Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

V Bruslju, 8. septembra 2010

Program dejavnosti Marie Curie: rekordno število prošenj za raziskovalne štipendije EU

Letos je za štipendije Marie Curie, ki jih financira Evropska unija, zaprosilo skoraj 5 000 raziskovalcev, kar je 20 % več kot lansko leto in 70 % več kot leta 2008. Raziskovalcem s projekti v drugih državah, ki trajajo do treh let, se bo podelilo približno 800 štipendij v skupni vrednosti 150 milijonov EUR. Prvič je na voljo tudi kategorija za financiranje raziskovalcev, ki želijo po premoru nadaljevati poklicno pot.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je izjavila: „Vlaganje EU v visoko šolstvo in raziskave je ključnega pomena, saj prispeva h konkurenčnosti Evrope na globalni ravni. S preprostejšo organizacijo skupnih raziskovalnih projektov v Uniji prispeva tudi k ciljem strategije Evropa 2020. Veliko število kandidatov za naše štipendije Marie Curie poudarja pomen, ki ga raziskovalna skupnost pripisuje programu in mednarodnim izkušnjam, ki jih ta omogoča.”

Raziskovalci in mobilnost

Od začetka programa leta 1990 je individualne štipendije prejelo 15 000 raziskovalcev. Za štipendijo lahko kandidirajo raziskovalci z doktoratom ali vsaj štirimi leti izkušenj na področju raziskovalnega dela. Podpora je namenjena raziskovalcem, ki se selijo po Evropi in tudi v druge dele sveta. Štipendije so na voljo tudi vrhunskim raziskovalcem iz držav zunaj EU za raziskave v Evropi.

Prijave za štipendije ovrednoti neodvisna komisija, ki jo sestavljajo priznani evropski in mednarodni znanstveniki. Ocena je odvisna od znanstvene kakovosti projekta in pomena njegovega vpliva na konkurenčnost Evrope pa tudi od odličnosti instituta gostitelja in raziskovalca.

Zaradi velikega števila prijav se financirajo le najboljši projekti. Rezultati letošnjega izbora se pričakujejo do konca leta.

Štipendisti Marie Curie pridobijo odlično usposabljanje, v okviru katerega se pripravljajo na prihodnja delovna mesta. Dobijo pogodbe o zaposlitvi za obdobje do treh let s polnim socialnim in pokojninskim zavarovanjem. Štipendije vključujejo tudi prispevek k stroškom raziskav in usposabljanja.

Dr. Charlotte Faurie, francoska raziskovalka, ki je dobila štipendijo za delo na področju otroškega razvoja na Univerzi v Sheffieldu v Združenem kraljestvu med letoma 2005 in 2007, se spominja: „Marie Curie mi je dala svobodo in prožnost, ki je tako pomembna, ko še vedno iščeš svoje mesto in specializacijo v svetu znanosti." Prepričana je, da je bila štipendija Marie Curie velikega pomena za njeno poklicno pot, odskočna deska za mesto stalnega raziskovalca v njeni domači državi.

Dejavnosti Marie Curie

Poleg individualnih štipendij dejavnosti Marie Curie podpirajo tudi kandidature za doktorat, partnerstva med akademskim svetom in industrijo, krajše izmenjave in ponovno vključevanje raziskovalcev po vrnitvi iz tujine.

So del programa Ljudje v sklopu Sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj. Leta 2011 bo skupni proračun dejavnosti Marie Curie znašal 772 milijonov EUR. Pričakuje se, da bodo ustvarile 7 000 novih delovnih mest.

Več informacij:

Več informacij o dejavnostih Marie Curie, vključno z načinom prijave in roki za oddajo prošenj, je na voljo na: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Zgodbe o uspehu programa Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar