Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Bruselj, 9. september 2010

Biotska raznovrstnost: Krepitev lokalnih organov po svetu

Kako lahko lokalni organi prihranijo denar, ko spodbujajo gospodarstvo, izboljšujejo kakovost življenja in ustvarjajo nova delovna mesta? Tako da storitve, povezane z ekosistemi, vključijo v izvajanje svojih politik, kakor navaja novo poročilo. Poročilo Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti (TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity) za lokalne in regionalne oblikovalce politik le-te uči, kako naj bolje razumejo vrednost in koristi, ki jih daje naravni kapital, kot so gozdovi, parki in vodne poti, in kako so lahko koristne politike na lokalni ravni, kakršne so upravljanje mest, načrtovanje prostora in upravljanje zaščitenih območij.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je k temu izjavil: „Lokalni in regionalni organi za načrtovanje imajo v rokah veliko moč in lahko naredijo veliko dobrega. To poročilo prikazuje številne primere uspešne vključitve načina razmišljanja, ki je prijazen biotski raznovrstnosti, v načrtovanje na lokalni ravni po vsem svetu, vključno s točno določenimi koristmi za lokalno prebivalstvo. V veliko primerih je to pot do uspeha na področju okolja.

Vodja študije TEEB Pavan Sukhdev je povedal: Mnogovrstna in kompleksna vrednost narave ima neposreden ekonomski vpliv na blaginjo človeka ter na javno porabo na lokalni in nacionalni ravni. Z osredotočanjem na različne koristi, ki jih nudi narava, lahko ugledamo neposredne in posredne načine, na katere smo odvisni od naravnega okolja, ta vpogled pa je lahko v veliko podporo lokalni politiki in javnemu upravljanju. Lokalne organe pozivamo k branju tega poročila, saj bodo lahko tako prepoznali koristi narave in ekonomsko razsežnost svojega lokalnega naravnega kapitala.

Vključevanje biotske raznovrstnosti na temeljni ravni v Evropi…

Novo poročilo z naslovom Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti za lokalne in regionalne oblikovalce politik („TEEB for Local and Regional Policy Makers), ki je bilo pripravljeno v okviru pobude TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti), ki jo gosti in podpira Program Združenih narodov za okolje (UNEP), poudarja, kako zelo so mesta odvisna od narave, in opisuje, kako lahko storitve, povezane z ekosistemi, ponudijo stroškovno učinkovite rešitve za mestne storitve. Študija kaže, kako na primer Rimu koristi 5 000 ha zelenih javnih površin in kako lokalni organi v Walesu s širjenjem zelenih površin izboljšujejo zdravje prebivalcev. Priporočila vključujejo programe plačevanja za storitve, povezane z ekosistemi, smernice za nagrajevanje dobrega upravljanja naravnega kapitala na lokalni ravni ter podeljevanje certifikatov in nalepk.

… in po svetu

Pri raziskavah, analizah in pisanju poročila Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti za lokalne in regionalne oblikovalce politik, ki vključuje študije primerov iz mnogih držav, kot so na primer Južna Afrika, Indija, Avstralija, Vietnam in Peru, je sodelovalo 140 strokovnjakov s področij znanosti, ekonomije in politike iz več kot 40 držav po vsem svetu. Poleg pomembnosti ocenjevanja storitev, povezanih z ekosistemi, poročilo tudi izpostavlja tri ključna vprašanja, ki jih je treba obravnavati, če želimo, da naravni kapital spodbuja lokalni razvoj:

    1. Pravična porazdelitev pravic do koristi narave. Spremembe politik pogosto vplivajo na porazdelitev storitev ali dostop do njih, to pa je treba upoštevati pri odločanju.

    2. Kar najboljša uporaba razpoložljivega znanja, ki temelji na znanstvenih dognanjih in izkušnjah, saj bo to v pomoč pri zagotavljanju skupnega jezika za upoštevanje različnih pogledov.

    3. Vključenost zainteresiranih strani v celotnem procesu, da se določijo prednostne naloge in razvije izvedljivo in učinkovito delovanje politike na lokalni ravni.

Ozadje

Naravni viri našega planeta – od posameznih vrst do ekosistemov, kot so gozdovi, koralni grebeni, sladke vode in tla – se zaskrbljujoče hitro zmanjšujejo. Izguba biotske raznovrstnosti svetovnemu gospodarstvu vsako leto povzroči milijardne stroške, s tem pa ne izpodjeda samo gospodarskih okolij, temveč tudi poslovne priložnosti in omejuje možnosti boja proti revščini.

TEEB – ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) je projekt, ki ga financirajo Evropska komisija in posamezne države, med katerimi so Nemčija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Švedska, Norveška, Belgija in Japonska. Namenjen je oblikovanju načina ekonomskega razmišljanja, ki spreminja pristop k vrednotenju in upravljanju z naravo povezanih virov.

To je tretje poročilo TEEB za zainteresirane strani (prejšnja poročila so bila namenjena oblikovalcem politik in podjetjem na nacionalni ravni) in zadnje pred predstavitvijo zbirnih rezultatov projekta TEEB oktobra na konferenci o biotski raznovrstnosti (COP 10) v Nagoji.

Dodatne informacije:

Vsa poročila TEEB so na voljo na spletni strani:

http://www.teebweb.org/


Side Bar