Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Bruxelles, 9 septembrie 2010

UE revizuiește legislația pentru o mai bună protecție a animalelor utilizate în cadrul experimentelor științifice

Parlamentul European a votat în favoarea revizuirii legislației privind animalele utilizate în scopuri științifice. Legislația revizuită, propusă inițial de Comisia Europeană în 2008, va întări protecția animalelor de care este încă nevoie pentru cercetare și teste de siguranță. Noua directivă va juca de asemenea un rol semnificativ în reducerea numărului animalelor folosite în cadrul experimentelor, impunând utilizarea de alternative, atunci când acest lucru este posibil, asigurând în același timp condiții egale de concurență pentru industria din UE și sporind calitatea activităților de cercetare desfășurate în UE.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Votul de astăzi încheie un lung proces de negociere, care a demonstrat cât de sensibile și importante sunt aspectele aflate în joc. Cu toate acestea, s-a convenit în mod unanim că este vital să se îmbunătățească situația animalelor de care este încă nevoie pentru cercetarea științifică și pentru testele de siguranță, menținând în același timp un înalt standard de cercetare și punând un mai mare accent pe găsirea de metode alternative testării pe animale. În curând, Uniunea Europeană va avea cele mai înalte standarde din lume în ceea ce privește bunăstarea animalelor folosite la experimente.”

Standarde mai bune

Prin revizuirea Directivei 86/609/CEE, Comisia a avut ca scop consolidarea legislației UE în domeniul protecției animalelor folosite în scopuri științifice. Printre schimbările cele mai semnificative care vor asigura acest lucru se numără obligația de a realiza evaluări etice înainte de autorizarea unor proiecte ce utilizează animale, precum și de a moderniza standardele de adăpostire și îngrijire.

Noua directivă are ca obiect animalele folosite în educație și formare și în cercetarea de bază, vizând toate vertebratele neumane vii, plus anumite alte specii susceptibile să simtă durere. Utilizarea de primate neumane este supusă unor restricții, iar noua directivă introduce și o interdicție de utilizare a primatelor mari în proceduri științifice. Un stat membru poate primi în mod excepțional permisiunea de a le utiliza numai în cazul în care este amenințată supraviețuirea speciei însăși sau în cazul apariției neașteptate la om a unei boli mortale sau invalidante.

O mai bună protecție a animalelor utilizate în cadrul experimentelor

În prezent nu este posibil să se interzică complet utilizarea animalelor în cadrul testelor de siguranță sau în cercetarea biomedicală. Prin urmare, revizuirea încearcă să asigure faptul că se utilizează animale doar atunci când nu sunt disponibile alte mijloace. Utilizarea lor trebuie să fie pe deplin motivată, iar beneficiile preconizate trebuie să depășească suferința cauzată animalelor. De asemenea, noua directivă ar asigura faptul că animalele sunt îngrijite și tratate în mod corespunzător – de exemplu, că acestea beneficiază de cuști de dimensiuni adecvate și de un mediu adaptat fiecărei specii. Respectarea acestor dispoziții va fi monitorizată în permanență.

Pentru prima dată, legislația va impune obligativitatea autorizării tuturor proiectelor. Unitățile care doresc să crească, să furnizeze sau să utilizeze animale vor trebui să solicite o autorizație de desfășurare a activităților lor. Pe lângă faptul că trebuie să fie educat și calificat în mod corespunzător, personalul care lucrează cu animale va trebui, de asemenea, să își demonstreze competențele înainte de a putea lucra nesupravegheat cu animale.

Găsirea de alternative

Principiul celor 3 R (replace-reduce-refine), adică înlocuirea, reducerea și rafinarea testelor pe animale este solid ancorat în noua legislație. Comisia sprijină cu fermitate eforturile de găsire a unor metode alternative la testarea pe animale. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie redus numărul animalelor utilizate sau trebuie rafinate metodele de testare, astfel încât animalele să sufere cât mai puțin. Pentru a impulsiona dezvoltarea de metode alternative, noua directivă va impune înființarea unui laborator de referință la nivelul Uniunii Europene. Acest laborator va fi responsabil cu coordonarea și promovarea dezvoltării și utilizării de alternative la procedurile care implică animale și va continua activitatea desfășurată până acum de Centrul european pentru validarea metodelor alternative (ECVAM). Statele membre trebuie să contribuie la această activitate extrem de importantă prin identificarea și desemnarea laboratoarelor specializate și calificate adecvate, precum și prin asigurarea promovării metodelor alternative la nivel național.

Aplicarea noii legislații

Statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a adopta și publica actele naționale care vor transpune dispozițiile acestei directive. Noua directivă va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Pentru informații suplimentare:

Site-ul web al Comisiei privind animalele de laborator: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar