Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

V Bruseli 9. septembra 2010

Akcie Marie Curie: Rekordný počet záujemcov o výskumné granty EÚ

V tomto roku požiadalo o štipendijný grant Marie Curie financovaný EÚ takmer 5 000 výskumných pracovníkov, čo znamená zvýšenie o 20 % v porovnaní s minulým rokom a o 70 % v porovnaní s rokom 2008. Výskumným pracovníkom pracujúcim na projektoch v inej krajine počas maximálne troch rokov sa poskytne približne 800 štipendií v celkovej hodnote 150 miliónov EUR. Po prvýkrát je dostupná kategória financovania aj pre výskumných pracovníkov, ktorí chcú obnoviť svoju činnosť po určitom čase.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Investovanie EÚ do vysokoškolského vzdelávania a výskumu je veľmi dôležité, pretože to pomáha zvýšiť konkurencieschopnosť Európy na celosvetovej úrovni. Takisto prispieva aj k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 tým, že uľahčuje spoluprácu na spoločných výskumných projektoch v rámci EÚ. Vysoký počet žiadateľov o štipendijný grant Marie Curie svedčí o dôležitosti, ktorú výskumná obec pripisuje tomuto systému a medzinárodným skúsenostiam, ktoré ponúka.“

Výskumní pracovníci v pohybe

Od založenia grantu Marie Curie v roku 1990 získalo individuálne štipendiá viac než 15 000 výskumných pracovníkov. O štipendium môžu požiadať výskumní pracovníci, ktorí majú doktorát alebo aspoň štvorročnú prax vo výskume. Tí, ktorí sa presťahujú do inej krajiny v rámci Európy alebo do iných častí sveta, môžu získať na tento účel príspevok. Tieto štipendiá sú takisto dostupné aj pre špičkových výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ, ktorí by sa chceli venovať výskumu v Európe.

Žiadosti o štipendium posudzuje nezávislá komisia zložená z uznávaných európskych a medzinárodných vedcov. Základom hodnotenia je vedecká kvalita projektu a jeho pravdepodobný vplyv na konkurencieschopnosť Európy, ako aj vysoká úroveň hostiteľského inštitútu a výskumného pracovníka.

Keďže počet žiadateľov je veľmi vysoký, finančná podpora sa pridelí len tým najlepším projektom. Výsledky tohtoročného výberu by mali byť zverejnené do konca roka.

Štipendisti grantu Marie Curie absolvujú kvalitnú odbornú prípravu, ktorá ich pripraví na budúce zamestnanie. Získajú pracovnú zmluvu na maximálne tri roky, ako aj úplné sociálne zabezpečenie a štipendium. Súčasťou je aj príspevok na výdavky súvisiace s výskumom a odbornou prípravou.

Francúzska výskumníčka Charlotte Faurieová, ktorá získala štipendium v rokoch 2005 – 2007 na štúdium vývinu dieťaťa na univerzite v Sheffielde v Spojenom kráľovstve, si spomína: „Štipendium Marie Curie mi poskytlo slobodu a flexibilitu, ktoré sú také dôležité, keď si ešte len hľadáte svoje miesto a špecializáciu vo vedeckom svete.“ Je presvedčená, že štipendium z grantu Marie Curie posunulo jej kariéru vpred a umožnilo jej získať trvalé miesto v oblasti výskumu v jej domovskej krajine.

Akcie Marie Curie

Okrem individuálnych štipendií sa akcie Marie Curie využívajú aj na podporu doktorandov, partnerstiev medzi akademickou obcou a podnikmi, krátkodobých výmenných pobytov a reintegráciu výskumných pracovníkov po ich návrate zo zahraničia.

Tieto akcie spadajú do programu „Ľudia“, ktorý je súčasťou 7. rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja. V roku 2011 bude na akcie Marie Curie k dispozícii rozpočet v celkovej výške 772 miliónov EUR a očakáva sa, že sa vďaka nim vytvorí 7 000 nových pracovných miest.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o akciách Marie Curie a o spôsoboch prihlásenia nájdete na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Úspechy štipendistov Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar