Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Brussel, 9 september 2010

Digitale Agenda: de Commissie houdt een raadpleging over het hergebruik van overheidsinformatie

De Europese Commissie is gestart met een openbare raadpleging over de EU-richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Hiermee worden alle soorten gegevens bedoeld die door overheidsorganen worden voortgebracht – bijv. kaarten, meteorologische, juridische, verkeers-, financiële en economische gegevens – en die door iemand anders opnieuw kunnen worden gebruikt in innoverende producten zoals autonavigatiesystemen, weersvoorspellingen en smartphone-toepassingen ("apps") met reisinformatie. Volgens een studie uit 2006 zal het hergebruik van overheidsinformatie (gratis of tegen vergoeding) naar verwachting een jaarlijkse omzet genereren van minstens 27 miljard euro in de EU. Reacties op de raadpleging zullen als input worden gebruikt voor de herziening van de richtlijn inzake overheidsinformatie, die deel uitmaakt van de Digitale Agenda voor Europa en als doel heeft een bijdrage te leveren tot de EU-doelstellingen op het gebied van toenemende concurrentiekracht, innovatie en werkgelegenheid. De raadpleging loop tot 30 november 2010.

"Meer en beter gebruik van overheidsinformatie heeft het potentieel om nieuwe bedrijven en banen te creëren en om de consumenten een ruimere keuze en meer waar voor hun geld te bieden. De markt van toepassingen voor mobiele telefoons, die gedeeltelijk gebaseerd is op overheidsinformatie, kan tegen 2013 groeien tot 15 miljard euro. Veel Europese overheidsinformatie wordt echter onvoldoende of zelfs helemaal niet benut. We mogen deze kans niet laten voorbijgaan. We moeten nagaan of en hoe de EU-regels inzake het hergebruik van overheidsinformatie moeten worden gewijzigd om het economische potentieel van deze informatie volledig te benutten", aldus Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor de Digitale Agenda.

Alle belanghebbende partijen worden verzocht hun mening te geven over belangrijke kwesties van het hergebruik van overheidsinformatie en, met name, over mogelijke wijzigingen van de bepalingen van de huidige richtlijn. Het gaat onder meer over het toepassingsgebied van de richtlijn, de heffingen, het verlenen van licenties voor gegevens, de definities van de richtlijn, het digitale formaat waarin de gegevens beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers, praktische maatregelen zoals de behoefte aan bewustmaking via nationale portaalsites en de gevolgen van wijzigingen die hebben plaatsgevonden en/of hinderpalen die nog steeds bestaan.

Een herziening van de richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie is een van de prioritaire actiegebieden van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). De Commissie heeft in haar beleidsstrategie benadrukt dat overheden inhoudmarkten kunnen stimuleren door overheidsinformatie beschikbaar te stellen op transparante, effectieve en niet-discriminerende wijze. Dit is een belangrijke bron van potentiële groei van innoverende onlinediensten.

Achtergrond

De EU-richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is vastgesteld op 17 november 2003. Deze richtlijn regelt het gedrag van overheidsorganen die deelnemen aan de markt voor hergebruik van overheidsinformatie en spoort EU-landen aan om een proactief beleid inzake het hergebruik van overheidsinformatie te voeren. De richtlijn heeft geholpen om bepaalde hinderpalen voor het hergebruik uit de weg te ruimen, zoals monopolieposities van overheidsorganen of gebrek aan transparantie op de markt voor herbruikbare overheidsinformatie.

In 2009 heeft de Commissie onderzocht hoe de EU-regels inzake hergebruik van overheidsinformatie worden toegepast; uit dat onderzoek bleek dat het hergebruik van overheidsinformatie in stijgende lijn gaat en dat lidstaten en overheidsorganen maatregelen hebben genomen om dit hergebruik te vergemakkelijken. De richtlijn uit 2003 heeft een positief effect gehad op diverse domeinen, zoals geografische en meteorologische gegevens. De Commissie waarschuwde echter ook dat de EU-lidstaten de resterende hinderpalen voor het hergebruik moeten opheffen om het volledige potentieel van het hergebruik van overheidsinformatie voor de EU-economie te kunnen verwezenlijken. Resterende hinderpalen zijn onder meer discriminatie tussen mogelijke gebruikers, buitensporige heffingen voor hergebruik van overheidsinformatie en complex beleid inzake licentieverlening. De Commissie heeft ook gewezen op praktische problemen – potentiële gebruikers weten vaak niet welke overheidsinformatie beschikbaar is – en op het feit dat overheidsorganen er niet in slagen het economische potentieel van hun informatie te benutten.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de richtlijn uit 2003, in haar huidige vorm, nog niet haar volledig effect had bereikt en besloot deze uiterlijk in 2012 opnieuw te bekijken, wanneer meer informatie over het effect, de gevolgen en de toepassing van de EU-regels inzake hergebruik van overheidsinformatie beschikbaar zal zijn. Dit nieuwe onderzoek is een van de prioritaire acties van de Digitale Agenda voor Europa. In dit onderzoek zal rekening worden gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Onlineraadpleging over de richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Website van de Commissie over overheidsinformatie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar