja

Atsargų kaupimo ir skatinamųjų priemonių poveikis mažėja, todėl visuotinis ekonomikos atsigavimas antrąjį metų pusmetį sulėtės, nors pakartotinė recesija mažai tikėtina. Nepaisant šio sulėtėjimo numatoma, kad 2010 m. pasaulinis BVP (neskaičiuojant ES) išaugs maždaug 5 proc., o tai yra ¼ procentinio punkto daugiau, negu numatyta pavasario prognozėje. Taip yra todėl, kad pirmąjį metų pusmetį ekonominis aktyvumas buvo kur kas didesnis, negu prognozuota. Kaip ir pavasarį, prognozėje numatomas nevienodas ekonomikos atsigavimas – spartus augimas besiformuojančios ekonomikos šalyse, tačiau kelių pažangios ekonomikos šalių padėtis išlieka trapi.

ES ekonomikos augimo nukreipimas į vidaus paklausą

Antroje 2010 m. pusėje BVP augimas ES taip pat turėtų sulėtėti dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo ir laikinų priemonių, lėmusių atsigavimą, poveikio silpnėjimo. Vis dėlto teigiamas antrojo ketvirčio augimo poveikis leis šiek tiek pagerinti ketvirčio rodiklius, palyginti su pavasario prognoze. Prognozuojama, kad trečiąjį ketvirtį ES ir euro zonoje BVP augs 0,5 proc., o ketvirtąjį – atitinkamai 0,4 ir 0,3 proc. Ši palankesnė prognozė, be kita ko, grindžiama nuotaikos rodikliais, kurie rodo, kad ateinančiais mėnesiais ekonominis aktyvumas ir toliau didės.

Be to, atrodo, kad atsigavimas juntamas vis daugiau sektorių ir paklausos komponentų. Visų pirma, antrąjį 2010 m. ketvirtį privačių investicijų ir vartojimo indėlis į BVP augimą buvo didesnis už bendrą atsargų ir grynojo eksporto indėlį. Šis perorientavimas teikia vilčių, ypač turint omenyje tai, kad silpnesnė išorinė aplinka antrąjį šių metų pusmetį stabdys ES eksporto augimą. Kita vertus, finansų rinkos tebėra pažeidžiamos, jos tik iš dalies atsigavo nuo praėjusių metų gegužės mėnesį patirtos įtampos.

Infliacija išlieka nedidelė

Pirmąjį 2010 m. pusmetį SVKI infliacija nežymiai padidėjo dėl didėjančių pagrindinių produktų kainų ir kylančių maisto produktų bei energijos kainų bazės efekto. Žvelgiant į priekį, dėl išliekančio ekonomikos sąstingio, vangaus atlyginimų augimo ir mažos infliacijos lūkesčių, infliacija turėtų išlikti nedidelė nepaisant naujausių valiutų kursų pokyčių ir su oro sąlygomis susijusio kai kurių žemės ūkio produktų pabrangimo. Prognozuojama, kad 2010 m. SVKI infliacija iš esmės išliks tokia, kokia buvo numatyta pavasario prognozėje: 1,8 proc. ES, o euro zonoje – 1,4 proc.

Rizikos vertinimas

Išliekant dideliam netikrumui, atrodo, kad 2010 m. su ES ekonomikos augimo perspektyva sietina rizika yra iš esmės subalansuota. Optimizmo teikia tai, kad BVP augimas labiau susijęs su vidaus paklausa, o ekonominės veiklos suaktyvėjimas Vokietijoje turi įtakos ir kitoms valstybėms narėms, todėl ekonomikos atsigavimas gali vykti kur kas greičiau, negu numatoma dabar. Kita vertus, negalima neatsižvelgti į tai, kad užsienio paklausa gali būti silpnesnė, negu tikimasi, finansų rinkose gali išlikti įtampa, o fiskalinis konsolidavimas tose šalyse, kur jis vykdomas, gali turėti didesnę neigiamą įtaką vidaus paklausai, negu prognozuojama. Kalbant apie infliacijos perspektyvas, 2010 m. rizika taip pat bus iš esmės subalansuota.

Išsamesnę ataskaitą rasite:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar