Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Brussel, 9 september 2010

Marie Curie-acties: recordaantal aanvragen voor EU-onderzoeksbeurzen

Ongeveer 5000 onderzoekers hebben dit jaar een door de EU gefinancierde Marie Curie-beurs aangevraagd, een stijging met 20% in vergelijking met vorig jaar en zelfs met 70% vergeleken met 2008. Er zullen ongeveer 800 beurzen (totale waarde: 150 miljoen euro) worden toegekend aan onderzoekers die aan projecten van hoogstens drie jaar in een ander land werken. Voor het eerst worden er ook beurzen toegekend aan onderzoekers die hun carrière na een onderbreking opnieuw willen opstarten.

Volgens Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, "zijn de investeringen van de EU in hoger onderwijs en onderzoek van cruciaal belang voor de concurrentiepositie van Europa in de wereld. De investeringen dragen ook bij aan de doelstellingen van Europa 2020 door gemeenschappelijke onderzoeksprojecten in de EU te bevorderen. Uit het grote aantal aanvragen voor Marie Curie-beurzen blijkt dat de onderzoekers veel belang hechten aan het initiatief en de internationale ervaring die zij kunnen opdoen."

Onderzoekers in beweging

Meer dan 15 000 onderzoekers hebben sinds 1990 een individuele Marie Curie-beurs gekregen. Onderzoekers met een PhD of minstens vier jaar onderzoekservaring komen voor een beurs in aanmerking. Er wordt steun verleend aan onderzoekers die actief willen zijn in een ander Europees land of elders in de wereld. Ook eminente onderzoekers buiten de EU die onderzoek in Europa willen doen, kunnen een beurs aanvragen.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van befaamde Europese en internationale wetenschappers. De beoordeling is zowel gebaseerd op het wetenschappelijk gehalte van het project en de mogelijke effecten van het project op het Europese concurrentievermogen als op de uitstekende kwaliteiten van de gastinstelling en de onderzoeker.

Door het grote aantal aanvragen worden alleen de beste projecten gefinancierd. De resultaten van de selectie in 2010 worden tegen het einde van het jaar verwacht.

Wie een Marie Curie-beurs krijgt, geniet een uitstekende opleiding als voorbereiding op een toekomstige baan. De geselecteerde kandidaten krijgen een arbeidscontract voor maximaal drie jaar. Ze zijn volledig sociaal verzekerd en bouwen pensioenrechten op. Met de beurzen kunnen ook onderzoeks- en opleidingskosten worden gedekt.

Dr Charlotte Faurie, een Frans onderzoeker die een beurs kreeg om tussen 2005 en 2007 onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen te doen aan de universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk, herinnert zich dat ze dankzij de Marie Curie-beurs over de nodige vrijheid en flexibiliteit beschikte om haar weg te vinden in de wereld van de wetenschap. Ze is ervan overtuigd dat de beurs haar carrière een duwtje in de rug heeft gegeven en een springplank is geweest naar een vaste onderzoeksbaan in haar eigen land.

Marie Curie-acties

Naast individuele beurzen verlenen de Marie Curie-acties ook steun aan doctoraatskandidaten, partnerschappen tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, korte uitwisselingen en de herintegratie van onderzoekers die na een verblijf in het buitenland naar hun eigen land terugkeren.

De acties maken deel uit van het programma Mensen van het zevende kaderprogramma van de EU voor onderzoek en technologische ontwikkeling. In 2011 beloopt de totale begroting van de Marie Curie-acties 772 miljoen euro. De acties zullen naar verwachting 7000 nieuwe banen creëren.

Nadere informatie:

Nadere informatie over de Marie Curie-acties (onder meer over hoe en wanneer u een aanvraag kunt indienen) vindt u op de volgende site:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Marie Curie-succesverhalen:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar