Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bruxelles, den 9. september 2010

Den digitale dagsorden: Kommissionshøring om videreanvendelse af data fra den offentlige sektor

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring om EU's direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet). Det omfatter alle mulige data, som frembringes af offentlige organer, f.eks. kort, vejrdata, juridiske data, trafikdata og finansielle og økonomiske op­lys­ninger – data, som enhver kan genanvende i innovative produkter som f.eks. navigationssystemer til biler, vejrudsigter og rejseinformations­applika­tioner, der kan installeres i smartphones. En undersøgelse fra 2006 anslår, at offentlige data, der videreanvendes (gratis eller mod betaling), skaber en omsætning på markedet på mindst 27 mia. EUR om året i EU. Høringsbidragene vil indgå i revisionen af PSI-direktivet - et punkt på den digitale dagsorden for Europa, hvis formål er at medvirke til at øge konkurrenceevnen, innovationen og jobskabelsen i EU. Høringen løber til den 30. november 2010.

Neelie Kroes, der er næstformand i Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, siger: "Der ligger et stort potentiale for nye virksomheder og jobskabelse i en bedre og mere omfattende udnyttelse af den offentlige sektors informationer til at sikre forbrugerne flere valgmuligheder og mere valuta for pengene. Markedet for mobilapplikationer, hvis data delvis bygger på det offentliges informationer, har mulighed for at vokse til 15 mia. EUR i 2013. Men mange af den offentlige sektors informationer udnyttes dårligt eller slet ikke. De rummer en mulighed, vi ikke må lade gå fra os. Vi må overveje, om og hvordan EU's regler om videreanvendelse af det offentliges informationer bør ændres, så deres økonomiske potentiale kan realiseres."

Alle med interesse i emnet opfordres til at indsende deres synspunkter på centrale spørgsmål om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og ikke mindst på eventuelle ændringer af bestemmelserne i det nuværende direktiv. Det drejer sig om bestemmelserne om anvendelsesområde, gebyr, licenser, definitioner og digitale formater, der står til rådighed for brugerne. Det drejer sig endvidere om praktiske foranstaltninger, som f.eks. oplysningskampagner via landsdækkende webportaler, og om virkningerne af de ændringer, der har fundet sted, og/eller de barrierer, der stadig findes.

En revision af PSI-direktivet er et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). I sin strategiske redegørelse påpegede Kommissionen, at myndighederne kan stimulere indholdsmarkederne ved at stille den offentlige sektors informationer til rådighed på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår. Dette er en vigtig kilde til potentiel vækst i innovative onlinetjenester.

Baggrund

EU's PSI-direktiv blev vedtaget den 17. november 2003. Det regulerer offentlige organers deltagelse på markedet for videreanvendelse af offentlige data og tilskynder EU-landene til at føre en aktiv politik for videreanvendelse af sådanne data. Direktivet har hjulpet med til at fjerne nogle af hindringerne for videreanvendelse, som f.eks. offentlige organers monopolstilling eller manglende gennemskuelighed på markedet for offentlige data, der kan videreanvendes.

I 2009 undersøgte Kommissionen, hvordan EU's regler for det offentliges informationer blev anvendt. Undersøgelsen bekræftede, at videreanvendelsen af sådanne informationer har været stigende, og at medlemsstaterne og offentlige organer har gjort en indsats for at lette videreanvendelsen. Direktivet fra 2003 har haft positive virkninger på flere områder, herunder geografiske data og vejrdata. Men Kommissionen advarede også om, at det fulde potentiale for EU's økonomi ikke kunne realiseres, før medlemsstaterne fik fjernet de tilbageværende hindringer for videreanvendelse. Blandt barriererne finder man forskelsbehandling af potentielle brugere, uforholdsmæssigt store afgifter for videreanvendelse af det offentliges informationer og indviklede licenspolitikker. Der blev også peget på praktiske problemer, som f.eks. manglende viden om, hvilke informationer det offentlige ligger inde med, og manglende erkendelse i offentlige organer af, hvilket økonomisk potentiale der ligger i deres data.

Kommissionen konkluderede, at 2003-direktivet i sin nuværende form endnu ikke er slået fuldt igennem, og besluttede at se på det igen senest i 2012, når vi ved mere om, hvordan EU's regler om det offentliges informationer er blevet gennemført og anvendt og har virket. Denne revision er et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden for Europa. Resultaterne af høringen vil indgå i revisionen.

Onlinehøring om PSI-direktivet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Kommissionens websted om den offentlige sektors informationer:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar