Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Δράσεις Marie Curie: σε αριθμό ρεκόρ έφτασαν οι αιτήσεις για ερευνητικές επιχορηγήσεις από την ΕΕ

Σχεδόν 5.000 ερευνητές υπέβαλαν φέτος αίτηση για υποτροφίες Marie Curie, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 20% σε σχέση με πέρυσι και κατά 70% σε σχέση με το 2008. Περίπου 800 υποτροφίες συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθούν σε ερευνητές που εργάζονται σε σχέδια διάρκειας έως τριών ετών σε άλλη χώρα. Για πρώτη φορά προβλέπεται χρηματοδότηση για ερευνητές που επιθυμούν να ξαναρχίσουν τη σταδιοδρομία τους έπειτα από διακοπή.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η επένδυση της ΕΕ στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα έχει καίρια σημασία, διότι βοηθά την Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο. Συμβάλλει επίσης στους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", διευκολύνοντας την υλοποίηση κοινών ερευνητικών σχεδίων σε όλη την ΕΕ. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων για υποτροφίες Marie Curie υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ερευνητική κοινότητα στο εν λόγω πρόγραμμα και στη διεθνή εμπειρία που προσφέρει.»

Ερευνητές σε κίνηση

Περισσότεροι από 15.000 ερευνητές έλαβαν υποτροφία Marie Curie από το 1990, όταν εγκαινιάστηκε το σχετικό πρόγραμμα. Αίτηση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητές που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα. Προβλέπεται υποστήριξη για ερευνητές που μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφιών σε κορυφαίους ερευνητές που κατάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ και επιθυμούν να διεξαγάγουν έρευνα στην Ευρώπη.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες αξιολογούνται από ανεξάρτητη ομάδα διακεκριμένων ευρωπαίων και διεθνών επιστημόνων. Η αξιολόγηση βασίζεται στην επιστημονική ποιότητα του σχεδίου και στον πιθανό αντίκτυπό του στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς επίσης στην ποιότητα του ιδρύματος υποδοχής και του ερευνητή.

Λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, χρηματοδοτούνται μόνο τα καλύτερα σχέδια. Τα αποτελέσματα της φετινής επιλογής αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

Οι υπότροφοι Marie Curie λαμβάνουν άριστη κατάρτιση, που τους προετοιμάζει για τη μελλοντική τους επαγγελματική απασχόληση. Υπογράφουν συμβάσεις απασχόλησης διάρκειας μέχρι τριών ετών και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη. Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν επίσης μια συμμετοχή στις δαπάνες έρευνας και κατάρτισης.

Η δρ Charlotte Faurie, γαλλίδα ερευνήτρια που έλαβε υποτροφία για να εργαστεί σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού στο πανεπιστήμιο του Sheffield, στη Μεγάλη Βρετανία, από το 2005 έως το 2007, θυμάται: «Το πρόγραμμα Marie Curie μου έδωσε την ελευθερία και την ευελιξία που είναι τόσο σημαντικές όταν ψάχνεις ακόμη τη θέση σου και την εξειδίκευσή σου στον κόσμο της επιστήμης.» Είναι πεπεισμένη ότι η υποτροφία Marie Curie έδωσε ώθηση στην καριέρα της, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την εξασφάλιση μιας μόνιμης ερευνητικής θέσης στην πατρίδα της.

Δράσεις Marie Curie

Πέραν των ατομικών υποτροφιών, οι δράσεις Marie Curie υποστηρίζουν επίσης υποψήφιους διδάκτορες, συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές καθώς και την επανένταξη ερευνητών που επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα «Άνθρωποι» του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το 2011 οι δράσεις Marie Curie θα διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 772 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσουν 7.000 νέες θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Marie Curie, και ειδικότερα για τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Επιτυχημένες περιπτώσεις Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar