Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Brüsszel, 2010. szeptember 9

Biológiai sokféleség: a helyi hatóságok cselekvésre ösztönzése világszerte

Hogyan tudnának a helyi hatóságok úgy pénzt megtakarítani, hogy közben fellendítik a gazdaságot, javítják az éleminőséget és növelik a foglalkoztatottságot? Egy új jelentés szerint úgy, hogy politikai döntéseik meghozatalakor szempontként veszik figyelembe az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. A „The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers“ (Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) helyi és regionális döntéshozók részére) című jelentésből a helyi döntéshozók megtudhatják, hogy a természeti tőkében – az erdőkben, a parkokban, a vízi utakban stb. – rejlő értéket és szolgáltatásokat hogyan ismerjék fel jobban és miként hasznosítsák a településpolitikában, például a városirányítás, a területrendezés vagy a védett területek kezelése terén.

Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa elmondta: „A helyi és a regionális hatóságok kezében óriási hatalom van, nagy erőket tudnak összpontosítani hasznos célok érdekében. Ez a jelentés számos olyan esetet mutat be szerte a világból, amikor a biológiai sokféleséget szem előtt tartó gondolkodást úgy sikerült beépíteni a helyi döntések előkészítésébe, hogy abból a helyi lakosságnak konkrét haszna származott. Bizonyos értelemben a jelentés az ökológiai sikeresség útitervének tekinthető.”

A TEEB-tanulmány vezetője, Pavan Sukhdev az alábbiakat nyilatkozta: „A természet sokrétű, összetett értékei közvetlenül befolyásolják az emberek jólétét, valamint a helyi és az országos közkiadásokat. Meg kell vizsgálni, milyen előnyöket nyújt számunkra a természet, és fel kell fedeznünk, miként függünk közvetetten és közvetlenül természeti környezetünktől. Ennek megértése jelentős segítséget jelent a helyi politikai döntések meghozatalában és a közigazgatási rendszer kialakításában. Arra bíztatjuk a helyi hatóságokat, hogy tanulmányozzák a jelentést, és ismerjék fel a természet kínálta előnyöket, illetve a helyben meglévő természeti tőke gazdasági vetületét.”

A biológiai sokféleség helyi szintű érvényre juttatása Európában…

Az ENSZ környezetvédelmi programja által gondozott és támogatott, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) elnevezésű kezdeményezés keretében elkészülő „TEEB for Local and Regional Policy Makers“ című új jelentésből kiderül, milyen nagy mértékben határozza meg a városokat természeti környezetük. A jelentés jól szemlélteti, miként nyújthatnak az ökoszisztéma-szolgáltatások költséghatékony megoldásokat a települési szolgáltatásokhoz.

A tanulmány például bemutatja, hogyan hasznosítanak Rómában 5000 hektárnyi zöld közterületet, és miként javítják Wales helyi hatóságai a lakosok életminőségét a növényzettel borított területek folyamatos növelésével. A javasolt intézkedések között ott szerepelnek az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési rendszerek, a helyi természeti tőke felelősségteljes gondozására vonatkozó iránymutatások, valamint a tanúsítási és címkézési rendszerek alkalmazása.

… és a világ más részein

Világszerte mintegy 40 ország több mint 140 tudományos, gazdasági és politikai szakértője vett részt a „TEEB for Local and Regional Policy Makers“ című jelentés megírásában és az azt megelőző kutató és elemző munkában. A jelentés esettanulmányokat tartalmaz számos országból, többek között Dél-Afrikából, Indiából, Ausztráliából, Vietnamból és Peruból. Az ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálatának fontosságán túl a dokumentum kiemel három olyan dolgot, amely feltétlenül figyelmet érdemel, ha a természeti tőkét a helyi fejlődés szolgálatába kívánjuk állítani:

    1. A természet nyújtotta előnyök élvezetével kapcsolatos jogokon méltányosan kell osztozni. A politikai döntések gyakran meghatározzák, kit és milyen arányban illet meg valamely szolgáltatás – erre tehát figyelni kell a döntéshozatal során.

    2. A rendelkezésre álló tudományos ismereteket és tapasztalatokat érdemes minél teljesebb mértékben hasznosítani. Ez segít egy nyelven megfogalmazni a különböző nézeteket.

    3. Szükséges, hogy az érintettek a folyamat egészében részt vállaljanak annak érdekében, hogy képesek legyenek fontossági sorrendet felállítani és megvalósítható, hatékony intézkedéseket kidolgozni.

Előzmények

Bolygónk természeti forrásai (az egyedi fajoktól kezdve az olyan ökoszisztémákig, mint az erdők, a korallzátonyok, az édesvizek és a termőföld) ijesztő iramban apadnak. A biológiai sokféleség csökkenése évről évre milliárdokba kerül a világgazdaságnak: mindez aláássa a gazdasági rendszereket, rontja az üzleti kilátásokat és beszűkíti a szegénység elleni küzdelem mozgásterét.

Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) elnevezésű projektet az Európai Bizottság és egyes kormányok (például a német, a brit, a holland, a svéd, a norvég, a belga és a japán kormány) finanszírozza. A projekt célja egy olyan gazdasági modell kidolgozása, amelynek segítségével megváltoztatható az a mód, ahogyan természetalapú tartalékainkat felbecsüljük és kezeljük.

Ez az érintettek számára készült TEEB-jelentés (a korábbi jelentések címzettjei a nemzeti döntéshozók és a vállalkozások voltak) a harmadik, és egyben az utolsó is a TEEB eredményeinek a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes felei 10. konferenciáján októberben, Nagojában sorra kerülő átfogó bemutatása előtt.

További információ:

Valamennyi TEEB-jelentés elérhető az alábbi címen:

http://www.teebweb.org/


Side Bar