Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Bryssel den 9 september 2010

Marie Curie-åtgärder: rekordmånga ansökningar om forskningsbidrag från EU

Närmare 5 000 forskare har i år ansökt om EU:s Marie Curie-stipendier, vilket är en ökning med 20 % jämfört med förra året och 70 % sedan 2008. Ca 800 stipendier till ett värde av sammanlagt 150 miljoner euro kommer att tilldelas forskare som arbetar med projekt på upp till tre år i ett annat land än sitt eget. Dessutom finns det för första gången även stipendier som är öronmärkta för forskare som vill börja forska igen efter ett uppehåll.

– EU:s satsningar på högre utbildning och forskning är av avgörande betydelse eftersom de hjälper Europa att konkurrera på den globala arenan. De bidrar också till att uppnå målen för Europa 2020-strategin genom att bana väg för gemensamma forskningsprojekt i EU. Det stora antalet sökande till våra Marie Curie-stipendier visar vilken vikt forskarsamfundet fäster vid programmet och den internationella erfarenhet det ger, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Forskning i utlandet

Fler än 15 000 forskare har fått individuella Marie Curie-stipendier sedan de infördes 1990. Forskare med doktorsexamen eller minst fyra års erfarenhet av forskning kan söka, och stipendierna är till för forskare som flyttar såväl inom Europa som till andra delar av världen. Stipendierna kan också sökas av framstående forskare från länder utanför EU som vill bedriva forskning i Europa.

Stipendieansökningarna bedöms av en oberoende panel bestående av namnkunniga europeiska och internationella vetenskapsmän. Bedömningen görs utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och dess potentiella effekter på konkurrenskraften i EU, samt värdinstitutionens och forskarens spetskompetens.

Med tanke på det stora antalet sökande finansieras bara de bästa projekten. Urvalet av årets stipendiater väntas vara färdigt före årets slut.

Marie Curie-stipendiaterna får utmärkt utbildning, vilket banar väg för deras framtida karriär. De får anställningskontrakt på upp till tre år, tillsammans med fullständig socialförsäkring och pensionsrättigheter. I stipendierna ingår även ett bidrag till forsknings- och utbildningskostnader.

– Marie Curie-stipendiet gav mig den frihet och flexibilitet som är så viktig när man ännu inte funnit sin plats och specialitet i forskarvärlden, säger den franska forskaren Dr Charlotte Faurie, som fick ett stipendium för att arbeta med barns utveckling vid University of Sheffield i England mellan 2005 och 2007. Hon är övertygad om att Marie Curie-stipendiet har gett hennes karriär en skjuts i rätt riktning, genom att fungera som en språngbräda till en fast forskartjänst i hemlandet.

Marie Curie-åtgärderna

Utöver stipendier för enskilda forskare ger Marie Curie-åtgärderna även stöd till doktorander, partnerskap mellan den akademiska världen och näringslivet, korttidsutbyten och återintegrering av forskare som vänder hemåt efter en utlandsvistelse.

De ingår i programmet Människor i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. År 2011 kommer Marie Curie-åtgärdernas totala budget att vara 772 miljoner euro och förväntas skapa 7 000 nya arbetstillfällen.

Vill du veta mer?

Mer information om Marie Curie-åtgärderna, t.ex. hur och när man ansöker, finns här: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Exempel på framgångsrika Marie Curie-projekt:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar