Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bruxelles, 9 septembrie 2010

Agenda digitală: Comisia lansează o consultare cu privire la reutilizarea datelor din sectorul public

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la Directiva UE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (ISP). Această categorie include tot felul de date generate de organismele din sectorul public – de exemplu, hărți, informații din trafic, informații meteorologice, juridice, financiare și economice – care pot fi reutilizate de oricine pentru realizarea de produse inovatoare, cum ar fi sistemele de navigație pentru autovehicule, previziunile meteorologice și aplicațiile pentru accesarea informațiilor despre călătorii, care pot fi descărcate pe smartphone-uri. Potrivit unui studiu din 2006, se estimează că, în UE, datele publice reutilizate (în mod gratuit sau contra cost) generează o cifră de afaceri de cel puțin 27 de miliarde EUR pe an. Contribuțiile la această consultare vor fi luate în considerare la revizuirea Directivei ISP, prevăzută în Agenda digitală pentru Europa, care urmărește să aducă o contribuție la realizarea obiectivelor UE în materie de intensificare a competitivității, a inovării și a creării de locuri de muncă. Consultarea se va desfășura până la data de 30 noiembrie 2010.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, responsabil cu agenda digitală, a declarat: „Utilizarea mai bună și mai amplă a informațiilor din sectorul public prezintă un mare potențial de a genera noi întreprinderi și noi locuri de muncă, precum și de a oferi consumatorilor mai multe posibilități de alegere și un raport mai bun calitate‑preț. Piața aplicațiilor pentru telefoane mobile, bazată parțial pe date generate de ISP, ar putea crește la 15 miliarde EUR până în 2013. Cu toate acestea, multe dintre informațiile din sectorul public european nu sunt exploatate suficient, sau uneori chiar deloc. Nu ne putem permite să ratăm această ocazie. Este necesar să ne gândim dacă și cum ar trebui modificate normele UE privind reutilizarea ISP astfel încât potențialul lor economic să poată fi valorificat în întregime.”

Toate părțile interesate sunt invitate să-și trimită opiniile cu privire la aspectele cheie ale reutilizării ISP și, în special, cu privire la modificările care ar putea fi aduse dispozițiilor actualei directive. Aceste modificări vizează domeniul de aplicare al directivei, tarifele de utilizare și certificarea datelor, definiția și formatul digital disponibile utilizatorilor; măsuri practice precum necesitatea de informare prin intermediul portalelor web naționale; și efectele schimbărilor care au avut loc și/sau obstacolele care mai există.

Revizuirea Directivei ISP reprezintă una dintre acțiunile principale ale Agendei digitale pentru Europa Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). În strategia politicii sale, Comisia a evidențiat faptul că guvernele pot stimula piețele de conținut prin punerea la dispoziție a informațiilor din sectorul public în condiții de transparență, eficacitate și nediscriminare. Aceasta reprezintă o sursă importantă de creștere potențială a serviciilor online inovatoare.

Context

Directiva UE privind informațiile din sectorul public a fost adoptată la 17 noiembrie 2003. Ea reglementează comportamentul organismelor din sectorul public participante la piața reutilizării datelor publice și încurajează țările din UE să adopte politici proactive în materie de reutilizare a ISP. Directiva a contribuit la eliminarea unor obstacole din calea reutilizării, printre care pozițiile de monopol ale organismelor din sectorul public sau lipsa transparenței pe piața reutilizării datelor publice.

În 2009, Comisia a analizat modul de aplicare a normelor UE în materie de ISP. S-a confirmat cu acest prilej faptul că reutilizarea ISP se află în creștere, facilitată de măsurile luate în acest scop de statele membre și de organismele din sectorul public. Directiva din 2003 a avut un impact pozitiv în mai multe domenii, cum ar fi geografia și meteorologia. Însă Comisia a avertizat de asemenea că, pentru a valorifica întregul potențial al ISP pentru economia UE, statele membre trebuie să elimine și restul obstacolelor din calea reutilizării. Printre acestea se numără discriminarea între utilizatorii potențiali, tarifele excesive și complexitatea politicilor în domeniul certificării. Comisia a atras atenția și asupra unor probleme de ordin practic, cum ar fi lipsa informării cu privire la disponibilitatea datelor din sectorul public și faptul că organismele din sectorul public nu-și dau seama de potențialul economic al datelor pe care le dețin.

Comisia a concluzionat că directiva din 2003, în forma sa actuală, nu și-a atins încă scopul pe deplin și a decis să procedeze la o nouă revizuire, cel târziu în 2012, când va dispune de mai multe date referitoare la impactul, efectele și aplicarea normelor UE privind informațiile din sectorul public. Această revizuire reprezintă una dintre principalele acțiuni din cadrul Agendei digitale pentru Europa. Rezultatele consultării vor fi luate în considerare în acest context.

Directiva ISP poate fi consultată online la adresa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Website-ul Comisiei dedicat informațiilor din sectorul public:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar