Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

V Bruselu dne 9. září 2010

Akce „Marie Curie“: Rekordní počet zájemců o výzkumné granty EU

Letos požádalo o stipendijní grant Marie Curie financovaný EU téměř 5 000 výzkumných pracovníků, což představuje zvýšení o 20 % ve srovnání s minulým rokem a o 70 % ve srovnání s rokem 2008. Výzkumným pracovníkům, kteří se účastní projektů v jiných zemích po dobu maximálně tří let, bude poskytnuto asi 800 stipendií v celkové výši 150 miliónů EUR. Poprvé je dostupná také kategorie financování pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí pokračovat v kariéře po určité přestávce.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Investice EU do vysokoškolského vzdělávání a výzkumu jsou klíčové, protože umožňují Evropě účastnit se světové hospodářské soutěže. Přispívají také k cílům strategie Evropa 2020 tím, že usnadňují společné evropské výzkumné projekty. Vysoký počet žadatelů o stipendijní granty Marie Curie podtrhuje význam, který výzkumná obec přikládá tomuto systému a mezinárodním zkušenostem, jež přináší.“

Výzkumní pracovníci v pohybu

Od zavedení individuálních stipendií Marie Curie v roce 1990 je obdrželo více než 15 000 výzkumných pracovníků. O stipendium mohou žádat výzkumní pracovníci s titulem Ph.D. nebo s alespoň čtyřletými zkušenostmi ve výzkumu. Podpora je dostupná pro výzkumné pracovníky, kteří se přestěhují v rámci Evropy nebo i do jiných částí světa. Stipendium je možné udělit také špičkovým výzkumným pracovníkům z nečlenských zemí EU, kteří se chtějí podílet na výzkumu v Evropě.

Žádosti o stipendia jsou hodnoceny nezávislou komisí uznávaných evropských i světových vědců. Hodnocení je založeno na vědecké kvalitě projektu a jeho pravděpodobném dopadu na evropskou konkurenceschopnost, jakož i na reputaci hostitelské instituce i výzkumného pracovníka.

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů získají stipendium pouze nejlepší projekty. Výsledky letošního výběrového řízení by měly být známy koncem roku.

Výzkumní pracovníci, kteří získali stipendium Marie Curie, procházejí prvotřídními školeními, která je připravují na budoucí zaměstnání. Získají až tříleté pracovní smlouvy, jakož i plné sociální zabezpečení a důchodové pojištění. Stipendium zahrnuje také příspěvek na náklady spojené s výzkumem a školeními.

Doktorka Charlotte Faurie, francouzská výzkumná pracovnice, která obdržela v letech 2005 až 2007 stipendium na výzkum vývoje dětí na Univerzitě v Sheffieldu ve Spojeném království, vzpomíná: „Díky stipendiu Marie Curie jsem získala svobodu a flexibilitu, což je velmi důležité, pokud své místo a specializaci ve vědeckém světě teprve hledáte.“ Doktorka Faurie je přesvědčena, že stipendium Marie Curie nastartovalo její kariéru a umožnilo jí získat zaměstnání ve výzkumu v její zemi.

Akce Marie Curie

Kromě individuálních stipendií podporují akce Marie Curie také doktorandy, partnerství mezi vysokými školami a průmyslovými podniky, krátkodobé výměny a reintegraci vědeckých pracovníků po jejich návratu ze zahraničí.

Jsou součástí programu „Lidé“ ze sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technický rozvoj. V roce 2011 budou mít akce Marie Curie celkový rozpočet ve výši 772 miliónů EUR a předpokládá se, že díky nim vznikne 7 000 nových pracovních míst.

Další informace:

Více informací o akcích Marie Curie včetně postupu podávání přihlášek naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Svědectví úspěšných stipendistů:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar