Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Bryssel 9. syyskuuta 2010

Paikallisviranomaisia kehotetaan edistämään luonnon monimuotoisuutta

Miten paikallisviranomaiset voivat lujittaa taloutta, parantaa elämänlaatua ja luoda työpaikkoja sekä samalla säästää rahaa? Uuden The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers ‑raportin mukaan tämä tapahtuu sisällyttämällä ekosysteemipalveluja päätöksentekoon. Tässä paikallisille ja alueellisille päättäjille suunnatussa ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia koskevassa raportissa (TEEB-raportti) annetaan esimerkkejä siitä, miten paikalliset päättäjät voivat lisätä tietämystään luonnonvarojen, kuten metsien, puistojen ja vesiväylien, arvosta ja niihin liittyvistä palveluista sekä hyödyntää niitä paikallispolitiikassa, muun muassa kaupunkialueiden hoidossa, aluesuunnittelussa ja suojelualueiden hoidossa.

"Paikallisilla ja alueellisilla suunnitteluviranomaisilla on paljon valtaa, ja ne voivat saada aikaan suuria myönteisiä muutoksia. Raportissa annetaan useita esimerkkejä siitä, miten luonnon monimuotoisuutta edistävä ajatustapa on menestyksekkäästi sisällytetty paikallisiin suunnittelupäätöksiin kaikkialla maailmassa ja mitä hyötyä tästä on paikalliselle väestölle. Monissa tapauksissa kyse on ympäristön kannalta onnistuneesta ratkaisusta", totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

”Monimuotoisella luonnolla on suoria taloudellisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja julkisiin menoihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Kun tarkastellaan luonnon tarjoamia lukuisia etuja, voidaan nähdä kaikki ne suorat ja välilliset tavat, joilla olemme riippuvaisia ympäristöstä. Tämän sisäistäminen voi merkittävästi tukea paikallispolitiikkaa ja julkishallintoa. Toivomme, että paikallisviranomaiset lukevat tämän raportin ja ottavat huomioon luonnon tarjoamat edut sekä paikallisten luonnonvarojen taloudellisen ulottuvuuden", totesi TEEB-tutkimuksen vetäjä Pavan Sukhdev.

Luonnon monimuotoisuuden sisällyttäminen osaksi toimenpiteitä Euroopassa…

Uudessa TEEB-raportissa, joka on valmisteltu Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaan kuuluvan ja siitä tuetun TEEB-tutkimuksen yhteydessä, korostetaan, miten riippuvaisia kaupungit ovat luonnosta, ja osoitetaan, miten ekosysteemipalvelut voivat tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja kunnallispalvelujen tarjontaan. Tutkimuksessa esitetään esimerkiksi, miten Roomassa hyödynnetään 5 000 hehtaarin kokoisia julkisia viheralueita ja miten Walesin paikallisviranomaiset parantavat paikallisen väestön hyvinvointia lisäämällä viheralueiden määrää. Raportissa suositetaan muun muassa maksujärjestelmien käyttöönottoa ekosysteemipalveluja varten, paikallisten luonnonvarojen hyvästä hoidosta palkitsemista sekä sertifioinnin ja merkinnän käyttämistä.

…ja kaikkialla maailmassa

Uuden TEEB-raportin laatimista varten tehtyyn tutkimukseen ja analysointiin sekä itse raportin laadintaan osallistui yli 140 asiantuntijaa tieteen, talouden ja politiikan alalta yli 40 eri maasta. Raportti sisältää tapaustutkimuksia monista eri maista, kuten Etelä-Afrikasta, Intiasta, Australiasta, Vietnamista ja Perusta. Ekosysteemipalvelujen arvioinnin lisäksi raportissa korostetaan seuraavia kolmea tärkeää seikkaa, jotka on otettava huomioon, jotta luonnonvaroilla voidaan tukea paikallista kehitystä:

    1. Luonnon tarjoamiin etuihin on jokaisella yhtäläiset oikeudet. Politiikan muutokset vaikuttavat usein palvelujen jakautumiseen tai niiden saatavuuteen, mikä on otettava huomioon päätöksenteossa.

    2. Tieteellistä ja kokemukseen perustuvaa tietämystä on hyödynnettävä optimaalisesti, jotta eriävien näkemysten välille voidaan löytää yhteinen sävel.

    3. Sidosryhmien on voitava osallistua prosessin kaikkiin vaiheisiin, jotta voidaan kehittää ja priorisoida toteuttamiskelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä.

Tausta

Maapallon luonnonvarat – yksittäisistä lajeista ekosysteemeihin, kuten metsiin, koralliriuttoihin, sisävesiin ja maaperiin – hupenevat huolestuttavaa vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen maksaa joka vuosi monta miljardia koko maailman taloudelle, mikä heikentää kansantalouksia, liiketoimintanäkymiä ja mahdollisuuksia torjua köyhyyttä.

TEEB-tutkimus on Euroopan komission ja eri maiden, kuten Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden, Ruotsin, Norjan, Belgian ja Japanin, rahoittama hanke. Sen tavoitteena on laatia taloudellinen malli, jonka avulla voidaan muuttaa luonnonvarojen nykyistä arvioimis- ja hoitamistapaa.

Tämä on kolmas sidosryhmille suunnattu TEEB-raportti (aiemmat kaksi raporttia oli suunnattu kansallisille poliittisille päättäjille ja yrittäjille). Samalla se on viimeinen raportti ennen TEEB-tutkimuksen lopullisten tulosten esittämistä luonnon monimuotoisuutta käsittelevässä COP10-konferenssissa, joka pidetään lokakuussa Nagoyassa Japanissa.

Lisätietoja

Kaikki TEEB-raportit ovat nähtävissä internet-osoitteessa

http://www.teebweb.org/


Side Bar