Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 9 d.

Marie Curie programa: rekordinis skaičius paraiškų skirti ES mokslinių tyrimų dotaciją

Šiemet paraiškas skirti ES finansuojamą Marie Curie mokslo darbuotojo stipendiją pateikė beveik 5 000 mokslo darbuotojų, t. y. 20 proc. daugiau nei pernai ir 70 proc. daugiau nei 2008 m. Beveik 800 stipendijų, kurių bendra suma – 150 mln. EUR, bus skirtos mokslo darbuotojams, vykdantiems ne ilgesnius kaip trejų metų trukmės projektus kitoje šalyje. Pirmą kartą finansavimą galima skirti mokslo darbuotojams, kurie po pertraukos nori iš naujo pradėti savo karjerą.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė:ES investicijos į švietimą ir mokslinius tyrimus yra būtinos, nes jos padeda Europai konkuruoti pasauliniu mastu. Be to, jomis prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo, nes sudaromos sąlygos vykdyti bendrus mokslinių tyrimų projektus visoje ES. Didelis paraiškų skirti Marie Curie mokslo darbuotojo stipendiją skaičius liudija, kad mokslinių tyrimų bendruomenei ši programa ir jos siūloma tarptautinė patirtis yra itin reikšminga.“

Judūs mokslo darbuotojai

Nuo 1990 m. Marie Curie stipendijas gavo daugiau kaip 15 000 pavienių mokslo darbuotojų. Dėl stipendijos gali kreiptis mokslo darbuotojai, turintys daktaro laipsnį arba bent ketverių metų patirtį mokslinių tyrimų srityje. Parama gali būti skiriama į bet kurią Europos ar pasaulio šalį vykstantiems mokslo darbuotojams. Stipendijos taip pat gali prašyti ES nepriklausančių šalių geriausi mokslo darbuotojai, norintys mokslinius tyrimus vykdyti Europoje.

Stipendijų paraiškas vertina nepriklausoma garsių Europos ir kitų šalių mokslininkų grupė. Vertinimas grindžiamas projekto moksline kokybe ir jo galimu poveikiu Europos konkurencingumui, taip pat priimančiosios institucijos ir mokslo darbuotojo kompetencija.

Dėl labai didelio paraiškų skaičiaus finansuojami tik geriausi projektai. Šių metų atrankos rezultatai turėtų būti paskelbti iki metų pabaigos.

Marie Curie stipendininkams suteikiamos puikios mokymosi galimybės, jie parengiami būsimam darbui. Jie gauna darbo iki trejų metų sutartį, taip pat visapusišką socialinį ir pensijos draudimą. Į stipendijas įtraukiamos ir lėšos moksliniams tyrimams ir mokymui.

Prancūzų mokslininkė dr. Charlotte Faurie, gavusi stipendiją su vaiko vystymusi susijusiam darbui Jungtinės Karalystės Šefildo universitete 2005–2007 m., teigia:Marie Curie stipendija man suteikė laisvės, kuri itin svarbi, kai dar ieškai savo vietos ir specializacijos srities mokslo pasaulyje.“ Ji įsitikinusi, kad Marie Curie stipendija paspartino jos karjerą ir buvo tarsi tramplinas į nuolatinę darbo vietą mokslinių tyrimų srityje savo šalyje.

Marie Curie programa

Pagal Marie Curie programą remiami ne tik mokslo darbuotojai, bet ir doktorantai, universitetų ir įmonių partnerystė, trumpalaikiai mainai ir iš užsienio grįžtančių mokslo darbuotojų reintegracija.

Marie Curie programa yra ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintosios bendrosios programos paprogramės „Žmonės“ dalis. 2011 m. Marie Curie programos bendras biudžetas – 772 mln. EUR; tikimasi sukurti 7 000 naujų darbo vietų.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Marie Curie programą, taip pat ir nurodymai, kaip ir kada teikti paraiškas: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.

Marie Curie programos sėkmingos veiklos pavyzdžiai:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf.


Side Bar