Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Bruxelles, den 9. september 2010

Marie Curie-aktioner: Et rekordstort antal ansøgninger om EU-forskningsstipendier

Næsten 5 000 forskere har ansøgt om et EU-støttet Marie Curie-stipendium i år, hvilket er en stigning på 20 % i forhold til sidste år og på 70 % i forhold til 2008. Ca. 800 stipendier på i alt 150 mio. EUR vil blive tildelt forskere, som deltager i projekter med en varighed på op til tre år i udlandet. For første gang findes der en støttekategori for forskere, som ønsker at genoptage deres karriere efter en pause.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "EU's investering i videregående uddannelse og forskning er af afgørende betydning, fordi den bidrager til, at Europa kan konkurrere på verdensplan. Den bidrager også til Europa 2020-målene ved at gøre det lettere at gennemføre fælles forskningsprojekter på tværs af grænserne i EU. Det store antal ansøgere til vores Marie Curie-stipendier understreger den betydning, som forskersamfundet tillægger ordningen og den internationale erfaring, som den giver."

Forskere på vej

Mere end 15 000 forskere er blevet tildelt et individuelt Marie Curie-stipendium siden indførelsen i 1990. Forskere med en ph.d.-grad eller mindst fire års forskningserfaring kan søge om et stipendium. Der gives støtte til forskere, som flytter inden for Europa eller til andre dele af verden. Forskere i topklasse fra lande uden for EU, som ønsker at gennemføre forskning i Europa, kan også søge om et stipendium.

Ansøgningerne om stipendier evalueres af et uafhængigt panel bestående af fremtrædende europæiske og internationale videnskabsfolk. Evalueringen tager udgangspunkt i projektets videnskabelige kvalitet og sandsynlige virkninger for Europas konkurrenceevne samt i værtsinstitutionens og forskerens ekspertise.

På grund af det store antal ansøgere støttes kun de bedste projekter. Resultaterne af dette års udvælgelse forventes sidst på året.

Marie Curie-stipendiater får en fremragende uddannelse og forberedes således på deres fremtidige job. De får en ansættelseskontrakt med en varighed på op til tre år samt ret til fuldstændig social sikring og pension. Stipendierne omfatter også et bidrag til udgifterne til forskning og uddannelse.

Dr. Charlotte Faurie, en fransk forsker, som fik et stipendium til at arbejde med børns udvikling ved University of Sheffield i Det Forenede Kongerige mellem 2005 og 2007, husker: "Marie Curie gav mig den frihed og fleksibilitet, som er så vigtig, når man stadig forsøger at finde sig til rette og vælge speciale i den videnskabelige verden." Hun er overbevist om, at Marie Curie-tilskuddet har sat gang i hendes karriere og været springbræt til en fast forskningsstilling i hjemlandet.

Marie Curie-aktioner

Bortset fra individuelle stipendier omfatter Marie Curie-aktionerne også støtte til ph.d.-kandidater, partnerskaber mellem den akademiske verden og erhvervslivet, kortvarige udvekslinger og reintegration af forskere, som kommer hjem fra udlandet.

De indgår i programmet Mennesker under EU's syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Marie Curie-aktionerne vil i 2011 have et samlet budget på 772 mio. EUR og forventes at skabe 7 000 nye job.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om Marie Curie-aktionerne, herunder hvordan og hvornår der skal søges: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Succeshistorier relateret til Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar