Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 9 d.

Biologinė įvairovė. Daugiau galių viso pasaulio vietos valdžios institucijoms

Kaip vietos valdžios institucijos gali sutaupyti pinigų ir kartu skatinti ekonomikos augimą, gerinti gyvenimo kokybę ir kurti naujas darbo vietas? Tai įmanoma, jei politika formuojama deramai atsižvelgiant į ekosistemų teikiamą naudą, – teigiama naujoje ataskaitoje, kurios rengimą finansavo Europos Komisija. Ataskaitoje „Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika (EBĮE) vietos ir regionų politikams“ atskleidžiama, kaip vietos lygmens politikai galėtų geriau suprasti gamtinio kapitalo (miškų, parkų, vandentakių) teikiamą naudą ir imti labiau jį vertinti. Taip jie galėtų pagerinti tokių sričių kaip miestų valdymas, teritorinis planavimas ir saugomų teritorijų tvarkymas vietos lygmens politiką.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Vietos ir regionų planavimo institucijos turi labai daug galių, kuriomis pasinaudodamos jos gali padaryti labai daug gero. Ataskaitoje pateikiama daug pavyzdžių iš viso pasaulio, kaip vietos lygmeniu buvo priimta biologinei įvairovei palankių ir vietos gyventojams įvairiapusiškai naudingų sprendimų. kurie daugeliu atvejų padėjo sukurti geresnę aplinką.“

„Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos“ tyrimo vadovas Pavanas Sukhdevas teigė: „Gausios ir daugialypės gamtos vertybės daro tiesioginį ekonominį poveikį žmonių gerovei ir valstybės bei savivaldybių išlaidoms. Geriau įsigilinę į įvairias gamtos vertybes pamatysime, kaip esame tiesiogiai ir netiesiogiai priklausomi nuo gamtinės aplinkos. Ši įžvalga gali būti labai naudinga tiek vietos politikai, tiek viešajam valdymui. Vietos valdžios institucijas raginame perskaityti šią ataskaitą ir įžvelgti gamtos teikiamą naudą bei jų vietos gamtinio kapitalo ekonominius pranašumus.“

Biologinės įvairovės aspekto integravimas į žemutinio lygmens politiką Europoje...

Naujoji ataskaita „EBĮE vietos ir regionų politikams“ parengta vykdant iniciatyvą „Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika“ (EBĮE), kuri organizuojama ir remiama pagal Jungtinių Tautų aplinkos programą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad labai daug miestų yra priklausomi nuo gamtos, ir pateikiama pavyzdžių, kaip naudojantis ekosistemomis galima rasti nebrangių savivaldybių paslaugų teikimo sprendimų. Tarp pateikiamų pavyzdžių – Romos miestas, kurio gyventojai naudojasi 5 000 ha žalių viešųjų erdvių, ir didindama žaliuosius plotus savo gyventojų sveikata besirūpinanti Velso vietos valdžia. Ataskaitoje taip pat pateikiama įvairių rekomendacijų, kaip nustatyti mokestį už naudojimąsi ekosistemų teikiama nauda, apdovanoti už gerą vietos gamtinio kapitalo priežiūrą, diegti sertifikavimo ir ženklinimo sistemas ir kt.

...ir pasaulyje

Daugiau kaip 140 mokslininkų, ekonomistų ir politikų iš daugiau kaip 40 šalių dalyvavo atliekant tyrimus, analizuojant medžiagą ir rašant ataskaitą „EBĮE vietos ir regionų politikams“, kurioje nagrinėjami konkretūs daugelio šalių, kaip antai Pietų Afrika, Indija, Australija, Vietnamas, Peru, pavyzdžiai. Be deramo ekosistemų įvertinimo, ataskaitoje taip pat iškeliami trys svarbūs aspektai, kuriems turi būti skiriamas dėmesys, jei norima, kad gamtinis kapitalas būtų naudingas vietos vystymuisi:

    1. Teisės į gamtos teikiamą naudą turi būti paskirstytos vienodai. Politikos pokyčiai dažnai paveikia ekosistemų teikiamos naudos paskirstymą arba galimybę jomis naudotis, todėl tai turi būti apmąstyta priimant sprendimus.

    2. Reikia kuo geriau išnaudoti mokslines ir empirines žinias, nes tai padės rasti bendrą kalbą skirtingų požiūrių atstovams.

    3. Suinteresuotosios šalys turi dalyvauti visame procese, kad būtų nustatyti vietinės politikos prioritetai, o veiksmai būtų realūs ir veiksmingi.

Pagrindiniai faktai

Mūsų planetos gamtos turtai – nuo atskirų rūšių iki ekosistemų, pavyzdžiui, miškai, koralų rifai, gėlas vanduo ir dirvožemis, – nyksta nerimą keliančiu greičiu. Biologinės įvairovės nykimas pasaulio ekonomikai kasmet kainuoja milijardus, dėl to kenkiama ekonomikai, mažėja verslo perspektyvų ir galimybių kovoti su skurdu.

„Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos“ (EBĮE) tyrimas – tai projektas, kurį finansuoja Europos Komisija ir įvairių šalių, įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Švediją, Norvegiją, Belgiją ir Japoniją, vyriausybės. Jo tikslas – rasti ekonominių argumentų, kurie paskatintų mus kitaip vertinti ir valdyti gamtos turtus.

Tai trečioji ir paskutinė EBĮE suinteresuotųjų šalių ataskaita (ankstesnės buvo skirtos nacionalinio lygmens politikams ir verslininkams). Viso EBĮE projekto rezultatai bus aptarti spalio mėn. Nagojoje vyksiančiame 10-ajame Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos posėdyje.

Daugiau informacijos

Visos EBĮE ataskaitos pateikiamos

http://www.teebweb.org/


Side Bar