Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Brüssel, 9. september 2010

Marie Curie meetmed: sel aastal esitati rekordarv ELi teadusuuringute stipendiumi taotlusi

Ligikaudu 5000 teadustöötajat esitasid sel aastal ELi rahastatava Marie Curie stipendiumi taotlused – see on 20% rohkem kui eelmisel aastal ja 70% rohkem kui 2008. aastal. Välisriigis töötavatele teadlastele, kes osalevad kuni kolmeaastastes uurimisprojektides, antakse umbes 800 stipendiumit koguväärtuses 150 miljonit eurot. Esmakordselt saavad taotluse esitada ka uurijad, kes soovivad naasta teadusse pärast karjääripausi.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „On äärmiselt oluline, et EL investeeriks kõrgharidusse ja teadusuuringutesse, sest see tõstab Euroopa konkurentsivõimet maailmas. Samuti aitab see saavutada Euroopa 2020. aasta eesmärke, hõlbustades ühiste uurimisprojektide läbiviimist ELis. Marie Curie stipendiumi taotluste suur arv näitab, kuivõrd oluliseks peavad teadlased seda programmi ja selle raames saadavat rahvusvahelist kogemust.”

Teadlaste liikuvus

Marie Curie individuaalseid stipendiume on alates meetmete käivitamisest 1990. aastal saanud üle 15 000 teadustöötaja. Stipendiumitaotluse võivad esitada uurijad, kellel on doktorikraad või vähemalt neli aastat teadustöö kogemust. Toetatakse teadlaste liikuvust Euroopas, aga ka sellest väljaspool. Stipendiumile võivad kandideerida ka kolmandate riikide tippteadurid, kes soovivad teha uurimistööd Euroopas.

Stipendiumitaotlusi hindab maailma ja Euroopa mainekamatest teadlastest koosnev komitee. Hindamisel lähtutakse projekti teaduslikust kvaliteedist ja selle võimalikust mõjust Euroopa konkurentsivõimele, samuti vastuvõtva teadusasutuse ja uurija kompetentsusest.

Taotluste suure arvu tõttu rahastatakse vaid parimaid projekte. Tänavused võitjad peaksid selguma aasta lõpuks.

Marie Curie stipendiaadid saavad suurepärase koolituse, mis valmistab neid ette tulevaseks tööks. Neile antakse kuni kolmeaastased töölepingud, täielik sotsiaalkindlustus ja pension. Stipendiumid katavad osaliselt ka uurimis- ja koolituskulusid.

Prantsuse teadur dr Charlotte Faurie, kes uuris Marie Curie stipendiaadina laste arengut Ühendkuningriigis Sheffieldi ülikooli juures aastatel 2005–2007, meenutab: „Marie Curie stipendium võimaldas mulle vabadust ja paindlikkust, mis on nii oluline noorele, kes alles otsib oma kohta ja suunda teadusmaailmas.” Ta on veendunud, et Marie Curie stipendium andis tema karjäärile tõuke ja aitas tal leida alalise teadustöötaja ametikoha kodumaal.

Marie Curie meetmed

Lisaks individuaalsetele stipendiumitele toetatakse Marie Curie meetmetest ka doktorikandidaate, akadeemiliste ringkondade ja tööstussektori partnerlust, lühiajalisi vahetusi ja välismaalt naasvate teadustöötajate reintegreerimist.

Need meetmed on osa ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmendasse raamprogrammi kuuluvast inimressursside programmist. 2011. aastal on Marie Curie meetmete kogueelarve 772 miljonit eurot ning plaanitakse luua 7000 uut töökohta.

Lisateave:

Lisateavet Marie Curie meetmete, taotluste esitamise ja tähtaegade kohta leiab aadressil: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Marie Curie stipendiaatide edulood:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar