Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Bruxelles, den 9. september 2010

Biodiversitet: et potentiale for de lokale myndigheder i hele verden

Hvordan kan de lokale myndigheder spare penge, samtidig med at de fremmer økonomien, forbedrer livskvaliteten og skaber beskæftigelse? Ved at integrere økosystemtjenester i udformningen af politikker, konkluderes det i en ny rapport. Denne rapport, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers (de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet (TEEB) for lokale og regionale politiske beslutningstagere), viser, hvordan de lokale politiske beslutningstagere skal få bedre viden om den værdi og de tjenester, der er knyttet til naturkapital som skovområder, parker og vandveje, og hvordan de skal opnå lokalpolitiske fordele heraf, f.eks. inden for byplanlægning, fysisk planlægning og forvaltning af beskyttede områder.

EU-kommissær for miljø Janez Potočnik udtalte: "De lokale og regionale planlægningsmyndigheder har en enorm magt og kan bidrage kolossalt til positive resultater. Rapporten indeholder mange eksempler på, hvordan biodiversitetsfremmende idéer med succes kan integreres i lokalplanlægningsbeslutninger i hele verden, med specifikke fordele for de lokale indbyggere. Den er på mange måder en vejviser til miljømæssige succeser."

Lederen af TEEB-undersøgelsen, Pavan Sukhdev, udtalte: "Naturens mange og komplekse værdier har direkte økonomisk indvirkning på menneskets velfærd og de offentlige udgifter på lokalt og nationalt niveau. Ved at kigge nærmere på de forskellige fordele, naturen giver os, kan vi se, hvordan vi direkte og indirekte er afhængige af naturmiljøet, og denne indsigt kan i betydelig grad være til støtte for både lokalpolitik og offentlig forvaltning. Vi opfordrer de lokale myndigheder til at læse denne rapport og blive bevidste om de fordele, naturen giver, samt den økonomiske dimension af deres lokale naturkapital."

Integrering af biodiversitet på grundniveau i Europa ...

Den nye rapport med titlen "TEEB for Local and Regional Policy Makers", som er udarbejdet af TEEB-initiativet under og med støtte fra FN's miljøprogram, understreger, i hvor høj grad byerne er afhængige af naturen, og viser, hvordan økosystemtjenester kan tilvejebringe omkostningseffektive løsninger for kommunale tjenester. Undersøgelsen viser, hvordan f.eks. Rom er i færd med at udnytte fordelene ved 5 000 ha grønne offentlige områder, og hvordan de lokale myndigheder i Wales er i færd med at forbedre borgernes helbred ved at skabe flere grønne områder. Det anbefales bl.a., at der indføres betalingsordninger for økosystemtjenester, retningslinjer for belønning af god forvaltning af lokal naturkapital samt certificering og mærkning.

… og i hele verden

Over 140 videnskabelige, økonomiske og politiske eksperter fra mere end 40 lande i hele verden har deltaget i forsknings- og analysearbejdet og selve udarbejdelsen af TEEB-rapporten, som indeholder casestudier fra mange lande, f.eks. Sydafrika, Indien, Australien, Vietnam og Peru. I rapporten understreges det, at det er vigtigt at påskønne økosystemtjenesterne, og den fremhæver tre hovedpunkter, som der skal udvises opmærksomhed om, hvis naturkapitalen skal kunne bidrage til lokaludvikling:

    1: En retfærdig fordeling af retten til fordelene fra naturen. Politiske ændringer berører ofte distributionen af eller adgangen til tjenester – og under beslutningstagningen skal der tages hensyn til dette aspekt.

    2: Maksimal udnyttelse af den disponible videnskabelige og erfaringsmæssige viden, idet der derved skabes et fælles grundlag for at tage hensyn til forskellige synspunkter.

    3: Engagement fra de berørte parters side under arbejdet med at prioritere og udvikle gennemførlige og effektive lokalpolitiske tiltag.

Baggrund:

Jordens naturlige aktiver – fra de enkelte arter til hele økosystemer som skove, koralrev, ferskvandsområder og jordbund – svinder ind med alarmerende hastighed. Tabet af biodiversitet koster verdensøkonomien flere milliarder hvert år og underminerer økonomier, forretningsudsigter og mulighederne for at bekæmpe fattigdom.

TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity – er et projekt, der finansieres af Europa-Kommissionen og bl.a. den tyske, den britiske, den nederlandske, den svenske, den norske, den belgiske og den japanske regering. Projektet går ud på at dokumentere, hvordan vi kan ændre den måde, hvorpå vi vurderer og forvalter naturbaserede aktiver.

Dette er den tredje TEEB-rapport (efter to tidligere rapporter, som henvendte sig til de nationale beslutningstagere og erhvervslivet) og den sidste før forelæggelsen af de samlede TEEB-resultater ved COP-10-konferencen om biodiversitet i Nagoya i oktober.

Yderligere oplysninger:

Alle TEEB-rapporterne kan findes på

http://www.teebweb.org/


Side Bar