Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Briselē, 2010. gada 9. septembrī

Bioloģiskā daudzveidība — papildu ieguvums vietējām iestādēm visā pasaulē

Kā vietējās iestādes var ietaupīt naudu un vienlaikus veicināt ekonomikas uzplaukumu, uzlabot dzīves kvalitāti un izveidot darba vietas? Ietverot politikas veidošanā ekosistēmu pakalpojumus — tāda atbilde sniegta jaunajā ziņojumā "Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika (TEEB) vietējā un reģionālā līmeņa politikas veidotājiem". Šajā ziņojumā vietējā līmeņa politikas veidotājiem norādīts, kā uzlabot izpratni par vērtībām un ieguvumiem, ko dod tādas dabas bagātības kā meži, parki un ūdensceļi, un kā gūt labumu tādās vietējās politikas jomās kā pilsētu pārvaldība, telpiskā plānošana un aizsargājamo teritoriju pārvaldība.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Vietējo un reģionālo plānošanas iestāžu rīcībā ir milzīgs spēks, ko var izmantot, lai gūtu ārkārtīgi lielu labumu. Šajā ziņojumā minēti daudzi piemēri tam, kā visā pasaulē lēmumos par vietējo plānošanu sekmīgi iestrādāta labvēlīga attieksme pret bioloģisko daudzveidību, un tā rezultātā vietējie iedzīvotāji guvuši ievērojamas priekšrocības. Daudzos gadījumos tas ir veids, kā gūt panākumus vides aizsardzības jomā."

TEEB pētījuma vadītājs Pavans Suhdevs apgalvoja: "Dabas daudzajām un dažādajām vērtībām ir tieša ekonomiskā ietekme uz cilvēku labklājību un valsts izdevumiem gan vietējā, gan visas valsts mērogā. Pievēršoties daudzveidīgajām priekšrocībām, ko var gūt no dabas, mēs redzam, ka esam atkarīgi no dabas vides gan tiešos, gan netiešos veidos, un šī atklāsme var būt ievērojams atbalsts vietējai politikai un valsts pārvaldībai. Mēs aicinām vietējās iestādes izlasīt šo ziņojumu un atzīt dabas piedāvātās priekšrocības un vietējo dabas bagātību ekonomisko dimensiju."

Bioloģiskās daudzveidības iekļaušana vietējā līmeņa pārvaldībā Eiropā…

Jaunajā ziņojumā "TEEB vietējā un reģionālā līmeņa politikas veidotājiem", kas sagatavots saskaņā ar ANO Vides programmas paspārnē esošo un tās atbalstu saņemošo iniciatīvu "Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika (TEEB)", uzsvērts, cik ļoti pilsētas ir atkarīgas no dabas, un demonstrēts, kā ekosistēmu pakalpojumus var izmantot, lai pašvaldības dienesti rastu rentablus risinājumus. Pētījums liecina, piemēram, par to, kā Romā tiek gūts labums no 5000 ha apzaļumotas sabiedriskās teritorijas un kā Velsas vietējās iestādes uzlabo iedzīvotāju veselību, nodrošināt aizvien lielāku apzaļumotu teritoriju platību. Sniegti ieteikumi par tādiem jautājumiem kā maksājumu shēmas ekosistēmu pakalpojumiem, pamatnostādnes atlīdzībai par vietējo dabas bagātību labu pārvaldību, sertifikācija un marķēšana.

… un visā pasaulē

Vairāk nekā 140 speciālistu zinātnes, ekonomikas un politikas jomā no vairāk nekā 40 pasaules valstīm iesaistījās pētniecībā un analīzē ziņojuma "TEEB vietējā un reģionālā līmeņa politikas veidotājiem" vajadzībām un ziņojuma sagatavošanā. Ziņojumā ietverta konkrētu gadījumu izpēte daudzās valstīs, piemēram, Dienvidāfrikā, Indijā, Austrālijā, Vjetnamā un Peru. Papildus tam, cik svarīgi ir novērtēt ekosistēmu pakalpojumu piedāvātos ieguvumus, ziņojumā arī uzsvērti trīs galvenie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, izmantojot dabas bagātības vietējai attīstībai.

    1. Tiesības uz dabas labumiem jāsadala taisnīgi. Izmaiņas politikā bieži vien ietekmē pakalpojumu sadalījumu vai pieejamību, un tas ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanas gaitā.

    2. Maksimāli jāizmanto pieejamās zinātniskās un pieredzē balstītās zināšanas, jo tā ir kopīga valoda dažādu viedokļu paušanai.

    3. Visā procesa norisē jāiesaista ieinteresētās aprindas, lai izvērtētu prioritātes un īstenotu izpildāmu un iedarbīgu rīcību vietējās politikas mērogā.

Priekšvēsture

Zemes dabas resursi — sākot ar atsevišķām sugām un beidzot ar ekosistēmām (piemēram, mežiem, koraļļu rifiem, saldūdeņiem un augsnēm) — izsīkst bīstamā ātrumā. Bioloģiskās daudzveidības zudums pasaules ekonomikai katru gadu rada miljardos mērāmus zaudējumus, iedragājot tautsaimniecību, uzņēmējdarbības perspektīvas un iespējas apkarot nabadzību.

TEEB — Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika — ir projekts, ko finansē Eiropas Komisija un valstu valdības (tostarp Vācijas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Beļģijas un Japānas valdība) un kura mērķis ir analizēt ekonomisko pamatojumu, kas palīdzētu mainīt veidu, kā tiek vērtēti un pārvaldīti dabas resursi.

Šis ir trešais TEEB ieinteresēto aprindu ziņojums (iepriekšējie ziņojumi bija adresēti valstu politikas veidotājiem un uzņēmējiem) un pēdējais ziņojums pirms TEEB kopējo rezultātu izklāsta Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferences 10. sanāksmē, kura oktobrī risināsies Nagojā.

Sīkāka informācija

Visi TEEB ziņojumi atrodami tīmekļa vietnē:

http://www.teebweb.org/


Side Bar