Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 9 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija konsultuojasi dėl viešojo sektoriaus duomenų pakartotinio naudojimo

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl ES direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Viešojo sektoriaus informacija – tai įvairiausi viešojo sektoriaus įstaigų sukurti duomenys (pvz., žemėlapiai, meteorologinė, teisinė, eismo, finansinė ir ekonominė informacija), kuriuos visi gali pakartotinai naudoti tokiuose naujoviškuose gaminiuose, kaip automobilinės navigacijos sistemos, oro prognozės ir kelionių informacinės taikomosios programos, kurias galima atsisiųsti išmaniaisiais telefonais. 2006 m. tyrimo duomenimis, pakartotinai panaudotų (nemokamai arba už mokestį) viešųjų duomenų rinkos apyvarta ES kasmet siekia bent 27 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į šių konsultacijų rezultatus bus peržiūrėta Viešojo sektoriaus informacijos direktyva – ši peržiūra įtraukta į Europos skaitmeninę darbotvarkę, kuria siekiama prisidėti prie ES tikslų didinti konkurencingumą, skatinti inovacijas ir kurti daugiau darbo vietų. Konsultacijos vyks iki 2010 m. lapkričio 30 d.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Tinkamiau ir aktyviau naudojantis viešojo sektoriaus informacija atsiranda daug galimybių kurti naujas įmones ir darbo vietas, taip pat suteikti vartotojams daugiau galimybių rinktis ir užtikrinti geresnį kainos ir kokybės santykį. Iki 2013 m. viešojo sektoriaus sukurtais duomenimis iš dalies grindžiamų judriojo ryšio taikomųjų programų rinka gali išaugti iki 15 mlrd. EUR. Vis dėlto daug Europos viešojo sektoriaus informacijos naudojama nepakankamai arba visai nenaudojama. Tokios galimybės neišnaudoti negalima. Kad išnaudotume visą viešojo sektoriaus informacijos ekonominį potencialą, turime apsvarstyti, ar reikėtų keisti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo ES taisykles ir kaip tai reikėtų padaryti.“

Visos suinteresuotosios šalys raginamos siųsti pastabas dėl pagrindinių viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo klausimų, visų pirma dėl galiojančios direktyvos nuostatų galimų pakeitimų. Pakeitimai susiję su taikymo sritimi, apmokestinimu ir duomenų naudojimo licencijomis, apibrėžtimis ir vartotojams prieinama skaitmenine forma, taip pat su tokiomis praktinėmis priemonėmis kaip būtinybė didinti informuotumą naudojantis nacionaliniais žiniatinklio portalais ir su atliktų pakeitimų poveikiu ir (arba) vis dar egzistuojančiomis kliūtimis.

Viešojo sektoriaus informacijos direktyvos persvarstymas yra viena iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės priemonių (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Politikos strategijoje Komisija pabrėžė, kad valdžios institucijos turinio rinkas gali skatinti viešojo sektoriaus informaciją pateikdamos skaidriai, veiksmingai ir be diskriminacijos. Taip galima gerokai paskatinti naujoviškų interneto paslaugų plėtrą.

Pagrindiniai faktai

ES Viešojo sektoriaus informacijos direktyva priimta 2003 m. lapkričio 17 d. Ja reguliuojama viešųjų duomenų pakartotinio naudojimo rinkoje dalyvaujančių viešojo sektoriaus įstaigų veikla, o ES valstybės raginamos priimti strategijas, kuriomis būtų skatinama viešojo sektoriaus informaciją naudoti pakartotinai. Ši direktyva padėjo pašalinti tokias pakartotinio naudojimo kliūtis kaip viešojo sektoriaus įstaigų monopolinė padėtis arba skaidrumo trūkumas pakartotinai naudojamų viešųjų duomenų rinkoje.

2009 m. Komisijos atliktoje ES viešojo sektoriaus informacijos taisyklių taikymo apžvalgoje patvirtinta, kad viešojo sektoriaus informacija pakartotinai naudojama vis aktyviau ir kad valstybės narės ir viešojo sektoriaus įstaigos ėmėsi priemonių šiam procesui palengvinti. 2003 m. direktyva padarė teigiamą poveikį kelioms sritims, pavyzdžiui, geografijos ir meteorologijos sektoriams. Tačiau Komisija taip pat įspėjo, jog tam, kad būtų išnaudojamos visos viešojo sektoriaus informacijos ES ekonomikai teikiamos galimybės, ES valstybės narės privalo pašalinti likusias pakartotinio naudojimo kliūtis. Tokios kliūtys – tai galimų naudotojų diskriminacija, pernelyg dideli mokesčiai už pakartotinį viešojo sektoriaus informacijos naudojimą ir paini licencijavimo politika. Komisija taip pat nurodė praktinių problemų: pvz., trūksta informacijos, kokia viešojo sektoriaus informacija yra prieinama, o viešojo sektoriaus įstaigos neišnaudoja savo duomenų ekonominio potencialo.

Komisija padarė išvadą, kad esamos formos 2003 m. direktyva viso norimo poveikio dar nepadarė, ir nusprendė dar kartą peržiūrėti šią direktyvą ne vėliau kaip 2012 m., kai bus gauta daugiau duomenų apie ES viešojo sektoriaus informacijos taisyklių poveikį, veikimą ir taikymą. Ši peržiūra yra viena iš Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytų pagrindinių priemonių. Atliekant peržiūrą bus remiamasi konsultacijų rezultatais.

Internetinės konsultacijos dėl Viešojo sektoriaus informacijos direktyvos

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Komisijos viešojo sektoriaus informacijos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar