Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Bryssel 9. syyskuuta 2010

EU:n Marie Curie -tutkimusapurahahakemuksia ennätysmäärä

EU:n Marie Curie –apurahoja haki tänä vuonna lähes 5 000 tutkijaa. Se on 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Tutkijoille myönnetään toisessa maassa toteutettaviin, enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin noin 800 apurahaa, joiden määrä on yhteensä 150 miljoonaa euroa. Rahoitusta on ensimmäistä kertaa saatavilla myös tutkijoille, jotka haluavat aloittaa uransa uudelleen tauon jälkeen.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan ”EU:n investoinnit korkea-asteen koulutukseen ja tutkimukseen ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska niillä tuetaan Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä. Lisäksi ne edistävät Eurooppa 2020 ‑tavoitteiden saavuttamista helpottamalla yhteisten tutkimushankkeiden toteuttamista EU:ssa. Marie Curie -apurahojen suuri hakijamäärä on osoitus siitä, että tutkimusyhteisö pitää järjestelmää ja sen tarjoamia kansainvälisiä kokemuksia tärkeinä.

Liikkuvat tutkijat

Yli 15 000 tutkijaa on saanut Marie Curie -apurahoja sen jälkeen, kun niiden myöntäminen aloitettiin vuonna 1990. Apurahoja voivat hakea tutkijat, joilla on tohtorin tutkinto tai vähintään neljän vuoden tutkimuskokemus. Tukea voi saada tutkijavierailuihin Euroopassa tai muualla maailmassa. Apurahoja voivat hakea myös EU:n ulkopuoliset huippututkijat, jotka haluavat tehdä tutkimusta Euroopassa.

Apurahahakemukset arvioi maineikkaista eurooppalaisista ja kansainvälisistä tutkijoista muodostuva riippumaton lautakunta hankkeen tieteellisen laadun perusteella sekä ottaen huomioon, miten hanke voi vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn ja minkä tasoista on vastaanottavan laitoksen ja asianomaisen tutkijan osaaminen.

Koska hakijoita on useita, rahoitusta myönnetään vain parhaiksi katsotuille hankkeille. Tämän vuoden valinnan tulosten pitäisi olla selvillä vuoden loppuun mennessä.

Marie Curie ‑stipendiaatit saavat huipputason koulutuksen, joka valmentaa heitä tuleviin ammatteihin. Lisäksi he saavat enintään kolmen vuoden työsopimuksen, sosiaaliturvan ja eläkkeen. Apurahalla katetaan myös tutkimuksen ja koulutuksen kustannuksia.

Charlotte Faurie on ranskalainen tutkija joka sai apurahan lasten kehityksen tutkimiseen Sheffieldin yliopistossa Englannissa vuosina 2005–2007. Hänen mukaansa Marie Curie –ohjelma turvasi vapauden ja joustavuuden, jotka ovat välttämättömiä tutkijalle, joka vastaa etsii paikkaansa ja erikoisalaansa tiedemaailmassa. Tohtori Faurie katsoo Marie Curie -apurahan vauhdittaneen hänen uraansa kohti vakinaista tutkijanpaikkaa hänen kotimaassaan.

Marie Curie -toimet

Apurahojen lisäksi Marie Curie –toimilla tuetaan tohtorikoulutusta sekä akateemisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, lyhytaikaisia tutkijavaihtoja ja ulkomailta palaavien tutkijoiden uudelleenintegroitumista.

Marie Curie ‑toimet ovat osa EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvaa ”Ihmiset”-ohjelmaa. Näihin toimiin on osoitettu vuodeksi 2011 yhteensä 772 miljoonaa euroa, ja niiden odotetaan luovan 7 000 uutta työpaikkaa.

Lisätietoja:

Tietoa Marie Curie -toimista ja apurahojen hakemisesta:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Marie Curie ‑menestystarinoita:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar