Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 9 d.

ES persvarsto įstatymus, kad geriau apsaugotų moksliniams eksperimentams naudojamus gyvūnus

Europos Parlamentas balsavo už teisės aktų, reglamentuojančių mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugą, persvarstymą. Šiais teisės aktais, kuriuos Europos Komisija pirmą kartą persvarstyti pasiūlė 2008 m, bus sustiprinta moksliniams tyrimams ir saugos bandymams vis dar reikalingų gyvūnų apsauga. Naujoji direktyva padės sumažinti eksperimentams naudojamų gyvūnų skaičių, be to, joje reikalaujama, jei įmanoma, naudoti alternatyvius metodus, kartu ja bus užtikrintos vienodos veiklos sąlygos ES pramonei ir pagerinta ES vykdomų mokslinių tyrimų kokybė.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiandienos balsavimu baigiamas ilgas derybų procesas, kuris parodė, kokie opūs ir svarbūs yra nagrinėjami klausimai. Tačiau visi pritarė, kad būtina gerinti moksliniams tyrimams ir saugos bandymams vis dar reikalingų gyvūnų sąlygas, kartu išlaikant aukštą mokslinių tyrimų lygį ir dedant daugiau pastangų, kad vietoj bandymų su gyvūnais būtų naudojami kiti metodai. Netrukus Europos Sąjungos eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovės lygis bus aukščiausias pasaulyje.“

Griežtesni standartai

Komisija siekia, kad persvarstant Direktyvą 86/609/EEB būtų sugriežtinti eksperimentiniais tikslais naudojamų gyvūnų apsaugą reglamentuojantys ES teisės aktai. Tarp svarbiausių pakeitimų – reikalavimas prieš suteikiant leidimą vykdyti projektus, kuriuose naudojami gyvūnai, atlikti etinį vertinimą ir patobulinti laikymo bei priežiūros standartus.

Naujoji direktyva taikoma švietimo bei mokymo tikslams ir fundamentiniams moksliniams tyrimams naudojamiems gyvūnams. Ji taikoma visiems gyviems žmonių giminei nepriklausantiems stuburiniams gyvūnams ir tam tikrų kitų rūšių gyvūnams, kurie tikriausiai patiria skausmą. Žmonių giminei nepriklausančių primatų naudojimas yra ribojamas. Be to, naujojoje direktyvoje mokslinėms procedūroms draudžiama naudoti žmogbeždžiones. Išskirtinis leidimas šiuos gyvūnus naudoti bandymams valstybei narei gali būti suteiktas tik jei pačiai rūšiai kyla išlikimo pavojus arba netikėto žmonių gyvybei ar sveikatai pavojingos ligos proveržio atveju.

Geresnė eksperimentams naudojamų gyvūnų apsauga

Šiuo metu gyvūnų naudojimas saugos bandymams ar biomedicininiams moksliniams tyrimams dar negali būti visiškai uždraustas. Todėl persvarstymu norima užtikrinti, kad gyvūnai būtų naudojami tik tais atvejais, kai nėra jokių kitų priemonių. Jų naudojimas turi būti visiškai pateisinamas, o tikėtina nauda turi būti didesnė už gyvūnams padarytą žalą. Be to, naująja direktyva būtų užtikrinta tinkama gyvūnų priežiūra ir sąlygos, kaip antai tinkamo dydžio narvai ir kiekvienai rūšiai pritaikyta aplinka. Tai, kaip šių nuostatų laikomasi, bus nuolat kontroliuojama.

Pirmą kartą teisės aktais bus nustatyta visiems projektams taikoma prievolė gauti leidimą. Pageidaujantys auginti, tiekti ar naudoti gyvūnus privalės gauti leidimą vykdyti šią veiklą. Prieš pradėdami savarankiškai dirbti su gyvūnais darbuotojai, be tinkamo išsilavinimo ir pasirengimo, dar turės įrodyti ir savo kompetenciją.

Alternatyvių sprendimo būdų paieška

Naujuose teisės aktuose įtvirtintas bandymų su gyvūnais pakeitimo, mažinimo ir metodų tobulinimo principas. Komisija labai palaiko pastangas ieškoti alternatyvių sprendimo būdų, kurie pakeistų bandymus su gyvūnais. Jei tai neįmanoma, turi būti mažinamas bandymams naudojamų gyvūnų skaičius arba tobulinami bandymų metodai, kad žala gyvūnams būtų kuo mažesnė. Siekiant paskatinti kurti alternatyvius metodus, naujojoje direktyvoje reikalaujama įkurti Europos Sąjungos lygmens etaloninę laboratoriją. Laboratorija bus atsakinga už procedūroms su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo ir naudojimo koordinavimą bei skatinimą ir tęs iki šiol Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro vykdytą veiklą. Prašoma, kad valstybės narės prisidėtų prie šios labai svarbios veiklos – nustatytų ir paskirtų tinkamas specializuotas ir kvalifikuotas laboratorijas ir užtikrintų alternatyvių metodų naudojimo skatinimą nacionaliniu lygmeniu.

Naujojo įstatymo taikymas

Valstybės narės nacionalinius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę bus perkeltos šios direktyvos nuostatos, turės priimti ir paskelbti per 24 mėnesius. Naujoji direktyva įsigalios 2013 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos

Komisijos svetainė, skirta laboratoriniams gyvūnams, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar